wave Created with Sketch.
Se alle nyheder
Se hvornår der er debatmøder om emnerne til HGF 2020

Fordi årets hovedgeneralforsamling afholdes online, vil der i år forud for selve generalforsamlingen blive afholdt i alt fem onlinemøder, hvor emnerne der skal stemmes om til generalforsamlingen vil blive debatteret. Herunder kan du se tid og dato for møderne, samt hvem der er mødeleder. På disse online møder, vil der være tid til at gå i dybden med de emner der er på dagsordenen, og stille spørgsmål. På den måde håber vi at kunne gøre debatten på selve generalforsamlingen kortere.

Hvis du vil deltage i et eller flere af de planlagte møder, bedes du give besked pr. mail til Bianca Toftebjerg fra DFfRs sekretariat på mail: [email protected]. Husk at skrive i mailen, hvilket/hvilke møde(er) du ønsker at deltage i, så du får de rette mødeinvitationer.

Møde d. 10. juni kl. 19.00-20.30
Overskrift: ‘Økonomi & administration’
Mødeleder: Conny Sørensen, økonomiansvarlig HB
Indhold:
Gennemgang af regnskab, med mulighed for at stille spørgsmål
Gennemgang af ny ansvarsforsikring, der betyder en kontingentstigning pr. medlem på 2kr/år (Bilag 1 + Bilag 2)
Gennemgang af forslag til kontingentsats for 2020 (Bilag 2)
Gennemgang af Vedtægtsændring, Fonden til Rosportens Fremme (Bilag 7)

Derudover kan der stilles spørgsmål til budget 2020.

Møde d. 11. juni kl. 19.00-20.00
Overskrift: ‘Optag af rene ergometerklubber’
Mødeleder: Bent Jørgensen, sekretariatet
Indhold: Gennemgang af Bilag 3 vedr. optag af rene ergometerklubber

Møde d. 11. juni kl. 20.00-21.00
Overskrift: ‘Prøveordning af KU-reglement §19’
Mødeleder: Lea Jakobsen, formand for Kaproningsudvalget
Indhold: Gennemgang af den toårige prøveperiode med en ændring i kaproningsreglementets §19 om juniorroere (Bilag 4)

Møde d. 15. juni kl. 19.00-20.00
Overskrift: Justeringer til DFfRs Langtursreglement’
Mødeleder: Jan Poulsen, HB
Indhold: Gennemgang af de forslag til justeringer af Langtursreglementet (Bilag 6)

Møde d. 15. juni kl. 20.00-21.00
Overskrift: ‘Træningsprogrammer til motionister’
Mødeleder: Ole Søgaard, sekretariatet
Indhold: Gennemgang af det indkomne forslag fra Aarhus Studenter Roklub omkring træningsprogrammer til motionister (Bilag 5)

  • Hold dig orienteret om HGF 2020
    Klik her
  • Kontakt:
    Bianca Toftebjerg
    Kommunikations- og SoMe-ansvarlig
    Tlf.: +45 26 21 02 47