wave Created with Sketch.
Der er mange muligheder for at søge økonomisk støtte til aktiviteter, materiel, kurser osv. i jeres klub. Her er listet de fonde, som flere klubber har haft succes med at søge midler fra. Listen er ikke komplet, men er inspiration til, hvilke fonde og støttemuligheder I som klub kan søge.

DGI og DIF’s Foreningspulje

Foreningspuljen har som mål at støtte hverdagens fællesskaber i idrætsforeningerne og skabe rum til udvikling. Alle idrætsforeninger kan søge økonomisk støtte gennem puljen til f.eks. udvikling i klubben.

Nordea-fonden

Nordea-fonden støtter aktiviteter, der fremmer gode liv; aktiviteter, der er sunde for sjæl eller legeme. Nordea-fonden har fokus på sundhed, motion, natur og kultur. Nordea-fonden vægter aktiviteter af høj kvalitet og originalitet, som aktivt involverer mange mennesker. Der ydes støtte til både store og små projekter – lokalt, regionalt og nationalt. Alle projekter skal have et klart tilhørsforhold til Danmark.

Friluftsrådet

Udlodningsmidler til friluftsliv støtter initiativer inden for friluftsliv og naturformidling i Danmark. Puljen har til formål at skabe de bedst mulige betingelser for udøvelsen af friluftsliv og samtidig bidrage til en øget naturforståelse.

Lokale og Anlægsfonden

Hos LOA kan I søge om støtte til bl.a. byggeprojekter og faciliteter. Overordnet er LOA en udviklingsfond der støtter bedre rammer for mere bevægelse, glæde og kvalitet i fritidslivet.

Tuborgfondet

Tuborgfondet har et samfundsnyttigt formål og har særligt fokus på frivillighed. Fondet støtter foreninger og organisationer, der inddrager og engagerer frivillige ildsjæle i deres aktiviteter. Gennem de projekter Tuborgfondet støtter, ønsker fondet at inspirere endnu flere til at tage del i de folkelige fællesskaber og give dem nogle rammer, så fællesskaberne løbende kan udvikle og forny sig.

TrygFonden

TrygFonden støtter forskellige typer af udstyr og kurser, som øger trygheden i Danmark inden for 11 fokusområder – det gælder især:
• Redningsveste
• Cykelhjelme
• Førstehjælpskurser
• Brandslukningskurser

Kommunen

I kommunerne er der ofte gode muligheder for at søge økonomisk støtte til aktiviteter, kurser, materiel osv. i jeres klub. Det er dog forskelligt fra kommune til kommune, om den yder tilskud og til hvad. Søg nærmere information hos jeres kommune og undersøg jeres muligheder nærmere. I kan blandt andet undersøge: Fritids- og Kulturområdet, Børn-, Unge- og Skoleområdet og Folkeoplysningsudvalget for fonde og puljer.