wave Created with Sketch.
Udvalget skal koordinere udbud, gennemførelse og planlægning af uddannelser i DFfR regi.

Udvalget varetager aktiviteter og er rådgivende i forhold til ekspertise på uddannelsesområdet.

Udvalget sikrer gennemførelse af aktiviteter, der understøtter DFfR’s strategiske mål for udvalgets område og giver muligheder for udøvelse og udvikling af langtursstyrmænd, turledere, coastalroere, trænere og spinningsinstruktører for medlemmer i DFfR’s klubber. I den udstrækning udvalgets aktiviteter indgår som resultatmål i strategiaftalen med DIF, er de en del af udvalgets arbejdsområde.

Formænd

Jørgen Zangenberg 

Medlemmer


Kontaktperson i HB: Susanne Thorsen