wave Created with Sketch.
Find information om den kommende hovedgeneralforsamling

HGF 2024 afvikles d. 16. marts 2023, på Dalum Landbrugsskole.

Endelig dagsorden for HGF 2023

Kl. 13.00 – 14.45                    Generalforsamling del 1

Velkomst og uddeling af priser og evt. ærestegn

 1. Valg af dirigent og referent. Herefter udpeger dirigenten stemmetællere
 2. Hovedbestyrelsens beretning
  Herunder Ordens- og Amatørudvalgets beretning
 3. Forelæggelse af det reviderede regnskab for 2022 til godkendelse
 4. Forelæggelse af budget for 2023 og 2024 til orientering
 5. Fastsættelse af kontingent for 2023 (bilag 1)
 6. Behandling af indkomne forslag
  – Optag af eRoningsmedlemmer
  (Bilag 2)
  – Tilføjelse i Ergometerreglementet
  (Bilag 3)
  – Flere mastersklasser i ergometerroning
  (Bilag 4)

Kl. 14.45 – 15.00                    Pause

Kl. 15.15 – 16.30                    Generalforsamling del 2

 1. Valg af formand (2år)
  Conny Sørensen (Skjold) – på valg (modtager genvalg)
 2. Valg af medlemmer til hovedbestyrelsen (2år)
  Bestyrelsesmedlem Daniel Stentoft Mogensen (Holstebro) – modtager ikke genvalg
  Bestyrelsesmedlem Morten Juel Hansen (Dragør) – modtager genvalg
  Bestyrelsesmedlem Kenneth Bülow (KR) – fratræder (nyt medlem skal vælges for restperiode på 1 år)
  Kandidater der har meldt at de stiller op: find det her
 1. Valg af suppleanter til bestyrelsen (1år)
  Suppleant Jakob Mortensen (Holstebro)
  2. Suppleant Niels Iversen (Thorsminde Coastal Roklub)
 1. Valg af statsautoriseret revisor
  Hovedbestyrelsen foreslår Ernst & Young
 1. Valg af 1 medlem og 2 suppleanter til Ordens- og Amatørudvalget
  Medlem –
  Kasper Steensgaard (Aarhus Studenters Roklub) – modtager genvalg
  HB indstiller følgende suppleanter:
  1. suppleant Per Palludan (Roskilde)
  2. suppleant Karen Leth Jensen (DSR)
 1. Eventuelt

Kl. 16.30                                   Farvel og tak for i dag
Kl. 17.00                                   Medlemsmiddag
(Kræver separat tilmelding og betaling)