wave Created with Sketch.

Projektstrukturen for U19 og U23 betyder at de ansvarlige for hvert hold skal forholde sig til økonomi idet roere fra andre klubber og kraftcentre ofte sidder på båden.

Kraftcenteret/klubben hvor projektet er placeret påtager sig økonomistyringen i forbindelse med projektet, hvilket indebærer at der udarbejdes et budget, afholdes udgifter gennem sæsonen og udsendes fakturaer til andre parter i projektet.

For at undgå uenigheder i denne proces er det blevet besluttet at vedhæftede økonomiske retningslinjer skal følges af alle projekthold.
Andre kombinationshold anbefales kraftigt at følge de samme retningslinjer ved samarbejde på tværs af klubber og kraftcentre.