Skovalléen 38a
2880 Bagsværd

Tlf: +45 44 44 06 33
 • Mandag - torsdag 10.00 - 15.00
 • Fredag 10.00 - 13.00
66381617

Reg: 4180
Konto: 3119 113040

Reg: 4180
Konto: 1 55 21 98
 • Rosportens Hus

  • Sekretariatsleder
   Mobil: +45 21 76 72 75

   Primære arbejdsområde:
   Leder af Rosportens Hus og ansvarlig for den daglige drift.
   Sekretær for Hovedbestyrelsen og Forretningsudvalget.
   Ansvarlig for et velfungerende samarbejde mellem DFfR´s sekretariat, klubber, de frivillige i DFfR´s udvalg og vores eksterne samarbejdspartnere. Forsikringsansvarlig.


   Du kan få rådgivning og sparring hos sekretariatslederen til:

   Forsikringer, vedtægt, lovgivning og medlemsindberetning. Klubudvikling, bestyrelsesarbejde, kommunesamarbejder og ansøgning til Fonden for Rosporten Fremme.


   Sekretariatets kontaktperson:

   Ordens- og Amatørudvalget, Sikkerhedsudvalget samt Dommerudvalget.

  • Projektleder
   Mobil: +45 21 26 89 82

   Primære arbejdsområde:
   Udviklingsforløb med roklubber landet over samt udvikling og implementering af projekter i DFfR herunder rospinning, debatmøder om sikkerhed og nye organisationsformer.


   Du kan få rådgivning og sparring hos Anna Karina til:

   Klubudvikling, vision, strategi, rekruttering, fastholdelse og organisering af det frivillige arbejde samt sikkerhed og reglementer. Kommunikation internt og eksternt i roklubben, PR og markedsføring.

  • Tovholder på DKF og DFfRs fælles miljøarbejde
   Mobil: +45 60 65 86 92

   Primære arbejdsområde:
   Klubrådgivning ifm. konkrete miljøsager inden for naturbeskyttelsesloven/ afgivelse af høringssvar/mæglerfunktion mellem klubberne og myndighederne, samt koordinator for DKFs miljøseminar og miljøkampagner (Affaldsindsamlinger, fotokonkurrencer).


   Du kan få rådgivning og sparring hos Irene til:

   Udvikling og fremme af konkrete initiativer inden for natur og miljøområdet i klubben, hjælp med konkrete miljøsager i lokalt område, markedsføring af klubbens grønne profil over for kommuner og andre organisationer og fundraising til natur- og friluftsaktiviteter.


   Sekretariatets kontaktperson:

   Forbundets miljøpolitik. Grønne netværk i DIF, Friluftsrådet, Idrætsforum København m.fl.

   Irenes arbejdsplads er hos Dansk Kano og Kajak Forbund.

  • Facilitetskonsulent – tovholder på DFfR og DKFs fælles indsats på facilitetsområdet
   Mobil: +45 24 44 29 31

   Facilitetskonsulent – tovholder på DFfR og DKFs fælles indsats på facilitetsområdet

   Primære arbejdsområde:
   Udvikling af ro-, kano- og kajakfaciliteter på og ved vandet.

   Du kan få rådgivning og sparing hos Kamilla til:
   Udvikling og fremme af konkrete initiativer på facilitetsområdet, hjælp med konkrete lokale facilitetsudviklingsprojekter og ideer, kontakt til kommuner og andre relevante instandser ift. opbakning og evt. medfinansiering af facilitetsudviklingsprojekter.

  • Udviklingskonsulent – uddannelse, kurser og ungdom
   Mobil: +45 24 42 28 55

   Primære arbejdsområde:
   DFfRs kurser og uddannelse.
   Udvikling af ungdomsarbejdet i danske roklubber.

   Du kan få sparring hos Marianne til: Kurser og uddannelse.
   Opstart og udvikling af ungdomsarbejde i roklubben, skole-, kommune- og klubsamarbejde, klubudvikling, ungdomsaktiviteter mv.

  • Kommunikations og SoMe ansvarlig
   Mobil: +45 26 21 02 47

   Primære arbejdsområde:
   Kommunikation på DFfRs platforme, nyhedsproduktion og opdatering af roning.dk og DFfRs kanaler. Bianca er også ansvarlig for DFfRs nyhedsbrev.
   Derudover er det Bianca, der dækker mesterskaber for Ungdoms- og seniorlandsholdene på roning.dk og de sociale medier.

  • Bogholder
   Mobil: +45 44 44 06 33

   Primære arbejdsområde:
   Anne har en baggrund inden for økonomi og varetager alle administrative økonomi opgaver.
   Har du spørgsmål til fakturaer eller håndtering af udgiftsbilag, så er det Anne, du skal kontakte.

  • Udviklings- og projektkonsulent
   Mobil: +45 41 57 16 42

   Lennart er ansat til at udvikle DFfRs Coastalområde.
   Det er ham du skal have fat i, hvis du har spørgsmål til coastalroning, eller har brug for sparring på coastalområdet.
   Udover coastal sidder Lennart også med talentudviklingsstrategi og kraftcenterbeskrivelse under Danmarks Rocenter.