Skovalléen 38a
2880 Bagsværd

Tlf: +45 44 44 06 33
 • Mandag - torsdag 10.00 - 15.00
 • Fredag 10.00 - 13.00
66381617

Reg: 4180
Konto: 3119 113040

Reg: 4180
Konto: 1 55 21 98
 • Rosportens Hus

  • Sekretariatsleder
   Mobil: +45 21 76 72 75

   Primære arbejdsområde:
   Leder af Rosportens Hus og ansvarlig for den daglige drift.
   Sekretær for Hovedbestyrelsen og Forretningsudvalget.
   Ansvarlig for et velfungerende samarbejde mellem DFfR´s sekretariat, klubber, de frivillige i DFfR´s udvalg og vores eksterne samarbejdspartnere. Forsikringsansvarlig.


   Du kan få rådgivning og sparring hos sekretariatslederen til:

   Forsikringer, vedtægt, lovgivning og medlemsindberetning. Klubudvikling, bestyrelsesarbejde, kommunesamarbejder og ansøgning til Fonden for Rosporten Fremme.


   Sekretariatets kontaktperson:

   Ordens- og Amatørudvalget, Sikkerhedsudvalget samt Dommerudvalget.

  • Projektleder
   Mobil: +45 21 26 89 82

   Primære arbejdsområde:
   Udviklingsforløb med roklubber landet over samt udvikling og implementering af projekter i DFfR herunder rospinning, debatmøder om sikkerhed og nye organisationsformer.


   Du kan få rådgivning og sparring hos Anna Karina til:

   Klubudvikling, vision, strategi, rekruttering, fastholdelse og organisering af det frivillige arbejde samt sikkerhed og reglementer. Kommunikation internt og eksternt i roklubben, PR og markedsføring.

  • Uddannelsesansvarlig og udviklingskonsulent
   Mobil: + 45 40 27 03 54

   Primære arbejdsområde:
   Administration og planlægning af uddannelser.
   Udvikling af ungdom og rokoncepter i danske roklubber.

   Hos Ole kan du:
   Få information om DFfRs kursustilbud, samt vejledning i sammensætning af kursuspakker og hjælp med tilmelding.
   Få sparring og information om Skole OL, leje af ergometertrailere og EDON både
   Sparring om klubudvikling og DRfRs rokoncepter

  • Tovholder på DKF og DFfRs fælles miljøarbejde
   Mobil: +45 60 65 86 92

   Primære arbejdsområde:
   Klubrådgivning ifm. konkrete miljøsager inden for naturbeskyttelsesloven/ afgivelse af høringssvar/mæglerfunktion mellem klubberne og myndighederne, samt koordinator for DKFs miljøseminar og miljøkampagner (Affaldsindsamlinger, fotokonkurrencer).


   Du kan få rådgivning og sparring hos Irene til:

   Udvikling og fremme af konkrete initiativer inden for natur og miljøområdet i klubben, hjælp med konkrete miljøsager i lokalt område, markedsføring af klubbens grønne profil over for kommuner og andre organisationer og fundraising til natur- og friluftsaktiviteter.


   Sekretariatets kontaktperson:

   Forbundets miljøpolitik. Grønne netværk i DIF, Friluftsrådet, Idrætsforum København m.fl.

   Irenes arbejdsplads er hos Dansk Kano og Kajak Forbund.

  • Facilitetskonsulent – tovholder på DFfR og DKFs fælles indsats på facilitetsområdet
   Mobil: +45 24 44 29 31

   Facilitetskonsulent – tovholder på DFfR og DKFs fælles indsats på facilitetsområdet

   Primære arbejdsområde:
   Udvikling af ro-, kano- og kajakfaciliteter på og ved vandet.

   Du kan få rådgivning og sparing hos Kamilla til:
   Udvikling og fremme af konkrete initiativer på facilitetsområdet, hjælp med konkrete lokale facilitetsudviklingsprojekter og ideer, kontakt til kommuner og andre relevante instandser ift. opbakning og evt. medfinansiering af facilitetsudviklingsprojekter.

  • Udviklingskonsulent
   Mobil: +45 24 42 28 55

   Primære arbejdsområde:
   Udvikling af ungdomsarbejdet i danske roklubber.

   Du kan få sparring hos Marianne til: Opstart og udvikling af ungdomsarbejde i roklubben, skole-, kommune og klubsamarbejde, klubudvikling, afvikling af sommerferie ro-skoler, PR i forbindelse med ungdomsaktiviteter mv.

  • Kommunikationskonsulent
   Mobil: +45 26 21 02 47

   Primære arbejdsområde:
   Kommunikation på DFfRs platforme, nyhedsproduktion og opdatering af roning.dk og DFfRs kanaler.

  • Bogholder
   Mobil: +45 44 44 06 33

   Primære arbejdsområde:
   Anne har en baggrund inden for økonomi og varetager alle administrative økonomi opgaver.
   Har du spørgsmål til fakturaer eller håndtering af udgiftsbilag, så er det Anne, du skal kontakte.

  • Projektmedarbejder
   Mobil: +45 41 57 16 42

   Lennart er ansat til at udvikle DFfRs Coastalområde.
   Det er ham du skal have fat i, hvis du har spørgsmål til coastalroning, eller har brug for sparring på coastalområdet.