Skovalléen 38a
2880 Bagsværd

Tlf: 4444 0633
 • Mandag - torsdag 10.00 - 15.00
 • Fredag 10.00 - 13.00
66381617

Reg: 4180
Konto: 3119 113040

Reg: 4180
Konto: 1 55 21 98
 • Rosportens Hus

  • Sekretariatsleder, Rosportens Hus
   Mobil: 24633772

   Primære arbejdsområde:
   Leder af Rosportens Hus og ansvarlig for den daglige drift.
   Sekretær for Hovedbestyrelsen og Forretningsudvalget.
   Ansvarlig for et velfungerende samarbejde mellem DFfR´s sekretariat, klubber, de frivillige i DFfR´s udvalg og vores eksterne samarbejdspartnere. Forsikringsansvarlig.


   Du kan få rådgivning og sparring hos chefen for Rosportens Hus til:

   Forsikringer, vedtægt, lovgivning og medlemsindberetning. Klubudvikling, bestyrelsesarbejde, kommunesamarbejder og ansøgning til Fonden for Rosporten Fremme.


   Sekretariatets kontaktperson:

   Ordens- og Amatørudvalget, Sikkerhedsudvalget samt Dommerudvalget.

  • Projektleder
   Mobil: 2126 8982

   Primære arbejdsområde:
   Udviklingsforløb med roklubber landet over samt udvikling og implementering af projekter i DFfR herunder rospinning, debatmøder om sikkerhed og nye organisationsformer.


   Du kan få rådgivning og sparring hos Anna Karina til:

   Klubudvikling, vision, strategi, rekruttering, fastholdelse og organisering af det frivillige arbejde samt sikkerhed og reglementer. Kommunikation internt og eksternt i roklubben, PR og markedsføring.


   Sekretariatets kontaktperson:

   Kaproningsudvalget. Langdistancekaproning. Træneruddannelse. Langtursstyrmandsuddannelse og roaktivitetsudvalget.

  • Bogholder/Sekretær
   Mobil: 5353 5075

   Primære arbejdsområde:
   Dorte har en baggrund inden for økonomi og varetager alle administrative økonomi opgaver.
   Har du spørgsmål til fakturaer eller håndtering af udgiftsbilag, så er det Dorte, du skal kontakte.

   Sekretariatets kontaktperson:

   Internationalt arbejde.

  • Kursusadministrator
   Mobil: 44440633
   E-mail:

   Vakant

  • Tovholder på DKF og DFfRs fælles miljøarbejde
   Mobil: 6065 8692

   Primære arbejdsområde:
   Klubrådgivning ifm. konkrete miljøsager inden for naturbeskyttelsesloven/ afgivelse af høringssvar/mæglerfunktion mellem klubberne og myndighederne, samt koordinator for DKFs miljøseminar og miljøkampagner (Affaldsindsamlinger, fotokonkurrencer).


   Du kan få rådgivning og sparring hos Irene til:

   Udvikling og fremme af konkrete initiativer inden for natur og miljøområdet i klubben, hjælp med konkrete miljøsager i lokalt område, markedsføring af klubbens grønne profil over for kommuner og andre organisationer og fundraising til natur- og friluftsaktiviteter.


   Sekretariatets kontaktperson:

   Forbundets miljøpolitik. Grønne netværk i DIF, Friluftsrådet, Idrætsforum København m.fl.

   Irenes arbejdsplads er hos Dansk Kano og Kajak Forbund.

  • Udviklingskonsulent
   Mobil: 40 27 03 54

   Primære arbejdsområde: Udvikling af ungdomsarbejdet i danske roklubber.

   Du kan få sparring hos Ole til: Opstart og udvikling af ungdomsarbejde i roklubben, skole- og kommunesamarbejde, klubudvikling, afvikling af sommerferie ro-skoler, inspiration til ungdomstrænere, PR i forbindelse med ungdomsaktiviteter mv..