Skovalléen 38a
2880 Bagsværd

Tlf: 4444 0633
 • Mandag - torsdag 10.00 - 15.00
 • Fredag 10.00 - 13.00
66381617

Reg: 4180
Konto: 3119 113040

Reg: 4180
Konto: 1 55 21 98
 • Rosportens Hus

  • Chef for Rosportens Hus
   Mobil: 44440633

   Primære arbejdsområde:
   Leder af Rosportens Hus og ansvarlig for den daglige drift.
   Sekretær for Hovedbestyrelsen og Forretningsudvalget.
   Ansvarlig for et velfungerende samarbejde mellem DFfR´s sekretariat, klubber, de frivillige i DFfR´s udvalg og vores eksterne samarbejdspartnere. Forsikringsansvarlig.


   Du kan få rådgivning og sparring hos chefen for Rosportens Hus til:

   Forsikringer, vedtægt, lovgivning og medlemsindberetning. Klubudvikling, bestyrelsesarbejde, kommunesamarbejder og ansøgning til Fonden for Rosporten Fremme.


   Sekretariatets kontaktperson:

   Ordens- og Amatørudvalget, Sikkerhedsudvalget samt Dommerudvalget.

  • Projektleder
   Mobil: 2126 8982

   Primære arbejdsområde:
   Udviklingsforløb med roklubber landet over samt udvikling og implementering af projekter i DFfR herunder rospinning, debatmøder om sikkerhed og nye organisationsformer.


   Du kan få rådgivning og sparring hos Anna Karina til:

   Klubudvikling, vision, strategi, rekruttering, fastholdelse og organisering af det frivillige arbejde samt sikkerhed og reglementer. Kommunikation internt og eksternt i roklubben, PR og markedsføring.

  • Bogholder/Sekretær
   Mobil: 5353 5075

   Primære arbejdsområde:
   Dorte har en baggrund inden for økonomi og varetager alle administrative økonomi opgaver.
   Har du spørgsmål til fakturaer eller håndtering af udgiftsbilag, så er det Dorte, du skal kontakte.

  • Udviklingskonsulent
   Mobil: 40 27 03 54

   Primære arbejdsområde: Udvikling af ungdomsarbejdet i danske roklubber.

   Du kan få sparring hos Ole til: Opstart og udvikling af ungdomsarbejde i roklubben, skole- og kommunesamarbejde, klubudvikling, afvikling af sommerferie ro-skoler, inspiration til ungdomstrænere, PR i forbindelse med ungdomsaktiviteter mv..

  • Tovholder på DKF og DFfRs fælles miljøarbejde
   Mobil: 6065 8692

   Primære arbejdsområde:
   Klubrådgivning ifm. konkrete miljøsager inden for naturbeskyttelsesloven/ afgivelse af høringssvar/mæglerfunktion mellem klubberne og myndighederne, samt koordinator for DKFs miljøseminar og miljøkampagner (Affaldsindsamlinger, fotokonkurrencer).


   Du kan få rådgivning og sparring hos Irene til:

   Udvikling og fremme af konkrete initiativer inden for natur og miljøområdet i klubben, hjælp med konkrete miljøsager i lokalt område, markedsføring af klubbens grønne profil over for kommuner og andre organisationer og fundraising til natur- og friluftsaktiviteter.


   Sekretariatets kontaktperson:

   Forbundets miljøpolitik. Grønne netværk i DIF, Friluftsrådet, Idrætsforum København m.fl.

   Irenes arbejdsplads er hos Dansk Kano og Kajak Forbund.

  • Facilitetskonsulent – tovholder på DFfR og DKFs fælles indsats på facilitetsområdet
   Mobil: 24 44 29 31

   Facilitetskonsulent – tovholder på DFfR og DKFs fælles indsats på facilitetsområdet

   Primære arbejdsområde:
   Udvikling af ro-, kano- og kajakfaciliteter på og ved vandet.

   Du kan få rådgivning og sparing hos Kamilla til:
   Udvikling og fremme af konkrete initiativer på facilitetsområdet, hjælp med konkrete lokale facilitetsudviklingsprojekter og ideer, kontakt til kommuner og andre relevante instandser ift. opbakning og evt. medfinansiering af facilitetsudviklingsprojekter.

  • Udviklingskonsulent
   Mobil: 24422855

   Primære arbejdsområde: Udvikling af ungdomsarbejdet i danske roklubber.

   Du kan få sparring hos Marianne til: Opstart og udvikling af ungdomsarbejde i roklubben, skole-, kommune og klubsamarbejde, klubudvikling, afvikling af sommerferie ro-skoler, PR i forbindelse med ungdomsaktiviteter mv.