Skovalléen 38a
2880 Bagsværd

Tlf: 4444 0633
 • Mandag - torsdag 10.00 - 15.00
 • Fredag 10.00 - 13.00
66381617

Reg: 4180
Konto: 3119 113040

Reg: 4180
Konto: 1 55 21 98
 • Rosportens Hus

  • Chef for Rosportens Hus
   Mobil: 2629 9276

   Primære arbejdsområde:
   Leder af Rosportens Hus og ansvarlig for den daglige drift.
   Sekretær for Hovedbestyrelsen og Forretningsudvalget.
   Ansvarlig for et velfungerende samarbejde mellem DFfR´s sekretariat, klubber, de frivillige i DFfR´s udvalg og vores eksterne samarbejdspartnere. Forsikringsansvarlig.


   Du kan få rådgivning og sparring hos Anne til:

   Forsikringer, vedtægt, lovgivning og medlemsindberetning. Klubudvikling, bestyrelsesarbejde, kommunesamarbejder og ansøgning til Fonden for Rosporten Fremme.


   Sekretariatets kontaktperson:

   Ordens- og Amatørudvalget, Sikkerhedsudvalget samt Dommerudvalget.

  • Projektleder
   Mobil: 2126 8982

   Primære arbejdsområde:
   Udviklingsforløb med roklubber landet over samt udvikling og implementering af projekter i DFfR herunder rospinning, debatmøder om sikkerhed og nye organisationsformer.


   Du kan få rådgivning og sparring hos Anna Karina til:

   Klubudvikling, vision, strategi, rekruttering, fastholdelse og organisering af det frivillige arbejde samt sikkerhed og reglementer. Kommunikation internt og eksternt i roklubben, PR og markedsføring.


   Sekretariatets kontaktperson:

   Kaproningsudvalget. Langdistancekaproning. Træneruddannelse. Langtursstyrmandsuddannelse og roaktivitetsudvalget.

  • Udviklingskonsulent
   Mobil: 2654 7696

   Primære arbejdsområde:
   Ledelse og drift af projekt RoBattle, samt udvikling af ungdomsarbejdet i danske roklubber.


   Du kan få rådgivning og sparring hos Ronja til:

   Opstart og udvikling af ungdomsarbejde i roklubben, skole- og kommunesamarbejde (Jylland og Fyn), afvikling af Nordea-fonden Challenge, inspiration til ungdomstrænere, PR i forbindelse med ungdomsaktiviteter.

  • Bogholder/Sekretær
   Mobil: 5353 5075

   Primære arbejdsområde:
   Dorte har en baggrund inden for økonomi og varetager alle administrative økonomi opgaver.
   Har du spørgsmål til fakturaer eller håndtering af udgiftsbilag, så er det Dorte, du skal kontakte.

   Sekretariatets kontaktperson:

   Internationalt arbejde.

  • Udviklingskonsulent
   Mobil: 28724816

   Primære arbejdsområde:
   Drift af projekt RoBattle, samt udvikling af ungdomsarbejdet i danske roklubber.


   Du kan få rådgivning og sparring hos Louise til:

   Opstart og udvikling af ungdomsarbejde i roklubben, Skole- og kommunesamarbejde (Sjælland), afvikling af sommerferie ro-skoler, inspiration til ungdomstrænere, PR i forbindelse med ungdomsaktiviteter.