wave Created with Sketch.
Rodommerne er en vigtig brik ved danske regattaer. Sikkerhed og fairnes er deres hovedansvar til regattaerne.

I 2022 har du igen muligheden for at komme på rodommer-uddannelse.

Klik her og læs mere om hvornår og hvordan.


Rodommere er en forudsætning i danske og internationale kaproninger.
De har til opgave at sikre en sikker og fair afvikling af regattaerne.
Som oftest er det tidligere kaproere og trænere, der vælger at tage rodommeruddannelsen.

Rodommerne skal:

  • Kontrollere mandskab og bådene forlader udgangsbroen (spidsboldt og quick release).
  • Udføre en korrekt og ensartet startprocedure.
  • Beskytte de både, der bliver på egen bane under løbet.
  • Afgøre rækkefølgen i mål.
  • Afgøre eventuelle tvister.