wave Created with Sketch.
I Sportsroning handler det både om sjov effektiv træning, og at blive bedre til ro-teknik. Her er en øvelsesbank til inspiration, der gerne skulle gøre arbejdet som sportsroningscoach lettere.
Video: Øvelse 1 - inrigger
Roning med lukkede øjne
Video: Øvelse 1 - coastal
Roning med lukkede øjne

DFfR anbefaler: Udfør øvelsen 1-2 min ad gangen, 3-5 gange under et udvalgt træningspas.

Fokus: Mærk rytmen i båden og sid afslappet.

Formål: At få bedre fornemmelse for bådens rytme og blive bedre til at arbejde med båden.

Video: Øvelse 2 - inrigger
Stop i afviklingen og stop over knæ
Video: Øvelse 2 - coastal
Stop i afviklingen og stop over knæ

DFfR anbefaler: Udfør øvelsen 2-3 under træning, og med mindst 10 tag ved hver position.

Fokus:

  1. Få båden til at glide længst muligt mens der stoppes i afvikling/over knæ. Gør dette ved at accelerere rotaget igennem trækket og få åren rent ud af vandet.
  2. Fokusér på at være ens i afvikling og på vej frem.

Formål: At øge bådens glid samt at skabe enighed om afvikling og fremkørslen.

Video: Øvelse 3 - inrigger
Lodret åreblad
Video: Øvelse 3 - coastal
Lodret åreblad

DFfR anbefaler: Veksl gerne mellem øvelsen og almindelig roning nogle gange. For eksempel: 5 gange med 10 almindelige tag + 10 tag m. lodret åreblad.

Fokus: Kom rent ud af vandet og hold samme afstand til vandet hele vejen frem.

Formål: At komme rent ud af vandet og holde samme højde til vandet hele vejen frem. I outriggere er formålet også at forbedre balancen.

Video: Øvelse 4 - inrigger
Roning med fødderne ude af spændholt - inrigger
Video: Øvelse 4 - coastal
Roning med fødderne ude af spændholt - coastal

DFfR anbefaler: Udfør øvelsen 3-5 gange under træning, gerne 1-2 min ad gangen

Fokus:

  1. Mærk spændholtet under dine fødder i fremkørslen og udnyt bådens fart til at komme frem til indsats.
  2. Afslut rotaget med armene, på denne måde sparker du ikke dig selv ud af spændholtet.

Formål: At få en afslappet og effektiv fremkørsel.

Video: Øvelse 5 - inrigger
Skift i båden

Her er et eksempel på en måde at skifte på.

Fokus: Hold tyngdepunktet lavt når du bevæger dig i båden.
Lav skiftet i et tempo, der er sikkert.

Formål: At lave et sikkert skift effektivt.

Video: Øvelse 6 - inrigger
Tagopbygning fra afvikling
Video: Øvelse 6 - coastal
Tagopbygning fra afvikling

DFfR anbefaler: Indled gerne din træning med denne øvelse. Forsøg at hold tempoet lavt fra starten og brug mindst 10 tag ved hver taglængde.

Fokus: Hold tempoet lavt fra starten af øvelsen og fokusér på at båden glider langt mellem hvert tag, også når det kun er armene der arbejder. Det samme gælder efter ryggen er på. Hold fast i at koordinerer arbejdet mellem ben, ryg og arme gennem hele øvelsen.

Formål: At øve koordinering af ben, ryg og arme i fremkørslen – armene starter fremkørslen, så vippes ryggen op og sidst kører man frem på sædet.