wave Created with Sketch.
RoNetværk Fyn består af et overordnet netværk og en række undernetværk. Hver klub har en RoNetværksansvarlig. Dem finder du her.

RoNetværk Fyn kører uden økonomisk støtte udefra og fælles arrangementer, vil overordnet afholdes efter princip om brugerbetalings. RoNetværk Fyn og undernetværk kan dog frit søge ekstern støtte.

Undernetværk

En del netværk bygger på allerede eksisterende udvalg og samarbejder mellem klubberne. Det anbefales, at alle eksisterende udvalg og samarbejder fremadrettet kaldes og håndteres som undernetværk af RoNetværk Fyn. Ledelse af et undernetværk er, ligesom formandskabet, et årigt. Følgende undernetværk af RoNetværk Fyn blev defineret:

Rospinning: Dette er et nyt tiltag. Formålet er vidensdeling.

Kaproning: Et nyt samarbejde mellem Undernetværk Fyn/Syd, Strib/Nyborg.Formålet med dette undernetværk er at koordinere aktiviteter og vidensdeling mellem de to regionale netværk.

Sen-Seniorer: Dette er et nyt tiltag. Formålet er at skabe aktiviteter på tværs af klubberne.

Struktureret Træning: Dette er et nyt tiltag. Formålet er at vidensdele og udbrede den strukturerede træningsform til flere klubber, som en måde at tiltrække og fastholde medlemmer på.

Sælg Sporten: Dette er et nyt tiltag. Formålet er at skabe og koordinere nye aktiviteter, for at øge fokus på rosporten og øge medlemstallet.

Vi besøger hinanden: Dette er et nyt tiltag. Formålet er at skabe aktiviteter på tværs af klubberne f.eks. at besøge hinanden til fælles roaftner, grill roning etc.

Tur: Dette bygger på et eksisterende udvalg/samarbejde: Formålet er at viderefører, øge og skabe flere aktiviteter på tværs af klubberne.

Ungdom: Dette bygger på et eksisterende udvalg/samarbejde: Formålet er at viderefører, øge og skabe flere aktiviteter på tværs af klubberne.

Materiale: Dette er et nyt tiltag. Formålet er at vidensdele.

Havkajak: Dette er et nyt tiltag. Formålet er at skabe aktiviteter på tværs af klubberne og vidensdele.

Nøgleord for vores samarbejde

På Fyn er der en del eksisterende samarbejder, men også mange nye ideer. Følgende undernetværk af RoNetværk Fyn er blevet defineret. Det anbefales, at alle eksisterende udvalg og samarbejder fremadrettet kaldes og håndteres som undernetværk af RoNetværk Fyn. I cirklerne angives, hvilken klub der står for ledelsen det første år.

Medlemsklubber og ronetværksansvarlig i klubben

Strib Ro og kajakklub
Jens Lindgaard jens.lindgaard@mail.dk 30 89 67 77

Føns Søsportsklub
Jørgen Aagaard joergen@aagaards.info 29 40 57 17

Faaborg Roklub
Bodil Grønlund Madsen bodilmadsen54@gmail.com  29808224

Rudkøbing Roklub
Elna Krogsmose ekro@svend-es.dk 62 51 22 24

Nyborg Roklub
Brian Sørensen brianrenesorensen@gmail.com 53 30 06 06

Svendborg Roklub
Nina Larsen fysninnalarsen@gmail.com 40 82 23 72

Assens Roklub
Gitte Andersen Team-uro@hotmail.com 29 45 12 61

Bogense Ro og Kajakklub
Anders Rosschou formand@bogenseroogkajakklub.dk 51 92 34 95

Marstal Roklub
Leif Østerlund leif.oestlund.marstal@gmail.com

Kerteminde Roklub
Søren Mogensen jass@mail.dk 29 13 18 19

Middelfart Roklub
ingen kontaktperson.

Munkebo Ro og Sejlklub
Klaus Bech klausbech@hotmail.com

Odense roklub
Carsten Utzon formand@odense-roklub.dk 66 12 62 00

  • Kontakt:
    Anne Meisner
    Chef for Rosportens Hus
    Tlf.: 2629 9276