wave Created with Sketch.
Synnejysk Ronetværk samler roklubberne i Aabenraa, Haderslev, Sønderborg og Tønder Kommune, samt de to danske roklubber i Sydslesvig. Vi er mange mindre klubber; derfor lægger vi især vægt på fælles arrangementer, klubbesøg og erfaringsudveksling.

Det er altid en af netværkets klubber, som er ansvarlig for et arrangement eller en aktivitet. Derfor er der ingen ledelse af netværket. Alle arrangementer hviler i sig selv. Det betyder, at der ingen økonomi og ingen kontingent er i Synnejysk Ronetværk.

Der er valgt en formands-roklub og her en kontakt person, som fungerer som bindeled mellem Synnejysk Ronetværk og DFfR’s Hovedbestyrelse og Sekretariat.

Nøgleord for vores samarbejde

I Synnejysk Ronetværk gør vi alt for at dele vores erfaringer med hinanden. Det er, når vi deler at vi lærer og udvikler vores klubber lokalt.

I tråd med DFfR’s vedtægter afholdes to årlige arrangementer i form af en temalørdag i maj og et aftenmøde i november.

Formandsklub

Sønderborg Roklub, Verdens Ende 2, 6400 Sønderborg.

Kontaktperson til DFfR: Birte Rasmussen, Mail: [email protected] Mobil: 5115 5084

Medlemsklubber

Augustenborg Roklub
Flensborg Roklub
Graasten Roklub
Haderslev Roklub
Høruphav Roklub
Kollund Roklub
Nordborg Roklub
Slesvig Roklub
Sønderborg Roklub
Tønder Roklub
Aabenraa Ro- og Kajakklub

Apenrader Ruderverein
Ruderverein Hoyer / Højer Roklub
Deutscher Ruderverein Gravenstein
Deutscher Ruderverein Hadersleben
Deutscher Ruderverein Norderharder
Deutscher Ruderverein Germania Sonderburg