wave Created with Sketch.
Roning er en fantastisk aktivitet til at udvikle din muskelstyrke i ben, kropskerne og arme samt forbedre dit kredsløbs sundhed. Som roer kan man desuden styrke sin ryg og kropskerne og derved forbedre sin positur i rotaget som giver bedre roteknik og mindre risiko for udvikling af skader.

Selvom roning er en sportsgren med en meget lav forekomst af skader, oplever nogle roere stivhed eller smerter i ryggen. Dette kan opstå fordi roning i sig selv er en ensidig gentaget bevægelse, som belaster ryggen. Denne belastning vil typisk styrke ryggen, men uhensigtsmæssige bevægelsesmønstre i rotaget og/eller for hård træning kan i værste tilfælde resultere i skader i ryggen. Som roer er der 3 primære forbedringspunkter du kan justere på for at sikre en stærk og skadesfri krop:

  • Forbedret roteknik
  • Styrket kernemuskulatur
  • Øget smidighed i ryg, balder og baglår

Roteknik

En god roteknik er essentiel for en roer bl.a. fordi denne sikrer, at rygsøjlen er korrekt stabiliseret gennem hele rotaget og ikke udsættes for et for hårdt pres mens den er i en svag og ikke-understøttet position.

For at forbedre din roteknik kan du bede om hjælp fra trænere eller andre roere i din klub, da du ikke selv kan se din egen roteknik. Du kan med fordel få roere i en anden båd til at filme dig, mens du ror og på den måde justere din teknik ud fra dette.
dette link  kan du se videoer af det korrekte rotag på vandet, forslag til teknikøvelser og typiske fejl i rotaget.

Styrke og smidighed

En god roteknik er grundlaget for at ryggen er i en optimal position under hele rotaget, men både styrke i kernemuskulaturen og smidighed fra ryg til baglår er afgørende for et godt og hurtigt rotag med en minimal risiko for at få rygskader.

Vi har sammensat 39 øvelser som styrker kernemuskulaturen og øger smidigheden omkring ryg og baglår. Du kan se alle øvelserne her på siden og selv sammensætte øvelser til træningsprogrammer specifikt til dine behov.
Desuden har vi udarbejdet 3 specifikke træningsprogrammer, som alle sammen kan afvikles på 10 minutter og som kan laves uden træningsudstyr. Øvelserne er sammensat for bedst muligt at øge styrke og bevægelighed hos roere og samtidig forebygge skader i ryggen.

De 3 træningsprogrammer er delt op i 3 niveauer således at det både kan bruges af roere med og uden erfaring med styrke- og smidighedstræning.