wave Created with Sketch.
Få information om indhold og materialer til klubtræner-uddannelsens tredje og fjerde modul

Modul C

I det tredje modul i klubtræneruddannelsen ser vi på kroppen, hvordan den bevæger sig og hvorfor den gør det; hvordan muskler er opbygget og hvordan de arbejder. På kurset kommer vi ind på opvarmningen, både i teori og praksis. Desuden ser vi på forskellige former for træning bl.a. kredsløbs-, muskel- og bevægelighedstræning. På roergometeret undersøger vi derefter indvirkningen på kroppen, specielt på pulsen.

På Modul C undervises der i følgende emner:

 • Anatomi og Fysiologi
 • Opvarmning
 • Kredsløbstræning
 • Muskeltræning
 • Bevægelighedstræning
 • Roskader
 • Ernæring

Efter kurset har du fået den teoretiske viden om forskellige træningsformer og hvordan kroppen reagerer når den udsættes for forskellige typer træning.


Modul D

Kursisterne lærer at definere mål til roerne, samt at planlægge træningsforløbet. Vi kommer ind på, hvilke faktorer træneren skal tage hensyn til i sit daglige virke, samt hvorledes formidlingen foregår. Derudover kommer vi ind på forskellige former for roteknik specielt for motions- og kaproningshold. Slutteligt bliver kursisterne præsenteret for flere testmetoder til at følge roernes udvikling.

På Modul D undervises der i følgende emner:

 • Træningsplanlægning
 • Træneren
 • Formidling
 • Opvarmning
 • Roteknik
 • Testning

Kurset er det fjerde og sidste i DFfR’s samlede klubtræneruddannelse, som giver adgang til DIF’s diplomtræneruddannelse.

Hvor og hvornår er der kurser?

 • Der er pt ikke planlagt kursus.