wave Created with Sketch.
God fornøjelse med skolesamarbejdet!

Som roklub kan I hente inspiration til jeres skolesamarbejde hos DFfR. I kan benytte jer af:

Gode råd til skolesamarbejdet

Folderen ”Tillykke med skolesamarbejde” giver en god introduktion til skolesamarbejde, og indeholder også gode råd til planlægning og tilrettelæggelse af et samarbejde med den lokale skole. Læs også de gode argumenter for at engagere sig i et skolesamarbejde.

Tænk på skolesamarbejde som en markedsføringsaktivitet mere end en direkte rekrutteringsaktivitet. Der findes eksempler på klubber, der får nye ungdomsmedlemmer efter et skolesamarbejde, men der findes også klubber, der først efter længere tids indsats på skoleområdet (og på supplerende fronter) lykkes med at få nye ungdomsmedlemmer i klubben.

Hvem tager kontakten til skolen?

Interesserede skoler tager kontakt til en DFfR Udviklingskonsulent, der faciliterer kontakten til de lokale roklubber. Klubben kan også selv kontakte den eller de skoler i nærområdet, den gerne vil invitere til et samarbejde. Et godt trick kan være at gå direkte til de relevante idrætslærere (fx gennem nogen I allerede kender) og fortælle dem hvad I kan tilbyde. Husk at følge op! Lærerne får så mange tilbud, at det kan være svært for dem at sortere i det.