wave Created with Sketch.
På denne side kan du som skole finde information om muligheden for at samarbejde med den lokale roklub om en sikker og sjov rotur på vandet, herunder sikkerhed og forsikringsforhold.

Mange af de danske roklubber vil gerne tilbyde roture på vandet til en skoleklasse. DFfR kan hjælpe med kontakten til den lokale roklub, men da klubben drives af frivillige kræfter, kan DFfR ikke garantere om, eller i hvilket omfang, roklubben kan tilbyde en skoleklasse en oplevelse på vandet. Vær opmærksom på, at muligheden kun er aktuel, når vandet er varmt nok (bedst fra maj til september).

Alle praktiske detaljer, herunder dato for arrangementet, aftales med den lokale roklub.

Roklubberne kan låne EDON både hos DFfR, der er specielt designet til nybegyndere. Uddannede instruktører er klar til at tage imod jer i roklubben. Alle får på dagen en grundig sikkerhedsinstruktion.

Når klassen skal på besøg i roklubben og på vandet, er det lærerens opgave at informere samt sikre et tilsagn fra alle forældre om, at deres barn må deltage i arrangementet.

Sikkerhed

I alle roklubber er instruktørerne uddannet på særlige DFfR kurser til at udvise fornuftigt sømandskab. De kender deres daglige rofarvand indgående og planlægger skolens besøg på dagen under hensyntagen til vind og vejr.

I følge Søfartsstyrelsen skal der udarbejdes en sikkerhedsinstruks i forbindelse med skole-arrangementer. DFfR vejleder roklubberne til at udarbejde denne med udgangspunkt i Søfartsstyrelsens retningslinjer i BEK nr 956 af 26/09/2012. Klubben sørger for at arrangementet foregår fagligt og sikkerhedsmæssigt forsvarligt samt, at alle deltagere får de nødvendige instruktioner på dagen.

Eleverne skal bære redningsveste, eller vestene skal medbringes i båden.

Forsikring

Når skolen samarbejder med en roklub, er alle deltagere dækket af DFfRs kollektive ansvarsforsikring under Idrættens forsikringer hos TRYG. Det betyder, at hvis en skoleelev kommer til skade ved et skolesamarbejde (mellem skole og klub) vil klubbens forsikring dække et evt. erstatningsansvar. Hvis en skole låner både til en aktivitet uden at instruktører (besætning) fra klubben medvirker, er skolen selv ansvarlig for aktiviteten, med alt, hvad det indebærer om sikkerhedsinstrukser og forsikring.

Gør en elev skade på andre eller klubbens materiel, er det elevens egen ansvarsforsikring der dækker et evt. erstatningsansvar.