wave Created with Sketch.
På denne side kan du se, hvilke æresbevisninger der uddeles i DFfR, hvem der har fået æresbevisningerne tidligere og hvordan du indstiller eventuelle kandidater.

Æresmedlem af DFfR

Personer, der gennem en årrække har ydet en særlig fortjenstfuld indsats for rosporten, kan af DFfR’s generalforsamling udnævnes til Æresmedlem. Kandidater indstilles af hovedbestyrelsen. Uddelingen skal ske til DFfR’s hovedgeneralforsamling.
Æresmedlemmer i DFfR

DFfR’s guldmedalje

Foreningens guldmedalje kan af hovedbestyrelsen tildeles personer, der har gjort et særligt fortjenstfuldt arbejde for rosporten. Guldmedaljen uddeles ved et passende arrangement.

Modtagere af DFfRs Guldmedalje

DFfR’s Ærestegn

Foreningens ærestegn kan af hovedbestyrelsen tildeles personer, der gennem en årrække har ydet en særlig indsats for rosporten på lands- eller regionsbasis.
Ansøgning fremsendes til DFfRs sekretariat, hvorefter ansøgningen behandles på det førstkommende hovedbestyrelsesmøde. Uddelingen foregår ved et pasende arrangement.

Modtagere af DFfRs Ærestegn

DFfRs langtursnål

Kan efter ansøgning tildeles roere, som har vist særlig interesse for langtursroning, f.eks. ved at have uddannet nye langtursroere og styrmænd, have planlagt og ledet langture og fællesture eller styrmandskursus. Ansøgningsskema findes på DFfRs hjemmeside her. Klubberne kan indstille kandidater. Indstillingen godkendes af Langtursudvalget og langtursnålen kan uddeles ved et passende arrangement i klubben.

Modtagere af Langtursnålen – efter år

Ansøgningsskema til DFfRs langtursnål

Udmærkelsestegn for kaproere – guld og sølv

Udmærkelsestegnet kan ved ansøgning til kaproningsudvalget, tildeles roere og styrmænd, som opfylder følgende betingelser:
Sølv: har startet i mindst 4 sæsoner og ved mindst 2 internationale kaproninger i hver sæson eller nr. 2 eller nr. 3 ved junior VM/EM (U19) eller VM (U23).
Guld: ved VM eller Ol opnår en finaleplacering som nr. 1, 2 eller 3, ved junior VM (U19) eller VM (U23) opnår en 1. plads, eller som har vundet 10 danmarks- og/eller nordiske mesterskaber.
Klubberne kan indstille kandidater. Indstillingen godkendes af KU og nålen kan uddeles ved et passende arrangement i klubben.

Modtagere af Kaproningsnålen i sølv

Modtagere af Kaproningsnålen i guld

Hent ansøgningsskemaet

Danmarks Idrætsforbunds ærestegn

Personer, der gennem en lang årrække har ydet en særlig og betydningsfuld indsats for idrætten, kan tildeles dette ærestegn. Ansøgningen sendes gennem hovedbestyrelsen til DIF.
Modtagere af DIFs Ærestegn

Poul Madsens Lederpris

Til minde om DFfRs kasserer gennem 40 år, Poul Madsen, uddeles hvert år på DFfRs generalforsamling en æresgave værdi ca. 1.000 kr. til en fortjenstfuld leder. Kandidaterne indstilles af klubberne, ronetværk, interessenetværk og DFfR udvalg. Pristageren udpeges på hovedbestyrelsens novembermøde.

Modtagere af Poul Madsens Lederpris

Meldballe-plaquetten

Plaquetten er indstiftet til ære for Brabrand-anlæggets stifter, og gives til en regattamedarbejder i forbindelse med Danmarksmesterskaberne i kaproning. Kandidaterne indstilles af klubberne, ronetværk, regattaforeningeer og DFfR udvalg. Pristageren udpeges på hovedbestyrelsens septembermøde.
Modtagere af Melballeplaquetten

Klubærestegn

Ærestegnet kan tildeles en roer, hvis virke i klubben skal påskønnes. Klubben indstiller til DFfR’s sekretariat roeren, som opfylder et af følgende krav:
– har gennem en årrække virket som instruktør, træner eller chef inden for uddannelse, tur og motion, ungdom eller kaproning.
– har gennem en årrække gjort et arbejde i klubben, herunder bestyrelsesarbejde.
Ærestegnet uddeles ved et passende arrangement i klubben.

  • Kontakt:
    Bent Jørgensen
    Sekretariatsleder
    Tlf.: +45 21 76 72 75