wave Created with Sketch.
Netværket består af 12 klubber fordelt i det østlige Jylland. Vi holder møde 2 gange om året.

Formandsklub

Ry Roklub. Torben Lindeschouw, [email protected]

Gennemgående temaer/vidensdeling

 • Ønsket om, at økonomi- og medlems/km-systemer kan tale sammen eller integreres.
 • Vedligehold af romateriellet: Der har været afholdt flere 1 dages materialekurser. Der har også været halve dage med et bestemt tema, fx indstilling af årer i en inrigger.
 • Sikkerhed: Fx rederansvaret ift klubmedlemmer der har egne redningsveste.
 • Madpakketure
 • Forsikringer, hjemmeside, sponsorering…

Medlemsklubber

Egå Rosport
Odder Roklub
Risskov Roklub
Roklubben ARA
Ry Roklub
Samsø Roklub
Silkeborg Roklub
Skanderborg Roklub
Solbjerg Søsport
Tange Roklub
Aarhus Roklub
Aarhus Studenter Roklub

 • Kontakt:
  Bent Jørgensen
  Sekretariatsleder
  Tlf.: +45 21 76 72 75