wave Created with Sketch.
Udvalget skal arbejde for, at roernes adgang til udøvelse af sporten i danske farvande fastholdes og udbygges med respekt for omgivelserne.

Formand

Erik Trøigaard
Mail: erik@troigaard.dk
Mobil: 40727852

Medlemmer

Anne Wilms
Mail: kimanne82@gmail.com

Stine Høi Sørensen
Mail: stine.roning@gmail.com

Birgitte Hammeleff
Mail: birgitte.hammeleff@gmail.com

Kontaktperson i hovedbestyrelsen

Hother Hennings (HH)