wave Created with Sketch.
Få mulighed for fordybelse indenfor rospinning, roteknik og trænerrollen igennem 2 sammenhængende weekender, der målrettet fokuserer på at give dig det helt rigtige udgangspunkt som rospinninginstruktør

Uddannelsen fokuserer på den rette roteknik med bl.a. bevægelsesanalyser og indeholder også en masse praktik omkring musikredigering, coaching og motivation og trænerollen generelt.

På weekend 1 er rospinningen i fokus, omkring rytme og brug af musik, men også med betydelig vægt på roteknikken både i teori og praktiske øvelser (video).

Der er gruppearbejde lørdag aften og hver kursist skal om søndagen præsentere sin del af det udarbejdede rospinningsprogram “live” på roergometeret.

I tiden mellem de to weekender, skal kursisterne arbejde hjemme i egen klub med de nye færdigheder og lave de stillede hjemmeopgaver.

På weekend 2 arbejdes der med mere avanceret musikredigering og playlister og mere fokus på coaching og motivation. Kurset afsluttes med en praktisk eksamen, hvor hver kursist på ergometeret skal vise elementer af de opnåede kompetence foran et hold af nye ergometerroere.


Hvor og hvornår er der kurser?

  • d. 14.-15. januar + d. 04.-05. feb 2023, i Roklubben Stevns
    Sidste tilmelding: 01.01.2023.
  • d. 30 sept. – 1. okt + d. 04.-05. nov 2023, i Nibe Roklub
    Sidste tilmelding: 17.09.2023.