wave Created with Sketch.
Få mulighed for fordybelse indenfor rospinning, roteknik og trænerrollen igennem 2 sammenhængende weekender, der målrettet fokuserer på at give dig det helt rigtige udgangspunkt som rospinninginstruktør

Ergometertræneruddannelsen har skiftet navn tilbage til Rospinninginstruktør, og indholdet er blevet modificeret en smule i forhold til 2017-18.

Indholdet af træningslære på uddannelsen er blevet skåret lidt ned.

Uddannelsen fokuserer stadig dybere på den rette roteknik med bl.a. bevægelsesanalyser og indeholder også stadig en masse praktik omkring musikredigering, coaching og motivation og trænerollen generelt.

På weekend 1 er rospinningen i fokus, omkring rytme og brug af musik, men også med betydelig vægt på roteknikken både i teori og praktiske øvelser (video).

Der er gruppearbejde lørdag aften og hver kursist skal om søndagen præsentere sin del af det udarbejdede rospinningsprogram “live” på roergometeret.

I tiden mellem de to weekender, skal kursisterne arbejde hjemme i egen klub med de nye færdigheder og lave de stillede hjemmeopgaver.

På weekend 2 arbejdes der med mere avanceret musikredigering og playlister og mere fokus på coaching og motivation. Kurset afsluttes med en praktisk eksamen, hvor hver kursist på ergometeret skal vise elementer af de opnåede kompetence foran et hold af nye ergometerroere.


Hvor og hvornår er der kurser?

  • Der er ikke flere planlagte kurser i kalenderen på nuværende tidspunkt.