wave Created with Sketch.
På denne side kan du se en oversigt over de forsikringer, I som medlemsklub under DFfR er dækket af

Når du læser teksten, skal du være opmærksom på følgende:

 • En ansvarsforsikring dækker skader du forvolder på andre og på andres ting, fx både og materiel.
 • En kaskoforsikring dækker skader på egne både og materiel.
 • Skade du forvolder på dig selv skal dækkes af en ulykkesforsikring tegnet af dig selv

Der er følgende forsikringer, du skal være opmærksom på:

 1. DFfR’s kollektive ansvarsforsikring for tingskade på andres både og materiel*
 2. Din egen private ansvarsforsikring dækker personskade
 3. DFfR’s Transportforsikring dækker skade på både og materiel under transport*
 4. Mulighed for at tegne kaskoforsikring på klubbens både
 5. Idrættens kollektive forsikringer – bruges fx når du laver frivilligt arbejde for din klub*

*forsikringen er du som klub dækket af, via jeres kontingent til DFfR

1. DFfR’s kollektive ansvarsforsikring for tingskade på andres både og materiel

DFfR har tegnet en kollektiv ansvarsforsikring, der dækker tingsskade på andres både og materiel, når du er ude at ro i din klubs både. Forsikringen omfatter alle roere i danske roklubber og omfatter tingskade forvoldt af robåde og kajakker ejet af klubber under DFfR.

Denne forsikring er en tillægsforsikring til din egen private ansvarsforsikring, der netop ikke dækker dit ansvar for tingskade, men “kun” personskade, når du er ude og ro i en af klubbens både.

Årsagen er, at kun både under 5,5 meter er dækket for både person- og tingsskade af din private ansvarsforsikring. Da alle klubbåde er over 5,5 meter er der således behov for denne tillægsdækning. DFfR’s kollektive ansvarsforsikring, går ind og dækker der, hvor den ansvarsforsikring, du har tegnet som privatperson, ikke dækker. Der gælder en selvrisiko på kr. 6.205 på enhver tingskade, som den klub, der anmelder skaden dækker.  

Spørgsmål/svar vedrørende den kollektive ansvarsforsikring

Spørgsmål Svar
Dækker forsikringen, hvis jeg laver en skade/påsejling på en båd fra min egen klub? Nej, det er en skade klubben selv må afholde.
Kan jeg bruge forsikringen, hvis jeg laver en skade/påsejling på en båd, fra en anden klub under DFfR? Hvis skaderne sker til et fælles arrangement, er der ingen dækning. Hvis skaden sker, hvor de to klubbers både ikke er en del af et fælles arrangement, og du bliver ansvarligholdt for en skade på en anden klubs båd under roning, så vil der være dækning.
Er skade på lånte både dækket – fx lån af naboklubs både? Nej, de er ikke dækket af den kollektive ansvarsforsikring. Begrundelsen er, at lånte og lejede ting er at betragte som dine egne og dermed ikke et ansvarsforsikringsmæssigt spørgsmål.
Dækker den kollektive ansvarsforsikring personskade? Nej, personskader du forvolder, er dækket af din egen private ansvarsforsikring. Har du under roning på uheldstidspunktet for en personskade ikke en privat ansvarsforsikring, så henvend dig til DFfR.
Er den kollektive ansvarsforsikring også en kaskoforsikring? Nej.
Se afsnittet om kaskoforsikring.
Dækker den kollektive ansvarsforsikringen i udlandet? Ja, dækningsområdet er Europa.
Hvad med vores motorbåd, er den dækket? Ja. Hvis motorydelsen på motoren ikke overstiger 25 hk.

Bemærk:

Er motorstørrelse mellem 0-6 hk er det idrættens kollektive forsikring, der skal anmeldes til.

Er motorstørrelsen mellem 5-25 hk er det til DFfR’s kollektive ansvarsforsikring, der skal anmeldes til.

Dækker den kollektive ansvarsforsikring tingskade for roere fra udenlandske klubber samt gæsteroere, der ikke er medlem af en roklub under DFfR? Nej, forsikringen dækker kun medlemmer fra en roklub, der er medlem af DFfR. Danske gæsteroere, der ikke er medlem af en klub under DFfR, er ikke dækket.

Bemærk: Efter samråd med Søfartsstyrelsen er den i roprotokollen udskrevne styrmand, at betragte som skibsfører. En skibsfører er juridisk ansvarlig for både egne og besætningens fejl og undladelser. Det gælder også, når den udskrevne styrmand sidder på et rosæde. DFfR anbefaler altid, at alle udskrevne styrmænd har en egen privat ansvarsforsikring.

Skader der henfører til den kollektive ansvarsforsikring skal anmeldes til Topdanmark. Kontakt DFfR om policenummer i Topdanmark. DFfR vil gerne orienteres om forsikringsskader og udkommet af en eventuel forsikringssag.

Låner du både af en anden klub eller udlåner du både til anden klub, er nedenfor et par gode råd du bør overveje, så der er en klar aftale, hvis der opstår skader:

 • Lav aftaler/afklaring på forhånd som udlåner (og låner)
 • Det er jeres ansvar at passe godt på det lånte materiel
 • En økonomisk bagatelgrænse for opståede skader?
 • Egenreparation i skadelidtes klub er udgangspunktet

2. Din egen private ansvarsforsikring dækker personskade

En almindelig, privat ansvarsforsikring dækker personskade uafhængigt af bådlængde og som regel på en sum op til 10 millioner kr. Dermed er udgangspunktet, at i sager, hvor der er sket personskade, så er det din egen private ansvarsforsikring, der skal dække dette. I skadetilfælde under roning, hvor en erstatningsansvarliggjort roer, mod forventning, ikke har tegnet en ansvarsforsikring, har DFfR en forsikring, der vil træde i kraft, så personskade kan dækkes. I tilfælde af, at du ikke har en privat ansvarsforsikring på ulykkestidspunktet under roning så kontakt DFfR.

3. Transportforsikring

DFfR har tegnet en kollektiv transportforsikring. Den dækker robåde, outriggere, inriggere, kajakker samt romaskiner tilhørende klubben og klubbens medlemmer.
Skader der henfører til skader opstået under transport skal anmeldes til First Forsikring: www.first.dk
Transportforsikringen dækker fra I læsser båden på traileren hjemme i klubben, til I lægger båden på bukke der hvor I har kørt båden hen. Bådene og traileren skal være aflåst med en lås i Skafor Klasse Rød.
Dækningsområdet er hele Europa. Forsikringssum er kr. 900.000 pr. skade.

Policen kan fås ved henvendelse til sekretariatsleder Bent Jørgensen, [email protected]. Du må meget gerne orientere DFfR om forsikringsskader og udkommet af en eventuel forsikringssag.

 4. Kaskoforsikring

Din klubs både er ikke kaskoforsikret via DFfR. Ønsker I som klub at kaskoforsikre jeres både fx i forbindelse med en langtur eller andre arrangementer, skal I selv tegne kaskoforsikring.

5. Idrættens kollektive forsikringer

Som klub under DFfR er I automatisk dækket af Idrættens kollektive forsikringer. De er bl.a. relevante, hvis klubbens frivillige kommer til skade, når de udfører arbejde for klubben.
Du kan læse mere på www.idraettensforsikringer.dk  Her kan du også finde oplysninger om anmeldelse af skader.

 • Det fulde dækningsomfang på den kollektive ansvarsforsikring
  Læs det her
 • Kontakt:
  Bent Jørgensen
  Sekretariatsleder
  Tlf.: +45 21 76 72 75
 • Følg os på Facebook
  Klik her