wave Created with Sketch.
Som medlem af en roklub under DFfR er du allerede dækket af flere forsikringer. Få overblikket her.

Som styrmand påtager man sig et ansvar for ikke alene egne fejl og undladelser, men også for medroere, der på styrmandspladsen kan være årsag til tings- eller personskade.
Ansvaret påhviler den person, som i roprotokollen er skrevet ud som styrmand – uanset om du sidder på styrmandssædet eller ej.

Tingskade

Som privatperson er det ikke muligt at dække sig ind for det erstatningsansvar, man som styrmand for en robåd over 5,5 meter ville blive mødt med som følge af en tingskade forvoldt på 3. person.

Årsagen til at denne begrænsning er indsat i samtlige danske forsikringsselskabers privatansvarsforsikringsvilkår, og bunder i at styrmandsansvaret (jf Søloven) er den eneste situation, hvor en privatperson vil kunne komme til at hæfte for andres fejl eller undladelser. Det opstår i situationen, hvor den styrmandsberettigede sidder som roer, men stadig har ansvaret for bådens manøvrering og sikre færd.

DFfR har i foråret 2020 tegnet en kollektiv forsikring som omfatter alle roere i danske roklubber. Forsikringen er tegnet hos TopDanmark, og omfatter tingskade forvoldt af robåde og kajakker (ejet af DFfR medlemsklub) over 5,5 meter og hvor erstatningsansvaret påfalder styrmanden af båden:

 • Dækker samtlige medlemmer af roklubber under DFfR (bemærk: omfatter kun DFfR-klubmedlemmer indberettet til CFR)
 • Dækker roaktivitet i hele Europa
 • Dækker med en årlig sum på DKK 10.000.000

Personskade

Da personskade er omfattet af samtlige forsikringsselskabers standardvilkår, er de undtaget i DFfRs forsikring af alle styrmænd. Ene alene for at undgå dobbeltforsikring.

Det betyder, at du som roer selv er ansvarlig for at tegne din egen private ansvarsforsikring.

Er skaden sket?

 1. Du anmelder skaden elektronisk her.
 2. Brug policenummer 9578971839.
 3. Send en mail til dffr@roning.dk med en ultra kort orientering.

 

 • Forsikrings ABC for roere
  Bliv klogere her
 • Laver du frivilligt arbejde i klubben - så er du dækket af Idrættens Kollektive Forsikringer.
  Læs mere her
 • Kontakt:
  Bent Jørgensen
  Sekretariatsleder
  Tlf.: +45 21 76 72 75
 • Følg os på Facebook
  Klik her