wave Created with Sketch.
Som medlem af en roklub under DFfR er du allerede dækket af flere forsikringer. Få overblikket her.

Hvad dækker DFfRs nye kollektive forsikring?

DFfRs nye kollektive ansvarsforsikring, går ind og dækker der hvor den ansvarsforsikring du har tegnet, som privatperson ikke dækker.
En almindelig, privat ansvarsforsikring dækker personskade uafhængigt af bådlængde og som regel på en sum op til 10 millioner samt tingskade forvoldt af både under 5,5 meter.

DFfR har tegnet en ny, kollektiv ansvarsforsikring, som skal ses som en tillægsforsikring til din almindelige ansvarsforsikring. Den nye tillægsforsikring, dækker hvis der sker tingskade på 3.persons ejendom, forvoldt af en båd, som er over 5,5 meter.

Vil du se det fulde dækningsomfang for den kollektive ansvarsforsikring, så kan du hente det i højre side/i bunden af siden her.

Opklarende spørgsmål og svar: 

?: Dækker forsikringen, hvis jeg laver en skade/påsejling på en båd fra min egen klub?
S: Nej, det er en skade klubben selv må afholde.

?: Kan jeg bruge forsikringen, hvis jeg laver en skade/påsejling på en båd, fra en anden klub under DFfR?
S: Nej. Forsikringen gælder kun skader på 3.mands ejendom. Da alle klubber under DFfR er dækket af forsikringen, vil skade forvoldt af en båd under DFfR på en båd under DFfR ikke kunne defineres som 3. mands ejendom.

?: Hvis forsikringen ikke dækker personskade, hvad gør jeg så, hvis uheldet er ude?
S: Personskader er dækket af din egen almindelige ansvarsforsikring og har intet med bådlængde eller den nye tillægsforsikring at gøre. Så personskade er dækket også i både over 5,5 m. Personskade er 100% håndteret i din egen private ansvarsforsikring.

?: Kan den nye tillægsforsikring ses som en kaskoforsikring?
S: Nej.

?: Dækker forsikringen i udlandet?
S: Ja, dækningsområdet er Europa.

?: Hvad med vores motorbåd, er den dækket?
S: Ja. Hvis motorydelsen på båden er over 5 hk (3,7 kW) og ikke overstiger 25 hk (18,4 kW), så er jeres motorbåd også dækket af den kollektive ansvarsforsikring. Føreren skal have sin egen ansvarsdækning for personskade.
(Både med motoreffekt op til 6 HK. (4,4 KW jf. Klausul 0110 i den kollektive ansvarsforsikring) er dækket af idrættens kollektive ansvarsforsikring)

Som styrmand påtager man sig et ansvar for ikke alene egne fejl og undladelser, men også for medroere, der på styrmandspladsen kan være årsag til tings- eller personskade.
Ansvaret påhviler den person, som i roprotokollen er skrevet ud som styrmand – uanset om du sidder på styrmandssædet eller ej.

Tingskade

Som privatperson er det ikke muligt at dække sig ind for det erstatningsansvar, man som styrmand for en robåd over 5,5 meter ville blive mødt med som følge af en tingskade forvoldt på 3. person.

Årsagen til at denne begrænsning er indsat i samtlige danske forsikringsselskabers privatansvarsforsikringsvilkår, og bunder i at styrmandsansvaret (jf Søloven) er den eneste situation, hvor en privatperson vil kunne komme til at hæfte for andres fejl eller undladelser. Det opstår i situationen, hvor den styrmandsberettigede sidder som roer, men stadig har ansvaret for bådens manøvrering og sikre færd.

DFfR har i foråret 2020 tegnet en kollektiv forsikring som omfatter alle roere i danske roklubber. Forsikringen er tegnet hos TopDanmark, og omfatter tingskade forvoldt af robåde og kajakker (ejet af DFfR medlemsklub) over 5,5 meter og hvor erstatningsansvaret påfalder styrmanden af båden:

 • Dækker samtlige medlemmer af roklubber under DFfR (bemærk: omfatter kun DFfR-klubmedlemmer indberettet til CFR)
 • Dækker roaktivitet i hele Europa
 • Dækker med en årlig sum på DKK 10.000.000

Personskade

Da personskade er omfattet af samtlige forsikringsselskabers standardvilkår, er de undtaget i DFfRs forsikring af alle styrmænd. Ene alene for at undgå dobbeltforsikring.

Det betyder, at du som roer selv er ansvarlig for at tegne din egen private ansvarsforsikring.

Er skaden sket?

 1. Du anmelder skaden elektronisk her.
 2. Brug policenummer 9578971839.
 3. Send en mail til [email protected] med en kort orientering.
 • Forsikrings ABC for roere
  Bliv klogere her
 • Laver du frivilligt arbejde i klubben - så er du dækket af Idrættens Kollektive Forsikringer.
  Læs mere her
 • Det fulde dækningsomfang på den kollektive ansvarsforsikring
  Læs det her
 • Kontakt:
  Bent Jørgensen
  Sekretariatsleder
  Tlf.: +45 21 76 72 75
 • Følg os på Facebook
  Klik her