wave Created with Sketch.
Det kan være en jungle at navigere rundt i alle de regler og krav, man er underlagt i foreningsdriften. DIF har samlet rådgivning om en lang række af de spørgsmål, der kan dukke op i idrætsforeningen.

Find rådgivning om:

  • Ansættelser – herunder standard kontrakter for lønnet/ulønnet arbejde
  • Eksklusion fra DIF-foreninger
  • Folkeoplysningsloven
  • Foreningens vedtægter
  • Forsikring
  • Moms
  • Persondataloven
  • Seksuelle krænkelser
  • Sponsoraftaler

SKAT for foreninger

DIF har sammen DGI udgivet en ny elektronisk vejledning om skattemæssige forhold for idrætsforeninger. Vejledningen er blevet til i samarbejde med SKAT, som har bidraget med kommentarer ved udarbejdelsen.

Vejledningen fokuserer specielt på forhold for idrætsforeninger og er en god hjælp til kasserere og bestyrelsesmedlemmer.