wave Created with Sketch.
Et tilbud om hjælp til rekruttering af nye roere i et struktureret forløb på 5 intense uger faciliteret af DFfR.

DFfR lancerer igen i år ”Kørekort til sikker roning på vand”.

Et forløb som i sin helhed går ud på at skabe et kortere og mere intensivt roskoleforløb, der kan være med til at promovere roning som sport og tiltrække nye roere til vores roklubber.

Roskole-materialet bliver givet ud til de tilmeldte klubber og disses instruktører, der sammen med de andre tilmeldte klubber følger tidsplanen for roskolen.

Hvad hjælper DFfR med?

 • Instruktørerne vil under hele forløbet modtage sparring fra DFfR. Dette i form af instruktørmøder af ca. 1 times varighed som foregår hver søndag aften kl. 19.30 i forløbsperioden fra uge 17-21. Her vendes alt fra succesoplevelser til udfordringer klubberne er stødt på samt en klargøring og forberedelse af de næste roskolemoduler til den kommende uge.
 • Hele forløbet topper og afsluttes med en mulighed for de nye frigivne roere at deltage i et teoretisk styrmandskursus afholdt online af DFfR.
 • Deltagere der består dette teoretiske styrmandskursus vil modtage et fysisk kørekort fra DFfR.
 • Har klubben behov for hjælp til markedsføring i forbindelse med ”Kørekort til sikker roning på vand”-forløbet, vil sekretariatet stå til rådighed med sparring. Se mere her.
 • Udover roskolen, så er der mulighed for at supplere med en roerlogbog tilpasset det enkelte medlem. Så er det nemt for instruktørerne at følge med i, hvor langt den enkelte roer er i forløbet.
 • Udover de ni moduler har vi også lavet nogle materialer, som I kan udlevere til roeren under roskolen. Der er i alt fem dokumenter, som omhandler:
  Kommandoer, Styreteknik Vind & Vejr Materiellet og Tovværk & Knob
 • Derudover findes der: Kommando quiz, Velkomsthåndbog til nye medlemmer. Hent grundskabelonen her  og Rotekniske øvelser

Krav til klubber der tilmelder sig: 

 • I skal stille med minimum 4 instruktører eller erfarne korttursstyrmænd.
 • Et samlet afslutnings arrangement for alle deltagere.
 • Har I brug for hjælp til Facebook annoncering kan I hente vejledning hos DFfR. Se mere her.

Tidsplan og links til virtuelle møder

Tilmelding til forløbet Kørekort til sikker roning på vand

Kørekort til sikker roning på vand 2022

Skriv dig på hvis I vil være med