wave Created with Sketch.
Et tilbud om hjælp til rekruttering af nye roere i et struktureret forløb på 5 intense uger faciliteret af DFfR.

DFfRs ”Kørekort til roning på vand”.

Et forløb som i sin helhed går ud på at skabe et kortere og mere intensivt roskoleforløb, der kan være med til at promovere roning som sport og tiltrække nye roere til vores roklubber.

Roskole-materialet findes i højre side.

Hvad hjælper DFfR med?

  • Klubber og instruktører kan modtage sparring fra DFfR. Skriv til [email protected].
  • DFfR tilbyder et online teoretisk styrmandskursus. Kursister SKAL være til stede online under hele kurset. Datoer er ikke på plads endnu.
  • Har klubben behov for hjælp til markedsføring i forbindelse med ”Kørekort til roning på vand”, vil sekretariatet stå til rådighed med sparring. Se mere her.
  • Udover roskolen, så er der mulighed for at supplere med en roerlogbog tilpasset det enkelte medlem. Så er det nemt for instruktørerne at følge med i, hvor langt den enkelte roer er i forløbet.
  • Udover de ni moduler har vi også lavet nogle materialer, som I kan udlevere til roeren under roskolen. Der er i alt fem dokumenter, som omhandler:
    Kommandoer, Styreteknik Vind & Vejr Materiellet og Tovværk & Knob
  • Derudover findes der: Kommando quiz, Velkomsthåndbog til nye medlemmer. Hent grundskabelonen her  og Rotekniske øvelser