wave Created with Sketch.
Skal roklubben lave en arbejdspladsvurdering (APV) og organisering af arbejdsmiljøarbejdet (AMO) for det frivillige arbejde i foreningen?

Det vil være i meget sjældne tilfælde at roklubben skal lave arbejdspladsvurdering eller arbejdsmiljøorganisation, da der oftest tale om såkaldte fritidsaktiviteter, hvor der aldrig er krav om udarbejdelse af APV. Hvis der i konkrete tilfælde er tale om såkaldt frivilligt arbejde (i modsætning til en ”ren” fritidsaktivitet), så skal der heller ikke udarbejdes APV, hvis den enkelte person/medlem ikke udfører arbejde i foreningen i flere timer end, hvad der i gennemsnit svarer til to hele arbejdsdage altså 15 timer pr. uge.

På siden her finder du Arbejdstilsynets vejledning.
Vejledningen handler om, hvornår det frivillige arbejde, der udføres i almennyttige foreninger, er fritaget fra reglerne om henholdsvis arbejdspladsvurdering (APV) og arbejdsmiljøorganisation (AMO).