wave Created with Sketch.

Formålet med udvalget er først og fremmest, at der skabes en god kontakt mellem arrangører af arrangementer på kryds og tværs, og at man, som udgangspunkt, kan få så mange roere med, som overhovedet muligt. Dermed kan man forsøge at undgå, at der kommer et overlap med datoer, som kan gå ud over de enkelte arrangementer deltagermæssigt set.

Formand

Mette Bacher
Mail: [email protected]

Medlemmer

 


Kontaktperson i HB: Lotte Madsen