wave Created with Sketch.
Ronetværkene er en geografisk opdeling af roklubber indenfor et givent område. Du kan bruge siderne om de enkelte netværk til at se, hvilke klubber der er med i det enkelte netværk.

Ronetværksstrukturen blev vedtaget på hovedgeneralforsamlingen i 2011, og erstattede dermed de tidligere kredse. Hvert netværk har en række medlemsklubber, hvor i blandt der vælges en roklub, der varetaget rollen som formand for netværket.

Du er altid velkommen til at kontakte en klub i netværket, hvis du er interesseret i at prøve kræfter med deres lokale farvand.

  • Kontakt:
    Bent Jørgensen
    Sekretariatsleder
    Tlf.: +45 21 76 72 75