wave Created with Sketch.
Roning er en sport man kan dyrke hele livet, men hvad skal man være særligt opmærksom på som 60+ roer?

Roning er en sport, som kan dyrkes langt op i alderen, men efterhånden som vi bliver ældre, så forsvinder nogle af vores færdigheder gradvist, hvis vi ikke er gode til at vedligeholde dem.
DFfR har lavet et hæfte der hedder: 60+ – en stærk alder. Her kan du finde gode øvelser, som kan hjælpe dig med at vedligeholde din/dine medlemmers krop, så du eller dine medlemmer fortsat kan dyrke deres sport sikkert.

Herunder kan du se en videogennemgang af nogle af øvelserne i hæftet, her forklares det også, hvordan hæftet skal bruges og forstås.

Få gennemgået de øvelser, som du også kan finde i 60+ hæftet, der ligger her på siden

Har I ikke hæftet i jeres klub, så kan det bestilles hos DFfRs sekretariat.

Vi har også udviklet et roskoleforløb til de klubber, som skal have nye 60+ medlemmer på roskole. Her er samlet alle de værktøjer, som I skal bruge, og det hele ligger frit tilgængeligt her på roning.dk. Du kan finde link til 60+ roskolen i højre side/i bunden af siden.

Kan man blive for gammel til at ro?

Om man kan blive for gammel til at ro, er et følsomt spørgsmål, som kan være svært at stille hvis klubben har mange seniorer. DFfR tilbyder gratis hjælp til at sætte emnet på dagsordenen i klubben.

DFfR medvirker gerne til at afvikle et debatmøde for alle klubbens medlemmer. Og giver vejledning til bestyrelser, som måske skal til at fortælle en roer, at det er på tide at lægge åren på hylden.

DFfRs oplæg handler rigtig meget om sikkerhed. I vil blive udfordret på brug af sikkerhedsudstyr, redningsveste, svømmekrav, kæntringsøvelse mv. Samtidig vil DFfR gennemgå jeres reglement og give klubben sparring på disse.

I bestemmer ugedagen og tidspunktet. Mødet kan finde sted både i dagtimerne eller om aftenen.

På debatmødet vil det være en fordel at der repræsentanter fra jeres bestyrelse til stede.

DFfRs 60+ træning kan blive demonstreret og gennemgået for mødedeltagerne.