wave Created with Sketch.
Roportalen.dk er forbundets redskab til kursusorganisering og -tilmelding. På denne side får du information om, hvordan du rent praktisk benytter Roportalen.dk og tilmelder dig selv eller medlemmer i din klub til forbundets mange kurser.

Før du går i gang

Der er to muligheder for tilmelding til forbundets kurser via Roportalen.dk.

Den første mulighed er tilmelding gennem klubbens administrator. Hver klub kan udpege en administrator, som kan oprette og tilmelde roere i systemet. Der er udarbejdet en brugervejledning for klubadministratorer, som du kan følge,

En anden mulighed for tilmelding er, at den enkelte roer opretter sin egen profil i Roportalen og derefter selv sørger for at melde sig til kurserne.

Spørg i din klub, hvordan I organiserer kursustilmeldinger, før du går i gang.

Ledige pladser

I Roportalen kan du se, hvor mange tilmeldte der er på de enkelte kurser, og om der stadig er ledige pladser.

Skulle der før tilmeldingsfristens udløb være overtegnet på kurset, kan man fortsat tilmelde sig, men kommer på venteliste. Man kontaktes ved evt. afbud. Tilmeldingsfristen skal fortsat overholdes.

Om tilmelding og afbud

Ved afbud efter tilmeldingsfristen refunderes kursusgebyret ikke, men pladsen kan overdrages til et andet medlem fra klubben. Hvis der er tale om dokumenteret sygdom, og pladsen ikke overdrages til et andet klubmedlem, kan 50% af kursusgebyret refunderes.

Ved tilmeldingen modtager tilmelderen en bekræftelse på mail. Tidligst 2 uger før kursusstart modtager kursisten endelig bekræftelse på, at kurset afvikles.

En klub kan max. tilmelde 10 deltagere til et kursus. Ved flere end 10 deltagere, kan der afvikles et klubkursus i egen klub med forbundets undervisere, alternativt må medlemmerne fordeles på flere kurser

Betaling

Ved tilmelding bliver tilmelderen bedt om kortoplysninger til betaling af kursusafgiften. Pengene trækkes imidlertid først ved tilmeldingsfristens udløb – altså 2 uger før kursusstart – og kun, hvis kurset gennemføres.