wave Created with Sketch.
Hovedbestyrelsen (HB) varetager forbundets anliggender og er højeste myndighed mellem to generalforsamlinger. HB arbejder for at fremme dansk roning og sikre dens udbredelse i det danske samfund.

Formand Conny Sørensen
Roklubben Skjold
[email protected]
Tlf.: 20 12 00 66
Periode: HGF 2023 – HGF2025
Indvalgt: 2014
Kontaktperson til: Ordens- og Amatørudvalget, Sikkerhedsudvalget

Næstformand Morten Juel Hansen
Dragør Roklub
[email protected]
Periode: HGF2023 – HGF 2025
Indvalgt: 2021
Kontaktperson til: Ergometerudvalget, Mastersudvalget

Økonomiansvarlig Susanne Thorsen
Bagsværd Roklub
[email protected]
Periode: HGF2022 – HGF2024
Indvalgt: 2021
Kontaktperson til: Coastaludvalget, Uddannelseskoordineringsudvalget

Bestyrelsesmedlem Bo Kaliszan
Roskilde Roklub
Mail:  [email protected]
Tlf.: +45 24 94 38 73
Kontaktperson til: Tur- og motionsudvalget, Ungdomsudvalget
Periode: HGF2022-2024
Indvalgt: 2022

Bestyrelsesmedlem Per Rasmussen 
Svendborg Roklub
Mail: [email protected]
Tlf.: TBA
Kontaktperson til: TBD
Periode: HGF 2023-2025
Indvalgt: 2023

Bestyrelsesmedlem Lotte Madsen 
Holte Roklub
Mail: [email protected]
Tlf.: +45 42 60 36 10
Kontaktperson til: Dommerudvalget, Pararoning
Periode: HGF 2022-2024
Indvalgt: 2022

Bestyrelsesmedlem Jakob Mortensen 
Holstebro Roklub
Mail: [email protected]
Tlf.: TBA
Kontaktperson til: TBD
Periode: HGF 2023-2024 (restperiode på 1år efter fratrådt HB-medlem)
Indvalgt: 2023

Suppleanter:

  • 1. suppleant Niels Iversen, Thorsminde Coastal Roklub
    Periode: HGF 2023-HGF2024
  • 2. suppleant Peter Froskov, Ishøj Roklub
    Periode: HGF2023-2024