wave Created with Sketch.
Hovedbestyrelsen (HB) varetager forbundets anliggender og er højeste myndighed mellem to generalforsamlinger. HB arbejder for at fremme dansk roning og sikre dens udbredelse i det danske samfund.

Formand Henning Bay Nielsen
Danske Studenters Roklub
henningbay@hotmail.com
Kontaktperson til: DRC, DIF, I/S Rostadion, Danmarks Rostadion, Nordisk Roforbund samt dommerudvalget.
Periode: HGF 2019 – HGF2021
Indvalgt: 2011

Næstformand Marie Heide
Fredensborg Roklub
marie.heide@hotmail.com
Tlf.: 2372 8671
Kontaktperson til: træneruddannelse, FISA og Coup de la Jeunesse.
Periode: HGF2019 – HGF 2021
Indvalgt: 2017

Økonomiansvarlig Conny Sørensen
Roklubben Skjold
connysorensen8@gmail.com
Tlf.: 2012 0066
Kontaktperson til: kaproningsudvalget, DRC, KK-fonden, EUROW samt DIF.
Periode: HGF2018 – HGF2020
Indvalgt: 2014

Bestyrelsesmedlem Jan Poulsen
Randers Roklub
janp68@hotmail.com
Tlf.:3124 9332
Kontaktperson til: Sikkerhedsudvalget samt langtursudvalg.
Periode: HGF 2019-2020
Indvalgt: 2019

Bestyrelsesmedlem Kasper Haagensen
Danske Studenters Roklub
Mail:  k@sper.dk
Tlf.: 4083 5535
Kontaktperson til: styrmandsuddannelse og coastaludvalg.
Periode: HGF2019-2021
Indvalgt: 2019

Bestyrelsesmedlem Regitze Siggaard
Danske Studenters Roklub
Mail: regitze@aktivo.dk
Tlf.: 4162 4887
Kontaktperson til: DIF, Langdistancekaproning samt miljø -og faciliteter.
Periode: HGF2018-2020
Indvalgt: 2018

Bestyrelsesmedlem Thomas Ebert
Ringsted Roklub
Th_ebert@sol.dk
Tlf.: 2067 9501.
Kontaktperson til: kaproningsudvalget samt DRC og FISA.
Periode: HGF 2018-2020
Indvalgt: 2015

Suppleanter:

  • Lene Pedersen, Silkeborg Roklub
    Periode: HGF2019-2020
  • Morten Juel Hansen, Dragør Roklub
    Periode: HGF2019-HGF2020