wave Created with Sketch.
Hovedbestyrelsen (HB) varetager forbundets anliggender og er højeste myndighed mellem to generalforsamlinger. HB arbejder for at fremme dansk roning og sikre dens udbredelse i det danske samfund.

Formand Henning Bay Nielsen
Danske Studenters Roklub
henningbay@hotmail.com
Tlf.: 2227 6593.
Kontaktperson til: Roaktivitetsudvalget

Næstformand Marie Heide
Fredensborg Roklub
marie.heide@hotmail.com
Tlf.: 2372 8671
Kontaktperson til: dommerudvalget

Økonomiansvarlig Conny Sørensen
Roklubben Skjold
connysorensen8@gmail.com
Tlf.: 2012 0066
Kontaktperson til: kaproningsudvalget og roaktivitetsudvalget.

Bestyrelsesmedlem Lisbet Falch Jakobsen
Bagsværd Roklub
lisbetfalch@gmail.com
Tlf.:6011 5593
Kontaktperson til:Træneruddannelsesudvalget og langtursstyrmandsuddannelsesudvalget.

Bestyrelsesmedlem 

Bestyrelsesmedlem Thomas Ebert
Roskilde Roklub
Th_ebert@sol.dk
Tlf.: 2067 9501.
Kontaktperson til: kaproningsudvalget.

Bestyrelsesmedlem Regitze Siggaard
Danske Studenters Roklub
Mail: regitze@aktivo.dk
Tlf.: 41624887
Kontaktperson til: endnu ikke afklaret.

Bestyrelsesmedlem Sten Zülow
Aalborg Roklub
Mail: stenzulow1@gmail.com
Tlf.: 22417000

Kontaktperson til: endnu ikke afklaret.

DFfRs bestyrelse er repræsenteret i forskellige bestyrelser, organisationer og fora, og har fordelt poster/kontakt:

  • Danmarks Rocenter (DRC): HBN, CS, TE
  • Eurow ApS: CS
  • FISA: HBN
  • Nordisk Roforbund (NOR): HBN
  • KK Fonden: HBN
  • I/S Rostadion: HBN
  • Danmarks Idræts-Forbund (DIF): HBN og CS