wave Created with Sketch.
Hovedbestyrelsen (HB) varetager forbundets anliggender og er højeste myndighed mellem to generalforsamlinger. HB arbejder for at fremme dansk roning og sikre dens udbredelse i det danske samfund.

Formand Conny Sørensen
Roklubben Skjold
connysorensen8@gmail.com
Tlf.: 20 12 00 66
Periode: HGF 2021 – HGF2023
Indvalgt: 2014
Kontaktperson til: Ordens- og Amatørudvalget, Kaproningsudvalget (KU)

Næstformand Morten Juel Hansen
Dragør Roklub
mortenjuelhansen72@gmail.com
Periode: HGF2021 – HGF 2023
Indvalgt: 2021

Økonomiansvarlig Susanne Thorsen
Bagsværd Roklub
sst@goebel.dk
Periode: HGF2021 – HGF2022
Indvalgt: 2021

Bestyrelsesmedlem Kasper Haagensen
Danske Studenters Roklub
Mail:  k@sper.dk
Tlf.: 4083 5535
Kontaktperson til: Sikkerhedsudvalget, Styrmandsuddannelsesudvalget, Coastaludvalget
Periode: HGF2021-2022
Indvalgt: 2019

Bestyrelsesmedlem Daniel Stentoft Mogensen 
Holstebro Roklub
daniel@stentoft.cc
+45 21 15 77 14
Kontaktperson til: Dommerudvalget
Periode: HGF 2021-2023
Indvalgt: 2021

Bestyrelsesmedlem Astrid Haastrup
Roforeningen KVIK
Mail: astrid.haastrup@gmail.com
Kontaktperson til: Træneruddannelsesudvalget, Kaproningsudvalget (KU), Langdistancekaproningsudvalget
Periode: HGF 2020-2022
Indvalgt: 2020

Bestyrelsesmedlem Hother Hennings 
Aarhus Roklub
Mail: hother.hennings@hotmail.com
Kontaktperson til: Langtursudvalget, Miljø- og Planudvalget
Periode: HGF 2020-2022
Indvalgt: 2020

Suppleanter:

  • Nanna Bo Christensen, Holstebro Roklub
    Periode: HGF 2021-2022
  • Mark Hartsteen, Danske Studenters Roklub
    Periode: HGF 2021-HGF2022