wave Created with Sketch.
Hovedbestyrelsen (HB) varetager forbundets anliggender og er højeste myndighed mellem to generalforsamlinger. HB arbejder for at fremme dansk roning og sikre dens udbredelse i det danske samfund.

Formand Henning Bay Nielsen
Danske Studenters Roklub
henningbay@hotmail.com
Tlf.: 2227 6593.
Kontaktperson til: Roaktivitetsudvalget

Næstformand – vakant

Økonomiansvarlig Conny Sørensen
Roklubben Skjold
connysorensen8@gmail.com
Tlf.: 2012 0066
Kontaktperson til: kaproningsudvalget og roaktivitetsudvalget.

Bestyrelsesmedlem Lisbet Falch Jakobsen
Bagsværd Roklub
lisbetfalch@gmail.com
Tlf.:6011 5593
Kontaktperson til:Træneruddannelsesudvalget og langtursstyrmandsuddannelsesudvalget.

Bestyrelsesmedlem Marie Heide
Fredensborg Roklub
marie.heide@hotmail.com
Tlf.: 2372 8671
Kontaktperson til: dommerudvalget

Bestyrelsesmedlem Thomas Ebert
Roskilde Roklub
Th_ebert@sol.dk
Tlf.: 2067 9501.
Kontaktperson til: kaproningsudvalget.

Bestyrelsesmedlem Brian Rene Sørensen
Nyborg Roklub
brianrenesorensen@gmail.com
Tlf.: 5330 0606
Kontaktperson til: Langdistancekaproningsudvalget

Bestyrelsesmedlem Lene Pedersen
Silkeborg Roklub
Lene_pe@hotmail.com
Tlf.: 23354615

DFfRs bestyrelse er repræsenteret i forskellige bestyrelser, organisationer og fora, og har fordelt poster/kontakt:

  • Danmarks Rocenter (DRC): HBN, CS, TE
  • Eurow ApS: CS
  • FISA: HBN
  • Nordisk Roforbund (NOR): HBN
  • KK Fonden: HBN
  • I/S Rostadion: HBN
  • Danmarks Idræts-Forbund (DIF): HBN og CS