wave Created with Sketch.
Hovedbestyrelsen (HB) varetager forbundets anliggender og er højeste myndighed mellem to generalforsamlinger. HB arbejder for at fremme dansk roning og sikre dens udbredelse i det danske samfund.

Formand Henning Bay Nielsen
Danske Studenters Roklub
henningbay@hotmail.com
Tlf.: 31 36 53 32.
Kontaktperson til: DRC, DIF, I/S Rostadion, Danmarks Rostadion, Nordisk Roforbund,

Næstformand Marie Heide
Fredensborg Roklub
marie.heide@hotmail.com
Tlf.: 2372 8671
Kontaktperson til: dommerudvalget samt FISA og Coup de la Jeunesse.

Økonomiansvarlig Conny Sørensen
Roklubben Skjold
connysorensen8@gmail.com
Tlf.: 2012 0066
Kontaktperson til: kaproningsudvalget, DRC, KK-fonden, EUROW, DIF samt FISA.

Bestyrelsesmedlem Lisbet Falch Jakobsen
Bagsværd Roklub
lisbetfalch@gmail.com
Tlf.:6011 5593
Kontaktperson til:Træneruddannelsesudvalget og langtursstyrmandsuddannelsesudvalget.

Bestyrelsesmedlem 

Bestyrelsesmedlem Thomas Ebert
Roskilde Roklub
Th_ebert@sol.dk
Tlf.: 2067 9501.
Kontaktperson til: kaproningsudvalget samt DRC.

Bestyrelsesmedlem Regitze Siggaard
Danske Studenters Roklub
Mail: regitze@aktivo.dk
Tlf.: 41624887
Kontaktperson til: DIF.

Bestyrelsesmedlem Sten Zülow
Aalborg Roklub
Mail: stenzulow1@gmail.com
Tlf.: 22417000

Kontaktperson til: endnu ikke afklaret