wave Created with Sketch.
DFfR skal fremme dansk roning og tilbyder medlemmerne aktiviteter, værktøjer og viden

Dansk Forening for Rosport – til dagligt kaldet DFfR – samler de mere end 15.000 roere i 150 roklubber i hele landet.

Forbundets formål (eller mission) er at fremme dansk roning og udbrede sporten i vores samfund. Derudover har vi en vision om at styrke og samle dansk roning samt øge glæden ved roning som sport.

DFfR er altså roklubber i Danmark og deres medlemmer.

DFfR udvikler og tilbyder aktiviteter og kurser samt stiller værktøjer og viden til rådighed for roklubberne. Aktiviteterne kan være regattaer, ture, kurser og samlinger. Derudover leverer DFfR værktøjer og viden indenfor sikkerhed, miljø, træning og klubudvikling.

Roklubberne er selvstændige foreninger med egne vedtægter, generalforsamling og bestyrelse. Enhver dansk roklub kan optages i DFfR.

DFfR er medlem af Danmarks Idrætsforbund (DIF), som yder stor økonomisk støtte. Derudover er DFfR en del af det internationale Roforbund, World Rowing, samt Nordisk Roforbund.
DFfR er ligeledes medlem af Søsportens Sikkerhedsråd under Søfartsstyrelsen og er repræsenteret i Friluftsrådet.

Ronetværk

Ronetværkene er en samling af klubber, der sammen tilbyder aktiviteter og udveksler erfaringer. Alle roklubber i DFfR er medlem af et ronetværk.

Aktivitetsudvalg

Udvalgene nedsættes af bestyrelsen, som også udpeger en formand for hvert udvalg. Udvalget har til opgave at varetage forskellige aktivitetsområder. Udvalgene drives af frivillige.

Elite

DFfRs eliteafdeling er adskilt fra den øvrige drift og administreres i Danmarks Rocenter, DRC. DRC har til formål at udvælge og træne eliteroerne på senior A-landsholdet. DRCs fornemste mål er at skaffe OL-medaljer til Danmark. Dertil modtager DRC midler fra Team Danmark.

Eurow ApS

Eurow er et indkøbs- og salgsselskab, der er ejet af DFfR.

Protektor

DFfRs protektor er HKH Prinsesse Benedikte.