wave Created with Sketch.
Klubber kan søge om lån til indkøb af både hos Fonden til Rosportens Fremme. Foreninger kan søge DIF rentefrit lån til husbyggeri. Her kan du læse om procedurerne

For bådlån gælder følgende retningslinjer:

  • Lånet kan ikke overstige 75 % af indkøbsprisen.
  • Klubben skal ved ansøgningen dokumentere egenfinansiering på 25 %.
  • Lånet forrentes med en af bestyrelsen fastsat rente og afdrages over 4 år med halvårlige afdrag.

Der er ingen ansøgningsfrist eller ansøgningsskema.

Ansøgningerne behandles af hovedbestyrelsen.

Låneansøgning sendes til DFfR’s sekretariat.

Lån til husbyggeri

Lån ydes til nybyggeri, udvidelse, modernisering samt væsentlige reparationsarbejder og energibesparende foranstaltninger til klubhuse og lignende samt faste anlæg af forskellige art.

  • Lån ydes kun som hjælp til selvhjælp og skal være søgt inde projektets begyndelse
  • Lån ydes ikke til indfrielse af tidligere stiftet gæld
  • Lånet er rentefrit og afdrages normalt i løbet af maks. fem år med lige store halvårlige rater
  • Lån ydes alene mod en forbundsgaranti, bankgaranti eller kommunegaranti

Ved forbundsgaranti, skal DFfR tages i med inden ansøgning sendes til DIF.

Garantien skal godkendes af hovedbestyrelsen.

I relation til DIF rentefrit lån bevilges normalt ikke lån større end maks. 75-100.000 kr.