wave Created with Sketch.
En femtedel af Danmarks roklubber finder du i det nordjyske ronetværk, der strækker sig fra Ringkøbing og Thorsminde i det sydvestlige hjørne til Ebeltoft længst mod sydøst og Frederikshavn og Læsø mod nord. I alt er vi 28 roklubber i ronetværket. Ud over vores årlige klubledermøde i slutningen af februar afholder vi som minimum to årlige ture i netværksregi, nemlig en løvspringstur og en løvfaldstur samt gerne endnu et klubledermøde sidst på året.

Tovholdere for Nordjysk Ronetværk er:

Du kan altid få svar på dine spørgsmål, ved at skrive til: [email protected]
Nordjysk Ronetværk – tovholderrollen skifter hver andet år blandt medlemsklubberne.

Pr. 2. marts 2024 er tovholdere:

Mia Jacobsen, Nibe Roklub

Christoffer Ilsø Vinter, Aalborg Roklub

Brug netværksmail for kontakt.

Planlagte netværksmøder:

6. November 2024 Nibe Roklub (fyraftensmøde fra kl.18) – i forplejning indgår let aftensmad/sandwich

8. Februar 2025 Grenå Roklub (dagsmøde fra kl. 9.30-15) – rundstykker, frokost og kage

Pt kendte aktiviteter i netværk/klubber

Løvspringstur – afventer en vært og dato

27.-28. April 2024, Coastal Camp, Skive Roklub

8. juni 2024, Venø Rundt

13. juli 2024, Fur Rundt/Fur March 

Løvfaldstur – afventer en vært og dato

Nøgleord for samarbejdet

Ud over de fælles ro-oplevelser og -arrangementer samt løbende erfaringsudveksling og inspiration klubberne imellem, har vores samarbejde i høj grad også til formål at drive og vedligeholde rohytten på Fur – til glæde og gavn for såvel nordjyske som andre roklubber.

Medlemsklubber

Ebeltoft Ro- og Kajakklub
Frederikshavn Roklub
Fur Bådelaug
Gjøl Ro- og Kajakklub
Grenaa Roklub
Hadsund Roklub
Hals Ro- og Kajakklub
Herning Roklub
Hobro Roklub
Holstebro Roklub
Hvalpsund Roklub
Lemvig Roklub
Læsø Roklub
Løgstør Roklub
Nibe Roklub
Nykøbing Mors Roklub
Randers Roklub
Ringkøbing Ro-og Kajakklub
Roklubben Ægir
Skive Roklub
Struer Roklub
Sæby Ro- og Kajakklub
Thorsminde Coastal Roklub
Thisted Ro- og Kajakklub
Vestervig Roklub
Viborg Ro- og Kajakklub
Aalborg Dame Roklub
Aalborg Roklub