wave Created with Sketch.
En femtedel af Danmarks roklubber finder du i det nordjyske ronetværk, der strækker sig fra Ringkøbing og Thorsminde i det sydvestlige hjørne til Ebeltoft længst mod sydøst og Frederikshavn og Læsø mod nord. I alt er vi 28 roklubber i ronetværket. Ud over vores årlige klubledermøde i slutningen af februar afholder vi som minimum to årlige ture i netværksregi, nemlig en løvspringstur og en løvfaldstur samt gerne endnu et klubledermøde sidst på året.

Tovholdere for Nordjysk Ronetværk er:

Hanne og Lars Høyer, Frederikshavn Roklub
@: lhh@has.dk – tlf.: 2927 1855 (Hanne) og 2420 7943 (Lars),

der har dannet en lille koordinationsgruppe sammen med

Dorte Jakobsen, Roklubben Ægir
@: dorte1008@gmail.com – tlf. 2171 8743

Det årlige ronetværksmøde, der er udsat flere gange på grund af Covid 19 situationen og det deraf følgende forsamlingsforbud, er nu besluttet helt aflyst, og et nyhedsbrev med forskellig information er tilsendt alle klubber. I dette brev præsenteredes også forslaget til ovenstående nye koordinationsgruppe der, efter mulighed for indsigelse fra klubberne, nu er énstemmigt valgt.

I stedet vil der blive afholdt et møde for alle klubber i ronetværket, når rosæsonen er slut, dvs. engang i november, hvor vi også tidligere har haft et fællesmøde. Her vil vi kunne få ny inspiration og viden fra DFfR, erfaringsudveksle og give hinanden input, samt se frem imod den kommende sæson og nye aktiviteter.
Det næste årsmøde vil så blive afholdt som sædvanligt i slutningen af februar måned 2022, sammen med den årlige generalforsamling for Foreningen Fur-hytten.

Løvfaldstur: Struer Roklub inviterer til løvfaldstur lørdag den 25. september 2021. Nærmere følger direkte fra Struer.

Nøgleord for samarbejdet

Ud over de fælles ro-oplevelser og -arrangementer samt løbende erfaringsudveksling og inspiration klubberne imellem, har vores samarbejde i høj grad også til formål at drive og vedligeholde rohytten på Fur – til glæde og gavn for såvel nordjyske som andre roklubber.

Medlemsklubber

Ebeltoft Ro- og Kajakklub
Frederikshavn Roklub
Fur Bådelaug
Gjøl Ro- og Kajakklub
Grenaa Roklub
Hadsund Roklub
Hals Ro- og Kajakklub
Herning Roklub
Hobro Roklub
Holstebro Roklub
Hvalpsund Roklub
Lemvig Roklub
Læsø Roklub
Løgstør Roklub
Nibe Roklub
Nykøbing Mors Roklub
Randers Roklub
Ringkøbing Ro-og Kajakklub
Roklubben Ægir
Skive Roklub
Struer Roklub
Sæby Ro- og Kajakklub
Thorsminde Coastal Roklub
Thisted Ro- og Kajakklub
Vestervig Roklub
Viborg Ro- og Kajakklub
Aalborg Dame Roklub
Aalborg Roklub