wave Created with Sketch.
FISA afvikler et VM for klubhold (WRCC) årligt. Flere danske hold deltager hvert år. For at sikre, at de sportsligst stærkeste hold bliver repræsenteret, fungerer Danish Open Coastal Rowing som ”udtagelsesregatta”.

For at kunne deltage i FISA VM, skal man være fyldt 18 år og være medlem af en klub under DFfR. Mesterskabet er kun for klubhold, så man skal altså stille op for samme klub. Hvis man tager medikamenter, som er på dopinglisten, skal man have en dopingattest hos Anti Doping Danmark. Man skal være bekendt med FISAs Rulebook, dvs. reglement. Appendix 14 handler om Coastal VM.

DFfR skal godkende de tilmeldte hold overfor FISA. Er der flere end én dansk båd tilmeldt i samme løb, vil der fra DFfRs side blive tildelt et ”ranking” nummer. Ranking sker primært på baggrund af resultater til Danish Open Coastal, hvor placering nr. 1 er ranking nr. 1 osv. i hver bådtype.

I tilfælde af ekstraordinære omstændigheder vil DFfR’s coastaludvalg i samråd med DFfR’s kaproningsudvalg sekundært rangere ud fra en sportslig vurdering.