wave Created with Sketch.
Præsentation af DRCs fysioterapeuter

Danmarks Rocenter i Bagsværd har sin fysioterapi-ordning, hvor DRCs egen fysioterapeuter – Willi Thal-Drexel og Hans Ørting – har behandlingsrum og behandlingstider, når roerne er i Bagsværd til træning. De står til rådighed tre gange om ugen.

Deres overordnede ansvar i DRC er, at forebygge, genoptræne og behandle skader, så roerne har de bedste forudsætninger ift. at skabe resultater. Dette sker i tæt dialog med trænerne og Team Danmark så strukturen og planlægningen af træningen kan foregå på bedst mulig vis. Dette gælder om, at skabe en god kultur ift. forebyggelse, så skaderne så vidt mulig undgås.

Fysioterapeuterne er på skift med til stævner og på træningslejre, hvor de har ansvaret for al skadesbehandling og en stor del af deres ansvar er også, at være behjælpelig med massage, træning og præstationsfremmende foranstaltninger, væske, mad, indvejning, etc..