wave Created with Sketch.

Igennem 2022 arbejdes der på udfærdigelsen af en ny talentudviklingsstruktur og strategi.

Forandringsprocessen forankres hos en projektmedarbejder i DFfR sekretariatet og udføres i samarbejde med DRC og de eksisterende kraftcentre og større kaproningsklubber.

Det er ambitionen at endnu flere børn og unge skal introduceres til rosporten og udvikle sig til dygtige kaproere med landsholdsambitioner. Forskningen peger på træningsmiljøet som afgørende for denne rekruttering og fastholdelse sker og derfor vil omstruktureringen involvere et målrettet arbejde på at udvikle inspirerende og inkluderende kaproningsklubber og kraftcentermiljøer.

Det er vedtaget, at der indføres 3 regionale talentcentre hvori kraftcenter- og evt. kaproningsklubrepræsentanter skal koordinere aktiviteter og U-landsholdsprojekter indenfor og på tværs af regionerne. Det er målet at der sker en professionalisering af talentudviklingsarbejdet og der arbejdes på der i talentudviklingsstrukturen, enten i kraftcenterregi eller i talentcenterregi, ansættes fuldtidspersonale.

I løbet af indeværende sæson vil der blive afholdt en række workshops og møder, hvor der skal diskuteres og arbejdes med hvordan gode træningsmiljøer, organiseres, ledes og finansieres.   forandringerne og tilpasningerne af den gamle kraftcenterbeskrivelse og talentudviklingsstrategi vil blive præsenteret ved de planlagte workshops og møder, så der løbende kan indsamles inspiration og viden om hvordan strategidokumenterne bedst muligt bakker det praktiske arbejde i klubber og kraftcentre op.

Kraftcenterstrukturen, blev udtænkt for at sætte øget fokus på arbejdet med at udvikle talenterne, som er så vigtigt et led i bestræbelserne på at sikre en fremtid for dansk rosport på højt internationalt niveau. Baggrunden for at indføre en ny struktur var, at både forbund og rocenter måtte erkende, at der ikke var nok talenter på spring, når “stjernerne” stoppede karrieren.

Talentudvikling og elitearbejde på nationalt niveau er med den nye struktur blevet en integreret del af en allerede eksisterende klub eller et fællesskab af flere klubber. Arbejdet i kraftcentrene sker i samarbejde med roforbundet, og dermed skabes en sammenhæng og en rød tråd i arbejdet med at udvikle roerne fra klub til elitecenter og forbundets bruttotrupper.

Info omkring den nye talentudviklingsstruktur og strategi.:
Lennart Mikkelsen Vestergaard
Udviklings- og projektkonsulent
Mobil: +45 41 57 16 42
E-mail: [email protected]

Kraftcentre

Aktuelt har 8 klubber/klubfællesskaber fået status som Kraftcenter

Har du eller din klub roere der kunne tænke sig at få mere at vide om centrene, kan du også kontakte et af de eksisterende kraftcentre nedenfor. De har erfaringen og vil kunne fortælle meget mere om, hvilken støtte dine roere kan få og hvilke krav, der til gengæld stilles til roerne og klubben: