wave Created with Sketch.

Kraftcenterstrukturen, blev udtænkt for at sætte øget fokus på arbejdet med at udvikle talenterne, som er så vigtigt et led i bestræbelserne på at sikre en fremtid for dansk rosport på højt internationalt niveau. Baggrunden for at indføre en ny struktur var, at både forbund og rocenter måtte erkende, at der ikke var nok talenter på spring, når “stjernerne” stoppede karrieren.
Talentudvikling og elitearbejde på nationalt niveau er med den nye struktur blevet en integreret del af en allerede eksisterende klub eller et fællesskab af flere klubber. Arbejdet i kraftcentrene sker i samarbejde med roforbundet, og dermed skabes en sammenhæng og en rød tråd i arbejdet med at udvikle roerne fra klub til elitecenter og forbundets bruttotrupper.

Kraftcentre
Aktuelt har 9 klubber/klubfællesskaber fået status som Kraftcenter
Har du lyst til at få mere at vide, så kontakt ungdomslandstræner Nils Henrik Stene på 51920851 eller e-mail nhs@roning.dk

Har du eller din klub roere der kunne tænke sig at få mere at vide om centrerne, kan du også kontakte et af de eksisterende kraftcentre nedenfor. De har erfaringen og vil kunne fortælle meget mere om, hvilken støtte dine roere kan få og hvilke krav, der til gengæld stilles til roerne og klubben:

Kraftcenter Ægir: Olav Søndergaard Knudsen, hanne.olav@stofanet.dk
Kraftcenter Hadsund: Anders Christiansen, anders.toft2@skolekom.dk
Kraftcenter Aarhus: Jeppe Meinert, jeppemm@stofa.dk
Kraftcenter Odense: Johnny Bo Vikkelsøe, jbav2011@gmail.com
Kraftcenter Bagsværd: Mia Espersen, miaees@gmail.com
Kraftcenter Holstebro: Freddy Quist, fq@a2arkitekterne.dk
Kraftcenter Kongens Lyngby: Reiner Modest, reiner@modest.dk
Kraftcenter København (BR, KVIK, DSR): Christian Place Pedersen, christian@place.gl
Kraftcenter Roskilde: Torben Bech, kaproning@roskilderoklub.dk

Den komplette beskrivelse af den nye kraftcenter-struktur kan du læse her: KC – opdatering 2013

Kraftcentermøder

Der vil for kraftcentrene hvert år blive afholdt 4 kraftcenter møder; ved DM i Ergometer, Odense Langdistance, Sorø Regattaen og KU seminaret til en snak om løst og fast og eventuelle holdsammensætninger, både for indeværende år men også med henblik på næste års holdsammensætninger.

Besøg i kraftcentrene

Ungdomslandstræneren og/eller sportschefen afholder hvert år, i efteråret, samtaler, hvor kraftcentrene besøges, for at evaluere den forgangne sæson og diskutere fremtidlige målsætninger. Derudover besøger ungdomslandstræneren de pågældende kraftcentres påsketræningssamlinger for derigennem at få et bedre overblik over roerne og deres niveau, udvikling og målsætning fremover.

Ud over disse besøg vil det altid være muligt at aftale/få besøg på andre tidspunkter, hvis situationen kræver det. Vi vil gerne have en så tæt kontakt til alle klubber, trænere og roere som muligt.