wave Created with Sketch.

Her på siden kan du finde råd og vejledning til hvilke værdier og regler som vi arbejder efter i Dansk Forening for Rosport.
Samtidig kan du også se, hvor du kan hente mere information.

Søger du råd og vejledning i en sag, hvor du mener at der potentielt kan være sket overtrædelse af DFfRs love, reglementer eller ordens- og amatørbestemmelser, skal du i stedet kontakte Ordens- og amatørudvalget.

Dansk Forening for Rosports etiske kodeks

Vores eget etiske kodeks er senest revideret i 2021.

Her kan du læse om den opførsel vi forventer af alle roere, trænere, frivillige, bestyrelsesmedlemmer, ansatte mv. i hele vores organisation.

Du finder det her.

Danmarks Idrætsforbunds Etisk Komité og Whistleblowerordning

Danmarks Idrætsforbund (DIF) har etableret Etisk Komité på baggrund af en række governance-anbefalinger.
Etisk Komités kan, jf. DIF’s love § 20, afgive udtalelser og henstillinger, men den træffer ikke bindende afgørelser. Etisk Komité kan og skal således ikke afgøre tvister – men kan hjælpe med, at tvister løses ved at udtale sig om hensigtsmæssige løsninger. Etisk Komité er med andre ord ikke overinstans for bestyrelsens politiske beslutninger eller for dømmende instansers afgørelser.

Whistleblowerordning

Til Etisk Komité er også knyttet en whistleblowerordning, der er organiseret uafhængigt i forhold til DIF og specialforbundene. Hvis en person anonymt ønsker at ”whistleblowe” om et forhold, som vedkommende ønsker belyst, kan vedkommende anvende Whistleblowerportalen.

Etisk kodeks for dansk konkurrenceidræt, fælles for DIF og Team Danmark

I henhold til Lov om Eliteidræt har Team Danmark og Danmarks Idrætsforbund i samarbejde udarbejdet et etisk kodeks for eliteidrætten. Kodekset forudsætter de nationale og internationale regler og love, som gælder for idrætten, og bygger på konkurrenceidrættens værdier for individ og samfund.

Det etiske kodeks for konkurrenceidræt kan findes hos Team Danmark

World Rowing, safeguarding

Det internationale roforbund har også retningslinjer om både etik og korrekt opførsel.

Materialet fra World Rowing er samlet, og kan tilgås her

  • Kontakt:
    Bent Jørgensen
    Sekretariatsleder
    Tlf.: +45 21 76 72 75