wave Created with Sketch.
Fonden til Rosportens Fremme fordeler sine midler på to måder. En gang om året uddeles renteafkastet efter gældende retningslinjer og løbende bevilges lån til indkøb af nye robåde.

Ansøgningsfrist for 2022: d. 10. november

Ansøgninger til Fonden til Rosportens Fremme skal sendes til Dansk Forening for Rosport på mail: [email protected]

Uddelingen af foldens afkast sker i henhold til fondens §6, der er opdelt i tre forskellige kategorier, som vist nedenfor.

Med det lave renteniveau der er p.t., og de begrænsninger, der er i lovgivningen for placering af fondens formue, er det samlede beløb til uddeling forholdsvis begrænset. Under de betingelser har fondens bestyrelse – hovedbestyrelsen – besluttet for 2022 at ansøgninger til §6c ‘Støtte til træneruddannelse på højt niveau’, vil have fortrinsret i prioriteringen af ansøgere.


§ 6a. Støtte til kvalificerede holds deltagelse i udenlandske kaproninger

For at komme i betragtning skal holdet – primært junior A og B roere, der tilhører den bedste tredjedel inden for deres egen aldersklasse og have været finaledeltager i minimum en international regatta (Junior B undtaget).

Der gives ikke støtte til deltagelse til mesterskaber OL, VM, EM, NM, U23 og U19.

Der gives ikke støtte til personer, der har modtaget Team Danmark støtte i ansøgningsåret.

Ansøgningen SKAL indeholde oplysninger om navn, alder, klub og eventuelt kraftcenter på holdets deltagere, hvilke kaproningsresultater der har kvalificeret holdet, og til hvilke udenlandske kaproninger der søges. Budgetoversigt skal vedlægges, hvoraf skal fremgå det beløb, der søges til hver enkelt kaproning, samt de samlede udgifter til disse.
Der skal benyttes et ansøgningsskema.

§ 6b. Støtte til foranstaltninger, der kan tjene til fornyelse og til fremme af dansk rosport

Støtten gives til nye tiltag hovedsagelig under en klub. Tiltagene skal skabe fornyelse og fremme af rosporten set ud fra ansøgernes perspektiv. Det må ikke tidligere være gennemført i den pågældende klub eller være en direkte kopi af tidligere tiltag på landsplan.
Der gives ikke støtte til materiel som f. eks. både, årer, inventar, broer og klubhuse.
Ansøgningen skal som minimum indeholde en beskrivelse af arrangementet og på hvilken måde det fornyer og fremmer dansk roning, hvornår og hvor det afvikles, samt en budgetoversigt der viser hvilke omkostninger det ansøgte beløb skal dække.
Der skal ikke benyttes et ansøgningsskema.

§6c. Støtte til træneruddannelse på højt niveau

Der gives støtte til træneruddannelse, som er godkendt af FISA, DIF eller Team Danmark, og hvor træneren er tilknyttet en klub, kraftcenter eller DRC.
Ansøgningen skal som minimum indeholde beskrivelse af trænerens kvalifikationer, den ansøgte uddannelse, samt en budgetoversigt der viser hvilke omkostninger det ansøgte beløb skal dække.