wave Created with Sketch.
Sikkerhed i en maritim idræt som roning handler først og fremmest om adfærd og holdninger. Det er de enkelte roere, der skal tage vare på deres egen og andres sikkerhed gennem en fornuftig opførsel, ofte kaldet ”godt sømandsskab”. Dertil kommer selvfølgelig forskellige sikkerhedsforanstaltninger i materiellet og det sikkerhedsudstyr man medbringer.

Sikker roning afhænger naturligvis af, at at man opfører sig fornuftigt. Sikkerhed er et FÆLLES ansvar, hvor vi hver især bidrager med vores viden og erfaringer.
Roernes adfærd og holdninger bliver påvirket gennem den uddannelse de får i klubben, og på kurser de deltager i, hos Dansk Forening for Rosport.

Klubberne står for den grundlæggende uddannelse i at ro, at bevæge sig korrekt i båden og at kunne anvende sikkerhedsudstyret. Klubberne står også for den relevante styrmandsuddannelse til deres lokale rofarvand. DFfR vejleder om indholdet i styrmandsuddannelsen, og gennemfører fælles kurser for langtursstyrmændene, der skal kunne tage ansvaret for ture udenfor det velkendte daglige roområde.

Sikkerhed er forankret i klubben og er klubbens ansvar

Sikkerhedsarbejdet i Dansk Forening for Rosport er forankret i den enkelte roklub, idet det er klubberne der ejer bådene.
Bestyrelsen har et ansvar for, at medlemmerne er ”klædt ordentlig på”.
Altså at sikre, at medlemmerne ikke uforvarende kommer til at begå strafbare handlinger i forholde til love og bekendtgørelser.

Klubbens vedtægter og reglementer skal sikre at alle forhold omkring:

  • afgrænsning af rofarvand
  • uddannelse af instruktører og styrmænd
  • ro-rettigheder
  • sikkerhedsudstyr
  • materiel er i orden og kendt af alle.

Sat på spidsen så er en roklub er ikke en grejbank, hvor medlemmerne kan gøre som de vil. Klubbens reglement bruges til at gøre roningen sikker for alle.

Gældende lovgivning