wave Created with Sketch.
Formålet er at uddanne langtursstyrmænd, så de opfylder de krav, der stilles i langtursreglementet. Samtidig giver kurset supplerende kundskaber, der bl.a. sikrer forsvarlig håndtering af ikke forudsete situationer.

På kurset vil der blive undervist i følgende emner:

 • Kendskab til vind og vejr
 • Langturskendskab/etik
 • Styreteknik
 • Langtursreglement
 • Søvejsregler
 • Faresituationer
 • Kort og kompas
 • Farvandsafmærkninger
 • Miljø

Kurset afsluttes med en skriftlig prøve, som danner grundlag for en indstilling fra kursuslederne til de enkelte klubbestyrelser, der i sidste ende er ansvarlig for tildelingen af langtursstyrmandsretten. Efter kurset vil Langtursstyrmandsbeviserne blive sendt til de respektive klubbestyrelser, som endeligt tildeler retten.

For at deltage på et langtursstyrmandskursus skal kursisten:

 • Have gennemgået et korttursstyrmandskursus og have korttursstyrmandsret i klubben
 • Kende indholdet af DFfR’s korttursstyrmandsmappe, da dette stof er grundlæggende for indholdet i langtursstyrmandskurset.
 • Have deltaget i flere langture med overnatning. Turene bør være roet i forskellige farvande og under varierede vejrforhold.

Hvor og hvornår er der kurser?

 • 02.-03.02.2019 i Københavns Roklub (48 pladser)
  Tilmeldingsfrist: 18.01.2019
 • 16.-17.03.2019 i Aalborg Dame Roklub
  Tilmeldingsfrist: 01.03.2019
 • 06.-07.04.2019 i Silkeborg Roklub
  Tilmeldingsfrist: 22.03.2019
 • 02.-03.11.2019 i Nyborg Roklub
  Tilmeldingsfrist: 18.10.2019
 • Der arrangeres lejlighedsvis kurser i Tyskland, hvor der undervises på tysk.