wave Created with Sketch.
Formålet er at uddanne langtursstyrmænd, så de opfylder de krav, der stilles i langtursreglementet. Samtidig giver kurset supplerende kundskaber, der bl.a. sikrer forsvarlig håndtering af ikke forudsete situationer.

Kurset er for dig, der vil ud og opleve verden fra din robåd, eller blot en tur uden for dagligt rofarvand.
På kurset vil der blive undervist i følgende emner:

 • Kendskab til vind og vejr
 • Langturskendskab/etik
 • Styreteknik
 • Langtursreglement
 • Søvejsregler
 • Faresituationer
 • Kort og kompas
 • Farvandsafmærkninger
 • Miljø

Kurset afsluttes med en skriftlig prøve, som danner grundlag for en indstilling fra kursuslederne til de enkelte klubbestyrelser, der i sidste ende er ansvarlig for tildelingen af langtursstyrmandsretten. Efter kurset vil Langtursstyrmandsbeviserne blive sendt til de respektive klubbestyrelser, som endeligt tildeler retten.

For at deltage på et langtursstyrmandskursus skal kursisten:

 • Have gennemgået et korttursstyrmandskursus og have korttursstyrmandsret i klubben
 • Kende indholdet af DFfR’s korttursstyrmandsmappe, da dette stof er grundlæggende for indholdet i langtursstyrmandskurset.
 • Have deltaget i flere langture med overnatning. Turene bør være roet i forskellige farvande og under varierede vejrforhold.

Hvor og hvornår er der kurser?

 • 23.-24.01.2021 i Lyngby Dame Roklub
  Sidste tilmelding: 08.01.2021
 • 06.-07.02.2021 i Silkeborg Roklub
  Sidste tilmelding: 22.01.2021
 • 13.-14.03.2021 i Aalborg Roklub
  Sidste tilmelding: 26.02.2021
 • 13.-14.11.2021 i Rungsted Roklub
  Sidste tilmelding: 30.10.2021
 • 21.-22.11.2021 i Nyborg Roklub
  Sidste tilmelding: 06.11.2021
 • Der arrangeres lejlighedsvis kurser i Tyskland, hvor der undervises på tysk.

Nyttige pjecer fra Søsportens Sikkerhedsråd, klik på billedet så kommer du direkte til pjecen.

Find alle pjecer fra Søsportens Sikkerhedsråd her

Supplerende materiale om vind og vejr. Klik her.