wave Created with Sketch.
Formålet er at uddanne langtursstyrmænd, så de opfylder de krav, der stilles i langtursreglementet. Samtidig giver kurset supplerende kundskaber, der bl.a. sikrer forsvarlig håndtering af ikke forudsete situationer.

På kurset vil der blive undervist i følgende emner:

 • Kendskab til vind og vejr
 • Langturskendskab/etik
 • Styreteknik
 • Langtursreglement
 • Søvejsregler
 • Faresituationer
 • Kort og kompas
 • Nødhjælp
 • Miljø

Kurset afsluttes med en skriftlig prøve, som danner grundlag for en indstilling fra kursuslederne til de enkelte klubbestyrelser, der i sidste ende er ansvarlig for tildelingen af langtursstyrmandsretten. Efter kurset vil Langtursstyrmandsbeviserne blive sendt til de respektive klubbestyrelser.

For at deltage på et langtursstyrmandskursus skal kursisten:

 • Have gennemgået et korttursstyrmandskursus og have korttursstyrmandsret i klubben
 • Kende indholdet af DFfR’s korttursstyrmandsmappe, da dette stof er grundlæggende for indholdet i langtursstyrmandskurset.
 • Have deltaget i flere langture med overnatning. Turene bør være roet i forskellige farvande og under varierede vejrforhold.

Information til kursister

 • Kurset starter kl. 8:45 om lørdagen og slutter kl. 16:00 om søndagen.
 • Det kræves at du deltager i hele kurset, da dette giver retten til langtursstyrmandsbeviset.
 • Der vil være morgenmad, frokost og aftensmad lørdag, samt morgenmad og frokost søndag.
 • Er du forhindret i at deltage i et af måltiderne kontaktes den ansvarlige fra kursusklubben – kontaktinfo på ham/hende tilsendes elektronisk ca. 10 dage før kursusstart.
 • Der vil være mulighed for at overnatte i kursusklubben i medbragt sovepose og liggeunderlag. Kontakt den ansvarlige fra kursusklubben for at høre om de konkrete forhold.
 • Inden kurset vil du i forbindelse med udsendelse af praktiske informationer få at vide hvilke kapitler i langtursstyrmandsmappen, der skal være læst til kursusstart.
 • Du bedes medbringe: Kompas (360 grader), blyant og notespapir. Du er også velkommen til at medbringe en bærbar PC, iPad og GPS, hvis sådant haves.