wave Created with Sketch.
Formålet er at uddanne langtursstyrmænd, så de opfylder de krav, der stilles i langtursreglementet. Samtidig giver kurset supplerende kundskaber, der bl.a. sikrer forsvarlig håndtering af ikke forudsete situationer.

På kurset vil der blive undervist i følgende emner:

 • Kendskab til vind og vejr
 • Langturskendskab/etik
 • Styreteknik
 • Langtursreglement
 • Søvejsregler
 • Faresituationer
 • Kort og kompas
 • Nødhjælp
 • Miljø

Kurset afsluttes med en skriftlig prøve, som danner grundlag for en indstilling fra kursuslederne til de enkelte klubbestyrelser, der i sidste ende er ansvarlig for tildelingen af langtursstyrmandsretten. Efter kurset vil Langtursstyrmandsbeviserne blive sendt til de respektive klubbestyrelser.

For at deltage på et langtursstyrmandskursus skal kursisten:

 • Have gennemgået et korttursstyrmandskursus og have korttursstyrmandsret i klubben
 • Kende indholdet af DFfR’s korttursstyrmandsmappe, da dette stof er grundlæggende for indholdet i langtursstyrmandskurset.
 • Have deltaget i flere langture med overnatning. Turene bør være roet i forskellige farvande og under varierede vejrforhold.

Hvor og hvornår er der kurser?

 • 13.-14.01.2018 i Hellerup Roklub.
  Sidste tilmelding: 17.12.2017
 • 24.-25.02.2018 i Silkeborg Roklub.
  Sidste tilmelding: 11.02.2018
 • 17.-18.03.2018 i Roklubben Ægir.
  Sidste tilmelding: 04.03.2018
 • 15.-16.09.2018 i Odense Roklub.
  Sidste tilmelding: 02.09.2018