wave Created with Sketch.

KU UDTAGELSESKRITERIER FOR SÆSON 2021

Forudsætninger:

Udtagelseskriterierne for sæson 2021 tegner Kaproningsudvalgets (KU) formål, målsætning og procedure for udtagelsesforløbet til regattaer med officiel repræsentation af Dansk Forening for Rosport (DFfR). Det understreges, at udtagelseskriterierne er et udgangspunkt, og at der kan forekomme situationer, hvor KU kan gøre undtagelse fra udtagelseskriterierne. Det er til en hver tid KUs egenhændige beslutninger, som gælder ifm. udtagelse af hold til diverse repræsentative opgaver for DFfR. Hvis der i forbindelse med en given udtagelse dispenseres for udtagelseskriterier, skal dispensationen og dens begrundelse være skriftlig og offentliggøres.

Coronas indvirken på udtagelseskriterier 2021:

De følgende udtagelseskriterier tager udgangspunkt i sæsonplanen som den ser ud på nuværende tidspunkt. Såfremt regattaer, hvor deltagelse indgår i udtagelseskriterier, aflyses, bestræbes der på at organisere andre iagttagelses aktiviteter for ungdomslandsholdene. Som udgangspunkt vil dette foregå på de samme datoer som de oprindelige kaproninger.

U18 Baltic Cup
Baltic Cup (BC) afholdes d. 24.-26.09 i Trakai, Litauen.

Formål:
Formålet med deltagelse i BC er at introducere unge kaproere til landsholdsroning. Der lægges vægt på lærdommen i at træne mod et fastsat internationalt sæsonmål samt oplevelsen af at rejse og konkurrere som et samlet landshold. Træningsindsatsen forventes at være systematisk med en træningsmængde svarende til den opgivne i ATRO. Roerne som deltager ved BC skal gerne komme hjem med stor motivation for at træne og udvikle sig, så de på et senere tidspunkt har mulighed for at repræsentere DFfR ved internationale regattaer på et højere niveau.

Målsætning og Udtagelseskriterier:
Målsætningen er at stille med fuldt hold til BC, såfremt der vurderes at være niveau hertil, dvs. i følgende bådtyper: JW1x, JW2x, JW4x, JW2-, JW4- JM1x, JM2x, JM4x, JM2-, JM4-.

Procedure:
Følgende overordnede retningslinjer anvendes ifm. udtagelse til BC.

 • Roere født i 2004, 2005 og 2006 kan udtages til U18-landsholdet (fra 15 til 17 år ).
 • Potentielle roere iagttages gennem hele sæsonen. Der opfordres til at komme til start ved samtlige danske regattaer, herunder vinterens
 • Roere der i 2021 har været udtaget til U19 VM udtages ikke til
 • Roere der i 2021 har været udtaget til Coupe de la Jeunesse udtages ikke til
 • Udtagelsesregatta for alle bådtyper til Baltic Cup sker lørdag d 08 ved Aarhus Open.
 • Om formiddagen roes om udtagelse i 1x, 2x og 2-, om eftermiddagen roes om udtagelse i 4x og 4-.
 • Det er muligt at tilmelde sig udtagelsesløb i flere bådtyper. Det er kun muligt at opnå udtagelse i én bådtype.
 • En førsteplads i et udtagelsesløb er ikke ensbetydende med udtagelsen til Baltic Cup.

I 2021 vil der blive arrangeret en fælles træningslejr i Holstebro for roere i de årgange, som Baltic Cup er relevant for. Det er ikke obligatorisk at deltage i denne træningslejr, men der opfordres til at deltage for fællesskabet, læringen og sammenholdets skyld.

Ungdomslandstræneren eller Talentkoordinatoren indstiller hold til udtagelse til KU. Udtagelserne offentliggøres senest 22.08.

U19 Junior Nordiske Mesterskaber
Nordiske Mesterskaber for juniorer afholdes på Farsta, Sverige d. 19.-20. juni 2021.

Formål:
Formålet med deltagelsen i Junior NM (JNM) er at sammensætte et stærkt, konkurrencedygtigt hold, som motiverer til videre træning blandt juniorroerne. Formålet er ligeledes at styrke samarbejdet med de nordiske lande i Nordisk Roforbund. Roere, som JNM er relevant for, forventes at kunne ligge en træningsmængde, som svarer til det opgivne i ATRO for Junior A aldersklassen.

Målsætning og Udtagelseskriterier:
Målsætningen er, at der stilles med fuldt hold ved JNM, såfremt der er høj sandsynlighed for top-3- placeringer i alle bådtyper. JNM roes i følgende bådtyper: JW1x, JW2x, JW4x, JW2- JM1x, JM2x, JM4x, JM2-, JW8+ & JM8+.

Procedure:
Følgende overordnede retningslinjer for udtagelse til JNM gælder: at roeren har udført ugetest gennem vinteren, deltaget ved ergometer DM, Odense Langdistance, Copenhagen regatta og Hamburg Jugend Regatta.

For roere der opfylder disse betingelser, vil udtagelser finde sted således:

 • JM1x og JW1x, stærkeste båd udtages efter løbene ved Copenhagen Regatta 22.-23. maj.
 • JM2x og JW2x, stærkeste båd udtages efter løbene ved Copenhagen Regatta 22.-23. maj.
 • JM2- og JW2-, stærkeste båd udtages efter løbene ved Copenhagen Regatta 22.-23. maj.
 • JM4x, JW4x, JW8+ og JM8+, efter Copenhagen Regatta udvælges en bruttogruppe efter udspil fra ungdomslandstræneren til bådene. Bruttogruppen træner derefter i aftalte weekender frem mod JNM og finder den stærkest mulige
 • Det er muligt at opnå udtagelse i flere bådtyper ved JNM

Er man udtaget i én bådtype, er det som udgangspunkt ikke muligt at stille op i en anden bådtype, som man ikke er udtaget i. Ungdomslandstræneren indstiller hold til udtagelse til KU, som står for den endelige udtagelse.

Udtagelser (og bruttogrupper) til JNM offentliggøres senest d. 21.05.

U19 EM – AFLYST, arrangører undersøger mulighed for at flytte mesterskabet til efteråret

Formål:
Formålet med deltagelse i U19 EM er at give juniorroerne mulighed for at møde international konkurrence tidligt på sæsonen i en lærerig kontekst, hvor det internationale niveau tydeliggøres.
Træningsindsatsen for juniorroere som sigter mod udtagelse til Coupe de la Jeunesse forventes at ligge på et niveau sammenligneligt med det opgivne i ATRO for aldersgruppen hvor træning mod international konkurrence er oplagt.

Målsætning og Udtagelseskriterier:
Målsætningen er, at der udtages et relativt stort hold til U19 EM, hvor det findes relevant og stimulerende for udviklingen af de roere, som udtages. Der forefindes ikke en absolut resultatforventning, men det forventes, at en sandsynlig placering i A-finalen, første tredjedel af B- finalen eller den bedste tredjedel af feltet, dog uden at falde sportsligt igennem kan indfries.

Procedure:
For at opnå udtagelse U19 EM, skal roeren deltage i følgende:

 • Ugetest kørt i november 2020 og marts
 • Odense Langdistance den – 25. april (lørdag til start i 1x, 2x eller 2-).
 • Øvrige aktiviteter arrangeret af ungdomslandstræneren/DRC

Dato for udtagelse og eventuelle andre iagttagelses aktiviteter vil annonceres, når eventuel ny dato for mesterskabet offentliggøres.

Coupe De La Jeunesse
Coupe de la Jeunesse afholdes i Linz, Østrig d. 31. juli -1. august 2021.

Formål:
Formålet med at deltage i Coupe de la Jeunesse er at give unge roere mulighed for at stifte bekendtskab med det næstbedste internationale juniorniveau hos en række nationer, som vi sammenligner os med. Herunder skal deltagelse i Coupe de la Jeunesse gerne stimulere lysten til at dyrke konkurrenceroning på højt plan samt give roerne gode oplevelser i international konkurrence sammenhæng.

Træningsindsatsen for juniorroere som sigter mod udtagelse til Coupe de la Jeunesse forventes at ligge på et niveau sammenligneligt med det opgivne i ATRO for aldersgruppen, hvor træning mod international konkurrence er oplagt.

Målsætning og Udtagelseskriterier:
Målsætningen med Coupe De La Jeunesse er, at give roere, der ikke udtages til U19 VM mulighed for at komme ud og sammenligne sit niveau internationalt i landsholdssammenhæng. Der foreligger ikke en absolut resultatforventning ved Coupe de la Jeunesse, men det forventes at både, som udtages er konkurrencedygtige på et relativt højt niveau. Derfor udtages bådene efter en sandsynlig placering i A- finalen.

Procedure:
Følgende overordnede retningslinjer for udtagelse til Coupe De La Jeunesse gælder:

 • Roere født i 2003, 2004, 2005 og 2006 kan udtages til Coupe de la Jeunesse i
 • Roere der udtages til U19 VM i sæson 2021 kan ikke blive udtaget til Coupe de la Jeunesse i
 • Roere som udtages til Coupe de la Jeunesse 2021 kan ikke deltage i BC

For at opnå udtagelse Coupe De La Jeunesse, skal roeren deltage i følgende:

 • Ugetest kørt i november 2020 og marts
 • Odense Langdistance den – 25. april (lørdag til start i 1x, 2x eller 2-).
 • Copenhagen Regatta 22.-23. maj
 • Hamborg Regatta 5.-6. juni
 • Sorø Regatta 3.-4. juli

Efter Sorø Regattaen evaluerer ungdomslandstræneren det enkelte udviklingshold sammen med den/de ansvarlige træner(e). Ungdomslandstræneren indstiller herefter hold til KU om udtagelse til Coupe De La Jeunesse. Udtagelserne til Coupe de la Jeunesse offentliggøres senest d. 07.07.

U19 VM
U19 VM afholdes i Plovdiv, Bulgarien d. 11.-15. august 2021.

Formål:
Formålet for deltagelse ved U19 VM er at lade de bedste danske juniorroere have mulighed for at måle sit niveau mod den internationale juniorelite, og herved tydeliggøre, hvor I egen udvikling den enkelte roer befinder sig. U19 VM forbeholdes roere med et højt niveau sammenlignet internationalt, og som er nået langt på ATROs udviklingstrappe, herunder at mestre størstedelen af kompetencerne, som juniorroere forventes at besidde både fysisk og teknisk. Ligeledes forventes det også, at roerne besidder en relativt stor del af de mentale færdigheder, herunder en evne til at præstere optimalt under konkurrence.

Målsætning og Udtagelseskriterier:
Målsætningen er at udtage et landshold, der har vist niveau til at sandsynliggøre en placering i A-finalen eller bedste halvdel af b-finalen.
Derudover kan der indgå en samlet sportslig vurdering af primært følgende forhold: præstationer i konkurrencer (prognosetider, bedste resultat, stabilitet i resultater og deres kontekst i form af deltagerfelt og forberedelsesperiode), historiske præstationer, personlig / hold udvikling, personlig / hold kapacitet (testresultater, formudvikling).

Procedure:
For at opnå udtagelse U19 VM, skal roeren deltage i følgende:

 • Ugetest kørt i november 2020 og marts
 • Odense Langdistance den – 25. april (lørdag til start i 1x, 2x eller 2-).
 • Copenhagen Regatta 22.-23. maj
 • Hamborg Regatta d. – 6. juni.
 • Sorø Regatta d. – 4. juli.
 • Øvrige aktiviteter arrangeret af ungdomslandstræner/DRC

Efter Sorø Regatta evaluerer ungdomslandstræneren det enkelte hold sammen med den respektive udviklingstræner. Ungdomslandstræneren indstiller herefter hold for VM-udtagelse til KU. Udtagelser til U19 VM offentliggøres senest d. 07.07.

U23 EM
U23 EM afholdes i Kruzwicka, Polen 4.-5. september.

Formål:
Formålet med at deltage i U23 EM er at give U23 roere mulighed for at stifte bekendtskab med det næstbedste internationale U23 niveau hos en række europæiske nationer, som vi sammenligner os med. Herunder skal deltagelse i U23 EM gerne stimulere lysten til at dyrke konkurrenceroning på højtplan fremadrettet samt give roerne perspektiv til en videre prioritering af rosporten. Træningsindsatsen for U23 roere, som sigter mod udtagelse til U23 EM forventes at ligge på et niveau sammenligneligt med det opgivne i ATRO for aldersgruppen. Træningen skal være af en sådan kvalitet og mængde, at det er realistisk at flytte niveauet og fokusset fra at træne for at konkurrere til at træne for at vinde.

Målsætning / Udtagelseskriterier:
U23 EM har til hensigt at give roere, der ikke udtages til U23 VM en mulighed for at komme ud og sammenligne sit niveau internationalt. Der foreligger ikke en absolut resultatforventning ved U23 EM, men det forventes at både, som udtages er konkurrencedygtige på et relativt højt niveau sammenlignet med de europæiske nationer. Derfor udtages bådene efter en sandsynlig placering i A-finalen i ikke olympiske bådtyper, og en sandsynlig placering i den bedste tredjedel af feltet i olympiske bådtyper.

Procedure:
Hold, der ønsker at opnår udtagelse til U23 EM skal tilkendegive dette senest d. 11.4. i forbindelse med U23 samling.

For at opnå udtagelse U23 EM, skal roeren deltage i følgende:

 • Ugetest kørt i november 2020 og marts
 • Odense Langdistance den – 25. april (lørdag til start i 1x, 2x eller 2-).
 • Copenhagen Regatta 22.-23. maj
 • Ratzeburg Regatta d. – 6. juni.
 • Øvrige aktiviteter arrangeret af ungdomslandstræner/DRC

Efter Ratzeburg Regatta evaluerer ungdomslandstræneren det enkelte hold sammen med den respektive træner. Ungdomslandstræneren indstiller herefter hold for EM-udtagelse til KU. Udtagelserne til U23 EM offentliggøres senest d. 09.06.

Såfremt det er relevant, vil der blive afholdt udtagelsesløb til U23 EM efter U23VM.

U23 VM
U23 VM afholdes i Racice, Tjekkiet d. 7.-11. juli 2021.

Formål:
Formålet for deltagelse ved U23 VM er at lade de bedste danske U23 roere have mulighed for at måle sit niveau mod den internationale elite, og herved tydeliggøre, hvor I deres egen udvikling roerne befinder sig. U23 VM forbeholdes roere med et relativt højt niveau ift. den internationale seniorelite. Det forventes, at roerne er nået meget langt på ATROs udviklingstrappe, herunder at være i en optimeringsfase, hvor træningsmængde, -kvalitet er gennemgående høj, og hvor roerne har et meget højt kompetenceniveau på alle parametre. Ligeledes forventes det også, at roerne besidder en relativt stor andel af mentale færdigheder, herunder en evne til at præstere optimalt under konkurrence, at være i en selektionsproces, at kunne håndtere modgang, at være en god holdkammerat i alle situationer samt at finde ro i, at være fødekæde til det elitære seniorniveau i DRC.

Målsætning og Udtagelseskriterier:
Målsætningen er at udtage et landshold, der har vist niveau til at sandsynliggøre en placering i A-finalen eller bedste halvdel af VM-feltet. Derud over kan der indgå en samlet sportslig vurdering af primært følgende forhold: præstationer i konkurrencer (prognosetider, bedste resultat, stabilitet i resultater og deres kontekst i form af deltagerfelt og forberedelsesperiode), historiske præstationer, personlig / hold udvikling, personlig / hold kapacitet (testresultater, formudvikling).

Procedure:
Hold, der ønsker at opnår udtagelse til U23 VM skal tilkendegive dette senest d. 21.4. i forbindelse med U23 samling.

For at opnå udtagelse U23 EM, skal roeren deltage i følgende:

 • Ugetest kørt i november 2020 og marts
 • Odense Langdistance den – 25. april (lørdag til start i 1x, 2x eller 2-).
 • Copenhagen Regatta 22.-23. maj
 • Ratzeburg Regatta d. – 6. juni.
 • Øvrige aktiviteter arrangere af ungdomslandstræner/DRC

Efter Ratzeburg Regatta evaluerer ungdomslandstræneren det enkelte hold sammen med den respektive projekttræner. Ungdomslandstræneren indstiller herefter hold for VM-udtagelse til KU. Udtagelserne til U23 VM offentliggøres senest d. 09.06.