wave Created with Sketch.

KU UDTAGELSESKRITERIER FOR SÆSON 2023

Udtagelseskriterierne for sæson 2023 tegner Kaproningsudvalgets (KU) formål, målsætning og procedure for udtagelsesforløbet til regattaer med officiel repræsentation af Dansk Forening for Rosport (DFfR).

Det understreges, at udtagelseskriterierne er et udgangspunkt, og at der kan forekomme situationer, hvor KU kan gøre undtagelse fra udtagelseskriterierne. Det er til en hver tid KUs egenhændige beslutninger, som gælder ifm. udtagelse af hold til diverse repræsentative opgaver for DFfR. Hvis der i forbindelse med en given udtagelse dispenseres for udtagelseskriterierne, skal dispensationen og dens begrundelse være skriftlig og offentliggøres.

De følgende udtagelseskriterier tager udgangspunkt i sæsonplanen, som den ser ud på nuværende tidspunkt. Såfremt regattaer, hvor deltagelse indgår i udtagelseskriterier, aflyses, bestræbes der på at organisere andre iagttagelsesaktiviteter for ungdomslandsholdene. Som udgangspunkt vil dette foregå på de samme datoer som de oprindelige kaproninger.

Hent udtagelseskriterier og datoer for 2023