wave Created with Sketch.

KU UDTAGELSESKRITERIER FOR SÆSON 2022

Forudsætninger:

Udtagelseskriterierne for sæson 2022 tegner Kaproningsudvalgets (KU) formål, målsætning og procedure for udtagelsesforløbet til regattaer med officiel repræsentation af Dansk Forening for Rosport (DFfR). Det understreges, at udtagelseskriterierne er et udgangspunkt, og at der kan forekomme situationer, hvor KU kan gøre undtagelse fra udtagelseskriterierne. Det er til en hver tid KUs egenhændige beslutninger, som gælder ifm. udtagelse af hold til diverse repræsentative opgaver for DFfR. Hvis der i forbindelse med en given udtagelse dispenseres for udtagelseskriterier, skal dispensationen og dens begrundelse være skriftlig og offentliggøres.

Coronas indvirken på udtagelseskriterier 2022:
De følgende udtagelseskriterier tager udgangspunkt i sæsonplanen som den ser ud på nuværende tidspunkt. Såfremt regattaer, hvor deltagelse indgår i udtagelseskriterier, aflyses, bestræbes der på at organisere andre iagttagelsesaktiviteter for ungdomslandsholdene. Som udgangspunkt vil dette foregå på de samme datoer som de oprindelige kaproninger.

U18 Baltic Cup

Baltic Cup (BC) afholdes d. 17.-18. september i Brabrand, Danmark.

Formål:
Formålet med deltagelse i BC er at introducere unge kaproere til landsholdsroning. Der lægges vægt på lærdommen i at træne mod et fastsat internationalt sæsonmål samt oplevelsen af at rejse og konkurrere som et samlet landshold. Træningsindsatsen forventes at være systematisk med en træningsmængde svarende til den opgivne i ATRO. Roerne som deltager ved BC skal gerne komme hjem med stor motivation for at træne og udvikle sig, så de på et senere tidspunkt har mulighed for at repræsentere DFfR ved internationale regattaer på et højere niveau.

Målsætning og Udtagelseskriterier:
Målsætningen er at stille med fuldt hold til BC, såfremt der vurderes at være niveau hertil, dvs. i følgende bådtyper: JW1x, JW2x, JW4x, JW2-, JW4- JM1x, JM2x, JM4x, JM2-, JM4-.

Procedure:
Følgende overordnede retningslinjer anvendes ifm. udtagelse til BC.

 • Roere født i 2005, 2006 og 2007 kan udtages til U18-landsholdet (fra 15 til 17 år inkl.).
 • Potentielle roere iagttages gennem hele sæsonen. Der opfordres til at komme til start ved samtlige danske regattaer, herunder vinterens ergometerregattaer.
 • Roere der i 2022 har været udtaget til U19 VM udtages ikke til BC.
 • Roere der i 2022 har været udtaget til Coupe de la Jeunesse udtages ikke til BC.
 • Udtagelsesregatta for alle bådtyper til Baltic Cup sker lørdag d 20.08 ved Aarhus Open.
 • Om formiddagen roes om udtagelse i 4x og 4-, om eftermiddagen roes om udtagelse i 1x, 2x og 2-
 • Det er muligt at tilmelde sig udtagelsesløb i flere bådtyper. Det er kun muligt at opnå udtagelse i en bådtype.
 • En førsteplads i et udtagelsesløb er ikke ensbetydende med udtagelsen til Baltic Cup.

I 2022 vil der blive arrangeret en fælles træningslejr i Holstebro for roere i de årgange, som Baltic Cup er relevant for. Det er ikke obligatorisk at deltage i denne træningslejr, men der opfordres til at deltage for fællesskabet, læringen og sammenholdets skyld.

Udtagelserne offentliggøres senest 22.08.

U19 Junior Nordiske Mesterskaber

Nordiske Mesterskaber for juniorer afholdes i Tampere, Finland d. 18.-19. juni 2022.

Formål:
Formålet med deltagelsen i Junior NM (JNM) er at sammensætte et stærkt, konkurrencedygtigt hold, som motiverer til videre træning blandt juniorroerne. Formålet er ligeledes at styrke samarbejdet med de nordiske lande i Nordisk Roforbund. Roere, som JNM er relevant for, forventes at kunne ligge en træningsmængde, som svarer til det opgivne i ATRO for Junior A aldersklassen.
Målsætning og Udtagelseskriterier: Målsætningen er, at der stilles med fuldt hold ved JNM, såfremt der er høj sandsynlighed for top-3- placeringer i alle bådtyper. JNM roes i følgende bådtyper: JW1x, JW2x, JW4x, JW2- JM1x, JM2x, JM4x, JM2-, JW8+ & JM8+.

Procedure:
Følgende overordnede retningslinjer for udtagelse til JNM gælder: at roeren har udført ugetest gennem vinteren, deltaget ved ergometer DM, Odense Langdistance, Copenhagen regatta og Hamburg Jugend Regatta.
For roere der opfylder disse betingelser, vil udtagelser finde sted således:

 • JM1x og JW1x, stærkeste båd udtages efter løbene ved Copenhagen Regatta d. 14.-15. maj.
 • JM2x og JW2x, stærkeste båd udtages efter løbene ved Copenhagen Regatta d. 14.-15. maj.
 • JM2- og JW2-, stærkeste båd udtages efter løbene ved Copenhagen Regatta d. 14.-15. maj.
 • JM4x, JW4x, JW8+ og JM8+, efter Copenhagen Regatta udvælges en bruttogruppe i samarbejde mellem KU og klubber/kraftcentre. Bruttogruppen træner derefter i aftalte weekender frem mod JNM og finder den stærkest mulige kombination.
 • Det er muligt at opnå udtagelse i flere bådtyper ved JNM.

Er man udtaget i en bådtype, er det som udgangspunkt ikke muligt at stille op i en anden bådtype, som man ikke er udtaget i. Udtagelser (og bruttogrupper) til JNM offentliggøres senest d. 17. maj.

U19 EM

U19EM bliver afholdt i Varese, Italien d. 21-22.Maj

Formål:
Formålet med deltagelse i U19 EM er at give juniorroerne mulighed for at møde international konkurrence tidligt på sæsonen i en lærerig kontekst, hvor det internationale niveau tydeliggøres.
Træningsindsatsen for juniorroere som sigter mod udtagelse til Coupe de la Jeunesse forventes at ligge på et niveau sammenligneligt med det opgivne i ATRO for aldersgruppen hvor træning mod international konkurrence er oplagt.

Målsætning og Udtagelseskriterier:
Målsætningen er, at der udtages et relativt stort hold til U19 EM, hvor det findes relevant og stimulerende for udviklingen af de roere, som udtages. Der forefindes ikke en absolut resultatforventning, men det forventes, at en sandsynlig placering i A-finalen, første tredjedel af B- finalen eller den bedste tredjedel af feltet, dog uden at falde sportsligt igennem kan indfries.

Procedure:
For at opnå udtagelse U19 EM, skal roeren deltage i følgende:

 • Ugetest kørt i november 2021 og marts 2022.
 • Odense Langdistance den 30.april- 1. maj (lørdag til start i 1x, 2x eller 2-).
 • Øvrige aktiviteter arrangeret af KU/DRC

Udtagelser til U19EM offentliggøres senest d. 2. maj 2022.

Coupe De La Jeunesse

Coupe de la Jeunesse afholdes i Catrelo de Mino, Spanien d. 23. juli -24. juli 2022.

Formål:
Formålet med at deltage i Coupe de la Jeunesse er at give unge roere mulighed for at stifte bekendtskab med det næstbedste internationale juniorniveau hos en række nationer, som vi sammenligner os med. Herunder skal deltagelse i Coupe de la Jeunesse gerne stimulere lysten til at dyrke konkurrenceroning på højt plan samt give roerne gode oplevelser i international konkurrence sammenhæng. Træningsindsatsen for juniorroere som sigter mod udtagelse til Coupe de la Jeunesse forventes at ligge på et niveau sammenligneligt med det opgivne i ATRO for aldersgruppen, hvor træning mod international konkurrence er oplagt.

Målsætning og Udtagelseskriterier:
Målsætningen med Coupe De La Jeunesse er, at give roere, der ikke udtages til U19 VM mulighed for at komme ud og sammenligne sit niveau internationalt i landsholdssammenhæng. Der foreligger ikke en absolut resultatforventning ved Coupe de la Jeunesse, men det forventes at både, som udtages er konkurrencedygtige på et relativt højt niveau. Derfor udtages bådene efter en sandsynlig placering i A- finalen.

Procedure:
Følgende overordnede retningslinjer for udtagelse til Coupe De La Jeunesse gælder:

 • Roere født i 2004, 2005, 2006 og 2007 kan udtages til Coupe de la Jeunesse i 2022.
 • Roere der udtages til U19 VM i sæson 2022 kan ikke blive udtaget til Coupe de la Jeunesse i 2022.
 • Roere som udtages til Coupe de la Jeunesse 2022 kan ikke deltage i BC 2022.

For at opnå udtagelse Coupe De La Jeunesse, skal roeren deltage i følgende:

 • Ugetest kørt i november 2021 og marts 2022.
 • Odense Langdistance den 30.april- 1. maj (lørdag til start i 1x, 2x eller 2-).
 • Copenhagen Regatta d. 14.-15. maj
 • Sorø Regatta d. 2.-3. juli

Udtagelserne til Coupe de la Jeunesse offentliggøres senest d. 22.06.

U19 VM

U19 VM afholdes i Varese, Italien d. 27.-31. juli 2022.

Formål:
Formålet for deltagelse ved U19 VM er at lade de bedste danske juniorroere have mulighed for at måle sit niveau mod den internationale juniorelite, og herved tydeliggøre, hvor I egen udvikling den enkelte roer befinder sig. U19 VM forbeholdes roere med et højt niveau sammenlignet internationalt, og som er nået langt på ATROs udviklingstrappe, herunder at mestre størstedelen af kompetencerne, som juniorroere forventes at besidde både fysisk og teknisk. Ligeledes forventes det også, at roerne besidder en relativt stor del af de mentale færdigheder, herunder en evne til at præstere optimalt under konkurrence.
Målsætning og Udtagelseskriterier: Målsætningen er at udtage et landshold, der har vist niveau til at sandsynliggøre en placering i A-finalen eller bedste halvdel af b-finalen. Derud over kan der indgå en samlet sportslig vurdering af primært følgende forhold: præstationer i konkurrencer (prognosetider, bedste resultat, stabilitet i resultater og deres kontekst i form af deltagerfelt og forberedelsesperiode), historiske præstationer, personlig / hold udvikling, personlig / hold kapacitet (testresultater, formudvikling).

Procedure:
For at opnå udtagelse U19 VM, skal roeren deltage i følgende:

 • Ugetest kørt i november 2021 og marts 2022.
 • Odense Langdistance den 24.- 25. april (lørdag til start i 1x, 2x eller 2-).
 • Copenhagen Regatta d. 14.-15. maj
 • Øvrige aktiviteter arrangeret af KU/DRC

Udtagelser til U19 VM offentliggøres senest d. 22.6.

U23 EM

U23 EM afholdes i Hazewinkel, Belgien 3.-4. september.

Formål:
Formålet med at deltage i U23 EM er at give U23 roere mulighed for at stifte bekendtskab med det næstbedste internationale U23 niveau hos en række europæiske nationer, som vi sammenligner os med. Herunder skal deltagelse i U23 EM gerne stimulere lysten til at dyrke konkurrenceroning på højtplan fremadrettet samt give roerne perspektiv til en videre prioritering af rosporten. Træningsindsatsen for U23 roere, som sigter mod udtagelse til U23 EM forventes at ligge på et niveau sammenligneligt med det opgivne i ATRO for aldersgruppen. Træningen skal være af en sådan kvalitet og mængde, at det er realistisk at flytte niveauet og fokusset fra at træne for at konkurrere til at træne for at vinde.

Målsætning / Udtagelseskriterier:
U23 EM har til hensigt at give roere, der ikke udtages til U23 VM en mulighed for at komme ud og sammenligne sit niveau internationalt. Der foreligger ikke en absolut resultatforventning ved U23 EM, men det forventes at både, som udtages er konkurrencedygtige på et relativt højt niveau sammenlignet med de europæiske nationer. Derfor udtages badene efter en sandsynlig placering i A-finalen i ikke olympiske bådtyper, og en sandsynlig placering i den bedste tredjedel af feltet i olympiske bådtyper.

Procedure:
For at opnå udtagelse U23 EM, skal roeren deltage i følgende:

 • Ugetest kørt i november 2021 og marts 2022.
 • Odense Langdistance den 30. april- 1. maj (lørdag til start i 1x, 2x eller 2-).
 • Copenhagen Regatta d. 14.-15. maj
 • Ratzeburg Regatta d. 4.- 5. juni.
 • Øvrige aktiviteter arrangeret af KU/DRC

Udtagelserne til U23 EM offentliggøres senest d. 14.6.
Såfremt det er relevant, vil der blive afholdt udtagelsesløb til U23 EM efter U23VM.

U23 VM

U23 VM afholdes i Varese, Italien d. 27.-31. juli 2022.

Formål:
Formålet for deltagelse ved U23 VM er at lade de bedste danske U23 roere have mulighed for at måle sit niveau mod den internationale elite, og herved tydeliggøre, hvor I deres egen udvikling roerne befinder sig.
U23 VM forbeholdes roere med et relativt højt niveau ift. den internationale seniorelite. Det forventes, at roerne er nået meget langt på ATROs udviklingstrappe, herunder at være i en optimeringsfase, hvor træningsmængde, -kvalitet er gennemgående høj, og hvor roerne har et meget højt kompetenceniveau på alle parametre. Ligeledes forventes det også, at roerne besidder en relativt stor andel af mentale færdigheder, herunder en evne til at præstere optimalt under konkurrence, at være i en selektionsproces, at kunne håndtere modgang, at være en god holdkammerat i alle situationer samt at finde ro i, at være fødekæde til det elitære seniorniveau i DRC.

Målsætning og Udtagelseskriterier:
Målsætningen er at udtage et landshold, der har vist niveau til at sandsynliggøre en placering i A-finalen eller bedste halvdel af VM-feltet. Derud over kan der indgå en samlet sportslig vurdering af primært følgende forhold: præstationer i konkurrencer (prognosetider, bedste resultat, stabilitet i resultater og deres kontekst i form af deltagerfelt og forberedelsesperiode), historiske præstationer, personlig / hold udvikling, personlig / hold kapacitet (testresultater, formudvikling).

Procedure:
For at opnå udtagelse U23 VM, skal roeren deltage i følgende:

 • Ugetest kørt i november 2021 og marts 2022.
 • Odense Langdistance den 30. april- 1. maj (lørdag til start i 1x, 2x eller 2-).
 • Copenhagen Regatta d. 14.-15. maj
 • Ratzeburg Regatta d. 4.- 5. juni.
 • Øvrige aktiviteter arrangere af KU/DRC

Udtagelserne til U23 VM offentliggøres senest d. 14.6.