wave Created with Sketch.

KU UDTAGELSESKRITERIER FOR SÆSON 2024

Udtagelseskriterierne for sæson 2024 tegner Kaproningsudvalgets (KU) formål, målsætning og procedure for udtagelsesforløbet til regattaer med officiel repræsentation af Dansk Forening for Rosport (DFfR).

Det understreges, at udtagelseskriterierne er et udgangspunkt, og at der kan forekomme situationer, hvor KU kan gøre undtagelse fra udtagelseskriterierne. Det er til en hver tid KUs egenhændige beslutninger, som gælder ifm. udtagelse af hold til diverse repræsentative opgaver for DFfR. Hvis der i forbindelse med en given udtagelse dispenseres for udtagelseskriterierne, skal dispensationen og dens begrundelse blive offentliggjort på ”Danmarksåren” (Link findes under kaproningsudvalget på roning.dk)

De følgende udtagelseskriterier tager udgangspunkt i sæsonplanen, som den ser ud på nuværende tidspunkt. Hvis regattaer, hvor deltagelse indgår i udtagelseskriterier, aflyses, bestræbes der på at organisere andre iagttagelsesaktiviteter for ungdomslandsholdene. Som udgangspunkt vil dette foregå̊ på de samme datoer som de oprindelige kaproninger.

Hent udtagelseskriterier og datoer for 2024

For atleter der er på ophold i udlandet og som ikke er i landet gennem foråret, vil der være en sidste chance for at kvalificere sig til repræsantativ opgave ved Sorø regattaen. Det kræver man har indleveret sine uge tests, og man har kun denne en chance. Hold der har kvaliteten til udtagelse vil ikke blive brudt op for at søge yderligere forstærkning hvis det ikke er planlagt af den ansvarlige træner.