wave Created with Sketch.

Afventer info om udvalgets opgaver

Formand

Mai-Britt Bille, Køge Roklub

Medlemmer

Lene Skov van der Keur, Holte Roklub
Bertha Flensborg, Kolding Roklub
Lotte Madsen, Holte Roklub


Kontaktperson i HB: Lotte Madsen