wave Created with Sketch.
Se alle nyheder
Årets hovedgeneralforsamling blev afholdt på Dalum Landbrugsskole med godt humør og en kort dagsorden

Starten af marts er altid lig med Hovedgeneralforsamling i Dansk Forening for Rosport – og forbundets øverste myndighed var lørdag samlet, til en dag med gode oplæg og en efterfølgende kort dagsorden.

eRoning, en selvfinansierende ungdomsafdeling og en status på landsholdet

Som det har været de foregående år, var formiddagen helliget til oplæg med forskellige temaer. Her kunne de fremmødte selv vælge om de ville høre mere om eRoning og konkrete erfaringer med at implementere det i klubben fra Nyborg og Lyngby som har haft stor succes med at tilbyde eRoning særligt til deres +60-roere. Eller et oplæg med Anders Toft Christiansen fra Hadsund, om den selvfinansierede ungdomsafdeling de har i klubben, der kører som en selvstændig enhed og ikke trækker økonomisk på resten af klubben, grundet et solidt arbejde med fondssøgninger.
Slutteligt kunne de kaproningsinteresserede få lov at høre Sportschef Thor Juul Kristensen fortælle lidt om status på landsholdet her i 2023 og høre lidt om de særlige fokuspunkter han har i øjeblikket.

Velfortjent ærestegn og lederpris

Inden der blev taget hul på den fastsatte dagsorden, kunne formand Conny Sørensen (Skjold) uddele både Poul Madsens Lederpris og et ærestegn,

Poul Madsens Lederpris, som altid uddeles til HGF, gik i år til Brian Sørensen, der er formand i Nyborg Roklub, men også instruktør på vores nyeste tiltag eRoning, tidligere HB-medlem, aktiv masterskaproer og i det hele taget et aktiv for dansk roning med hans store engagement.

Også et ærestegn blev uddelt til Sikkerhedsudvalgets afgående formand Jørgen Grastrup-Hansen fra Lindenborg Ro- og Kajakklub. Jørgen har de seneste ni år stået i spidsen for udvalget og han har bl.a. hjulpet både klubber og sekretariatet med rådgivning om sikkerhed, redningsveste, vinterroning og lovgivninger.

Vedtægtsændringer og nye aldersklasser i kaproningsreglementet

Den korte dagsorden på årets Hovedgeneralforsamling bød, udover faste elementer som godkendelse af regnskab, fastsættelse af kontingent og valg til Hovedbestyrelsen samt Ordens- og Amatørudvalget, på tre indkomne forslag.

Vedtægtsændringen, der gør at vi fremover kan tælle privatabonnenter på eRoning, med i vores samlede medlemstal, blev efter en god debat i salen, stemt igennem. Det samme gjorde begge forslag om tilføjelser til ergometerreglementet, forslaget om tilføjelser af ekstra mastersklasser gav dog også anledning til at få tilføjet ekstra juniorklasser, som der i forvejen allerede udskrives løb i.

Den nye Hovedbestyrelse

På dagsordenen var også valg til Hovedbestyrelsen samt ét medlem og to suppleanter til Ordens- og Amatørudvalget. Sidstnævnte var hurtigt klaret, da både formand Kasper Steensgaard (ASR) og de to suppleanter Per Palludan (Roskilde) og Karen Leth Jensen (DSR) blev genvalgt.

Conny Sørensen (Skjold) blev genvalgt til formandsposten, mens Morten Juel Hansen (Dragør) også blev genvalgt til bestyrelsen. Per Rasmussen (Svendborg) blev også valgt ind i Hovedbestyrelsen, da Daniel Stentoft Mogensen (Holstebro) ikke genopstillede. HB-medlem Kenneth Bülow (KR ) er fratrådt bestyrelsen efter kun et år, indvalgt for restperioden er suppleant Jakob Mortensen (Holstebro).

Størstedelen af HB, fra venstre er det: Formand Conny Sørensen, HB-medlem Lotte Madsen, næstformand Morten Juel Hansen, HB-medlem Bo Kaliszan og økonomiansvarlig Susanne Thorsen.

Niels Iversen (Thorsminde Coastal Roklub/Aarhus Roklub) er 1. suppleant mens Peter Froskov (Ishøj) tager posten som 2. suppleant.

Generalforsamlingen sluttede selvfølgelig med hurra-råb og annoncering af datoen for 2024, som er d. 9. marts.

Vil du læse årsregnskabet for Dansk Forening for Rosport, kan du finde det her, hvor også regnskabet for Fonden til Rosportens Fremme ligger.
Så snart referatet er klar, vil det, sammen med de slides der blev præsenteret på generalforsamlingen, kunne findes på roning.dk