wave Created with Sketch.
Se alle nyheder
Ved DFfRs hovedgeneralforsamling i Odense, blev der valgt tre nye ansigter ind i DFfRs HB

Selvom det kun var lige godt syv måneder siden, at vi var samlet til hovedgeneralforsamling i Middelfart, så var dette års HGF alligevel godt besøgt af de danske roklubber.

Omkring 48 klubber var repræsenteret i forsamlingen, lige fra Nibe og Aalborg i nord, Sønderborg i syd og flere af vores københavnske klubber var også taget til Dalum Landbrugsskole for at deltage.

Som det efterhånden er blevet en tradition, startede dagen med let morgenmad og derefter oplæg med forskellige temaer. I år havde vi besøg af Struer Roklub som fortalte om deres projekt med Limfjordshuset og erfaringer med fusionering af to klubber, med mål om et stort fælles klubhus med et åbent miljø, samt om fondssøgning.

Køge Roklub fortalte om deres succes med at deltage i det fælles rekrutteringsforløb ’Kørekort til sikker roning på vand’ og hvordan de har brugt Facebook som et aktivt værktøj i forbindelse med rekruttering.

Slutteligt havde vores nye sportschef Thor Juul Kristensen et oplæg, hvor han fortalte om de nye planer der er i Danmarks Rocenter, og hvordan hans fremtidige visioner for rocenteret ser ud.

Ny strategi for DFfR

Før selve generalforsamlingen blev den kommende strategi for DFfR præsenteret af formanden og næstformanden. Strategien har skal være med til at understøtte og sætte retning for de kommende års arbejde i DFfR og hvor et af målene er, at vi skal blive flere medlemmer. Målet er 20.000 medlemmer i 2026.

Strategien hviler på fem strategiske initiativer, der skal være understøttende for målsætningen med strategien for perioden: Roning indbyder til fællesskaber, naturoplevelser, styrkelse af kroppen, og udvikling af eliten. Hovedinitiativerne der blandt andet skal sikre ovenstående er:

  • Vi vil vækste dansk roning
  • Vi vil fastholde medlemmer
  • Vi vil give muligheder for talenter
  • Vi vil give de bedste betingelser for vores elite
  • Vi vil styrke fællesskaber gennem klubbens aktiviteter

Strategien vil nærmere blive præsenteret i den kommende tid og vil være en opgave for den nyvalgte HB at få implementeret.

Nye ansigter i HB

I alt skulle der vælges fire HB-medlemmer, hvoraf den ene var økonomiansvarlig, her genopstillede Susanne Thorsen (Bagsværd), og blev enstemmigt genvalgt til posten for de næste to år.

Til de tre øvrige pladser i HB, var der fire mulige kandidater. Som den eneste genopstillede Hother Hennings (Aarhus), mens tre nye kandidater havde meldt sig under fanerne.

Som vanligt foregik valget skriftligt, og ny-indvalgt i HB blev: Lotte Madsen (Holte), Kenneth Bülow (KR) og Bo Kalizan (Roskilde).

Vores nye hovedbestyrelse, dog mangler Kenneth Bülow og Lotte Madsen, da de ikke havde mulighed for at deltage i HGF i år.

På et det første møde skal HB konstituere sig, og bl.a. vælge hvilke udvalg de skal være kontaktpersoner for.  Det forventes at ske på HB mødet den 21. marts.

Tak til alle der deltog ved dette års HGF, vi håber på at se jer igen til næste år. Sæt allerede nu kryds i kalenderen d. 11. marts 2023.

Har du lyst at læse formandens fulde beretning, så kan den hentes via link i højre side / i bunden af siden her. Referatet er under udarbejdelse og vil kunne findes her, så snart det er klar og godkendt.