wave Created with Sketch.
Find information om den kommende hovedgeneralforsamling

HGF 2022 afvikles d. 12. marts, på Dalum Landbrugsskole, Landbrugsvej 65, 5260 Odense

Foreløbigt program og dagsorden

Lørdag d. 12. marts 2022

Dalum Landbrugsskole, Landbrugsvej 65, 5260 Odense

Program:

Kl. 08.00 – 09.00                    Check-ind, udlevering af stemmesedler og morgenkaffe

Kl. 09.00 – 10.20                    Workshop (indhold endnu ikke fastlagt)

(ikke obligatorisk at deltage)

Kl. 10.20 – 10.30                    Opsamling + resterende check-ind og pause

DFfR’s ordinær hovedgeneralforsamling den 12. marts 2022

Foreløbig dagsorden:

Velkomst og uddeling af priser og evt. ærestegn

Kl. 10.30-12.00                       Generalforsamling 1. del

 1. Valg af dirigent og referent. Herefter udpeger dirigenten stemmetællere
 2. Hovedbestyrelsens beretning
  Herunder Ordens- og Amatørudvalgets beretning
 3. Forelæggelse af det reviderede regnskab for 2021 til godkendelse
 1. Forelæggelse af budget for 2022 og 2023 til orientering
 1. Fastsættelse af kontingent for 2022

Kl. 12.00 – 13.00                    Frokost

Kl. 13.00 – 14.45                    Generalforsamling del 2

 1. Behandling af indkomne forslag

Kl. 14.45 – 15.00                    Pause

Kl. 15.15 – 17.30                    Generalforsamling del 3

 1. Valg af økonomiansvarlig (2år)
  Susanne Thorsen (Bagsværd) – på valg
 2. Valg af medlemmer til hovedbestyrelsen (2år)
  Bestyrelsesmedlem Astrid Haastrup (KVIK) – på valg
  Bestyrelsesmedlem Kasper Haagensen (DSR) – på valg
  Bestyrelsesmedlem Hother Hennings (Aarhus) – på valg
 1. Valg af suppleanter til bestyrelsen (1år)
  Suppleant Nanna Bo Christensen (Holstebro Roklub)
  2. Suppleant Mark Hartsteen (DSR)
 1. Valg af statsautoriseret revisor
  Hovedbestyrelsen foreslår Ernst & Young
 1. Valg af 1 medlem og 2 suppleanter til Ordens- og Amatørudvalget
  Medlem –
  Lene Boisen (DSR) – på valg
  suppleant Per Palludan (Roskilde)
  2. suppleant Henning Bay (DSR)
 1. Eventuelt

Kl. 17.30                                   Farvel og tak for i dag

Kl. 17.45                                   Medlemsmiddag
(Kræver separat tilmelding og betaling)