wave Created with Sketch.
Find information om den kommende hovedgeneralforsamling

Bemærk: siden opdateres løbende

HGF 2020 afvikles d. 20. juni 2020

Udskudt på grund af coronavirus

OPDATERING:

Årets Hovedgeneralforsamling der skulle have været afviklet d. 14. marts, afvikles nu i stedet d. 20. juni 2020. Program og sted, Comwell Middelfart, forbliver det samme. Men grundet udskydelsen starter vi HELT FORFRA MED ALT det praktiske omkring HGF 2020, inkl. tilmelding, og anmeldelse.

Program:

Kl. 8.00 – 09.00: Ankomst, tjek ind – udlevering af stemmesedler
med kaffebuffet, juice og brød

Kl. 09.00 – 09.50: Workshop 1 – Lyt og bliv inspireret:

 • Fremtidsperspektiver for coastalroning
  Coastal roning vinder terræn i danske roning klubber og FISA varsler OL i Coastal Beach Sprint – og diciplinen er allerede på programmet i 2022 ved Youth Olympic Games i Senegal.
  Coastal udvalget vil give gode bud på hvad der er af erfaringer, udfordringer og perspektiver på coastalroning og hvad man som klub skal være opmærksom på, hvis vi man vil satse på denne bådtype fremover.
 • Roning for ældre
  Hvad sker der med alderen og vores fysiske formåen? Hvilke udfordringer bringer det os i som roere? Rådgivning i hvornår og hvordan klubber kan tage stilling til om en roers fysik fortsat er tilstrækkelig og hvad man kan gøre hvis den ikke er.

Kl. 09.50 – 10.10: Pause

Kl. 10.10 – 11.00: Workshop 2 – Lyt og bliv inspireret:

 • Spørg dine medlemmer og få en bedre klub
  Et tilfreds medlem er ofte den bedste måde at rekruttere nye medlemmer til klubben. Men er dine medlemmer parat til at anbefale roklubben til andre?
  Hør hvad Aalborg Roklub har opdaget ved at benytte DFfRs nye klubudviklingstilbud – Medlemmet i Centrum. Et online spørgeskema, der kortlægger klubbens stærke og svage sider.
 • Er skemalagt roning sjovt og hyggeligt?
  En ro-tur må ikke tage mere end to timer. Hør to klubbers måde at arbejde målrettet med skemalagt roning/sportsroning. Christian Probst fra Humlebæk Roklub, Lise-Lotte Stigager og Mette Futtrup fra Aalborg Dame Roklub deler ud af deres erfaringer og fortæller, hvorfor tid er et vigtigt parameter i den daglige roning.

Kl. 11.00 – 12.00: Hvilken fremtid ønsker vi for dansk roning?
                              Fremlæggelse af arbejdet med strategi og invitation til dialog.

Kl. 12.00 – 13.00: Frokost og resterende indtjekning

DFfR’s ordinær hovedgeneralforsamling den 14. marts 2020
Dagsorden (foreløbig):

Velkomst og uddeling af priser og evt. ærestegn

Kl. 13.00–14.45: Generalforsamling 1. del

 1. Valg af dirigent og referent. Herefter udpeger dirigenten stemmetællere.
 2. Hovedbestyrelsens beretning
  Herunder Ordens- og Amatørudvalgets beretning samt afrapportering om arbejdet i forsikringsgruppen (Bilag 1)
 3. Forelæggelse af det reviderede regnskab for 2019 til godkendelse
 4. Forelæggelse af budget for 2020 og 2021 til orientering
 5. Fastsættelse af kontingent for 2020 (Bilag 2)
  a) Hovedbestyrelsen indstiller uændret kontingent.
  b) Hovedbestyrelsen indstiller, at der oprettes en ny kontingentsats for klubber med særlig tilknytning. Forslag til kontingent på 35 kr. pr. seniormedlem.
  c) Hovedbestyrelsen indstiller, at der opkræves en forsikringsafgift til ansvarsforsikring tegnet direkte af DFfR på 2 kr. pr. medlem
 6. Valg af medlemmer til hovedbestyrelsen
  Økonomiansvarlig Conny Sørensen (Skjold) – modtager genvalg
  Bestyrelsesmedlem Jan Poulsen (Randers Roklub) – modtager genvalg
  Bestyrelsesmedlem Regitze Sigaard (DSR) – modtager ikke genvalg
  Bestyrelsesmedlem Thomas Ebert (Ringsted) – modtager genvalg
 7. Valg af suppleanter til bestyrelsen
  1. Suppleant Lene Pedersen (Silkeborg Roklub) – modtager ikke genvalg
  2. Suppleant Morten Juel Hansen (Dragør Roklub) – modtager genvalg
 8. Valg af statsautoriseret revisor
 9. Valg af 1 medlem og 2 suppleanter til Ordens- og Amatørudvalget
  Kasper Stensgaard (ASR) – modtager genvalg

  Kl. 14.45 – 15.15: Pause

  Kl. 15.15 – 17.30: Generalforsamling 2. del

 10. Behandling af indkomne forslag
  a) Forslag til vedtægtsændring §5 vedr. optag af ergometerklubber (Bilag 3)
  b) Vurdering af prøveordning vedrørende kaproningsreglement §19 vedtaget på HGF 2018. KU indstiller til at reglementsændringen bliver permanent. Kaproningsudvalget giver mundtlig deres vurdering og indstilling. Se desuden (Bilag 4) 
  c) Forslag vedr. træningsprogrammer til motionister (Bilag 5)
  Forslaget er stillet af Aarhus Studenter Roklub
  Hovedbestyrelsen forventes at stille yderligere to forslag, som meldes ud snarest muligt.
 11. Eventuelt

Kl. 17.30 – 17.45: Oplæg ved Sportschef Finn Trærup-Hansen fra Danmarks Rocenter.

Kl. 17.45: Farvel og tak

Kl. 18.00: Medlemsmiddag (kræver tilmelding pris kr. 160)