wave Created with Sketch.
Find information om den kommende hovedgeneralforsamling

HGF 2022 afvikles d. 12. marts, på Dalum Landbrugsskole, Landbrugsvej 65, 5260 Odense

Endeligt program og dagsorden

Lørdag d. 12. marts 2022

Dalum Landbrugsskole, Landbrugsvej 65, 5260 Odense

Program:

Kl. 08.00 – 09.00 – Check-ind, udlevering af stemmesedler og morgenkaffe
Kl. 09.00 – 10.20 – Workshop

 • Oplæg 1 – oplæg med sportschef Thor Juul Kristensen om Danmarks Rocenter
  Indhold vil bl.a. være:

  • Status for de nuværende satsningsbåde i DRC og forventningerne til landsholdets arbejde frem mod OL i Paris 2024.
  • Briefing om processen for udvikling og implementering af ny talentudviklingsstruktur og strategi.
 • Oplæg 2 – Inspiration vedr. opførsel af nyt klubhus v. Struer Roklub om Limfjordshuset
  • Fusionering af to klubber, med mål om et stort fælles klubhus med et åbent miljø.
  • Erfaring med at søge fonde og samarbejde med kommunen om støtte til projektet
   Der vil være tid til at stille spørgsmål til alt fra fondssøgning til byggeprocessen.
 • Oplæg 3 – Erfaringer med ’Kørekort til sikker roning på vand’ v. Køge Roklub
  Indhold vil bl.a. være:

  • Hvordan kan man bruge FB som et aktivt værktøj i forbindelse med rekruttering.
  • Brug af coastalbåde i rekrutteringsøjemed, som et attraktivt tilbud i klubben.
   Der vil være tid til at stille spørgsmål og sparre med andre klubber omkring rekruttering og fastholdelse af nye medlemmer i klubben.

Kl. 10.25 – 11.15 – Orientering fra Hovedbestyrelsen vedr. strategi for DFfR 2022-2025
Kl. 11.15 – 11.30 – Opsamling + resterende check-ind og pause

DFfR’s ordinær hovedgeneralforsamling den 12. marts 2022

Dagsorden:

Velkomst og uddeling af priser og evt. ærestegn

Kl. 11.30 –12.30                       Generalforsamling 1. del

 1. Valg af dirigent og referent. Herefter udpeger dirigenten stemmetællere
 2. Hovedbestyrelsens beretning
  Herunder Ordens- og Amatørudvalgets beretning
 3. Forelæggelse af det reviderede regnskab for 2021 til godkendelse (find regnskaber her)
 4. Forelæggelse af budget for 2022 og 2023 til orientering (budget 2022 og 2023)
 5. Fastsættelse af kontingent for 2022 (Bilag 1)

Kl. 12.30 – 13.30                    Frokost

Kl. 13.30 – 14.45                    Generalforsamling del 2

 1. Behandling af indkomne forslag
  – Opdatering af Kaproningsreglementet (Bilag 2)
  – Redegørelse fra HB vedr. DFfRs Organisering. Redegørelsen gives på baggrund af det vedtagne resolutionsforslag fra HGF 2021 (Bilag 3)
  Redegørelsen findes i Bilag 3.a
  – Indkommet forslag fra Lyngby Roklub vedr. betaling af beløb til moderklub v. klubskifte (Bilag 4)
  – Indkommet forslag fra Lyngby Roklub, opfølgning på resolutionsforslaget fra 2021 (Bilag 5)

Kl. 14.45 – 15.00                    Pause

Kl. 15.15 – 16.30                    Generalforsamling del 3

 1. Valg af økonomiansvarlig (2år)
  Susanne Thorsen (Bagsværd) – på valg (modtager genvalg) (læs kandidat CV her)
 2. Valg af medlemmer til hovedbestyrelsen (2år)
  Bestyrelsesmedlem Astrid Haastrup (KVIK) – på valg (modtager ikke genvalg)
  Bestyrelsesmedlem Kasper Haagensen (DSR) – på valg (modtager ikke genvalg)
  Bestyrelsesmedlem Hother Hennings (Aarhus) – på valg (modtager genvalg)

  Disse har meldt deres kandidatur til en bestyrelsespost:
  Lotte Madsen, Holte Roklub – læs kandidat CV her
  Bo Kalizan, Roskilde Roklub – læs kandidat CV her
  Hother Hennings, Aarhus Roklub – læs kandidat CV her

 1. Valg af suppleanter til bestyrelsen (1år)
  1. Suppleant Nanna Bo Christensen (Holstebro) – (modtager ikke genvalg)
  2. Suppleant Mark Hartsteen (DSR) – (modtager ikke genvalg)
 1. Valg af statsautoriseret revisor
  Hovedbestyrelsen foreslår Ernst & Young
 1. Valg af 1 medlem og 2 suppleanter til Ordens- og Amatørudvalget
  Medlem –
  Lene Britt Boisen Brems  (DSR) – på valg (modtager genvalg)
  HB indstiller følgende suppleanter:
  1. suppleant Per Palludan (Roskilde)
  2. suppleant Karen Leth Jensen (DSR)
 1. Eventuelt

Kl. 16.30                                   Farvel og tak for i dag

Kl. 17.00                                   Medlemsmiddag
(Kræver separat tilmelding og betaling)