wave Created with Sketch.
Find information om den kommende hovedgeneralforsamling

HGF 2023 afvikles d. 11. marts, på Dalum Landbrugsskole, Landbrugsvej 65, 5260 Odense

Foreløbigt program og dagsorden

Lørdag d. 11. marts 2023
Dalum Landbrugsskole, Landbrugsvej 65, 5260 Odense

Program:

Kl. 08.00 – 09.00                    Check-ind, udlevering af stemmesedler og morgenkaffe
Kl. 09.00 – 10.20                    Oplæg (emner offentliggøres senere)
Kl. 10.25 – 11.15                    Orientering fra Hovedbestyrelsen vedr. handleplan og mål for DFfR
Kl. 11.15 – 11. 30                   Opsamling + resterende check-ind og pause

DFfR’s ordinær hovedgeneralforsamling den 11. marts 2023

Foreløbig dagsorden:

Velkomst og uddeling af priser og evt. ærestegn

Kl. 11.30-12.30                       Generalforsamling 1. del

 1. Valg af dirigent og referent. Herefter udpeger dirigenten stemmetællere
 2. Hovedbestyrelsens beretning
  Herunder Ordens- og Amatørudvalgets beretning
 3. Forelæggelse af det reviderede regnskab for 2022 til godkendelse
 4. Forelæggelse af budget for 2023 og 2024 til orientering
 5. Fastsættelse af kontingent for 2023

Kl. 12.30 – 13.30                    Frokost

Kl. 13.30 – 14.45                    Generalforsamling del 2

 1. Behandling af indkomne forslag

Kl. 14.45 – 15.00                    Pause

Kl. 15.15 – 16.30                    Generalforsamling del 3

 1. Valg af formand (2år)
  Conny Sørensen (Skjold) – på valg (modtager genvalg)
 2. Valg af medlemmer til hovedbestyrelsen (2år)
  Bestyrelsesmedlem Daniel Stentoft Mogensen (Holstebro) – på valg
  Bestyrelsesmedlem Morten Juel Hansen (Dragør) – på valg
  Bestyrelsesmedlem Kenneth Bülow (KR) – fratræder (nyt medlem skal vælges for restperiode på 1 år)
 1. Valg af suppleanter til bestyrelsen (1år)
  Suppleant Jakob Mortensen (Holstebro)
  2. Suppleant Niels Iversen (Thorsminde Coastal Roklub)
 1. Valg af statsautoriseret revisor
  Hovedbestyrelsen foreslår Ernst & Young
 1. Valg af 1 medlem og 2 suppleanter til Ordens- og Amatørudvalget
  Medlem –
  Kasper Steensgaard (Aarhus Studenters Roklub) – på valg
  HB indstiller følgende suppleanter:
  1. suppleant Per Palludan (Roskilde)
  2. suppleant Karen Leth Jensen (DSR)
 1. Eventuelt

Kl. 16.30                                   Farvel og tak for i dag
Kl. 17.00                                   Medlemsmiddag
(Kræver separat tilmelding og betaling)