wave Created with Sketch.
Find information om den kommende hovedgeneralforsamling

Bemærk: siden opdateres løbende.

HGF 2021 afvikles søndag d. 22. august 2021, på Comwell Middelfart, Karensmindevej 3, 5500 Middelfart
Find link til tilmelding i højre side/i bunden af siden her.

Foreløbigt program og dagsorden

Program:

Kl. 08.00 – 09.00                    Check-ind, udlevering af stemmesedler og morgenkaffe

Kl. 09.00 – 09.20                    Velkomst og kort indledning til forbundets nye strategi.

Kl. 09.20 – 11.00                    Strategiworkshops, temaopdelt om DFfRs nye strategi for 2021-2025
Temaerne er: Fastholdelse, Ekspandere, Udfoldelse og Samarbejde
(det er ikke obligatorisk at deltage i workshoppen)

Kl. 11.00 – 11.15                    Opsamling + resterende check-ind og pause

DFfR’s ordinær hovedgeneralforsamling den 22. august 2020

FORELØBIG dagsorden:

Velkomst og uddeling af priser og evt. ærestegn

Kl. 11.15-12.30                       Generalforsamling 1. del

 1. Valg af dirigent og referent. Herefter udpeger dirigenten stemmetællere
 2. Hovedbestyrelsens beretning
  Herunder Ordens- og Amatørudvalgets beretning
 3. Forelæggelse af det reviderede regnskab for 2020 til godkendelse
 4. Forelæggelse af budget for 2021 og 2022 til orientering
 5. Fastsættelse af kontingent for 2021 (bilag 1)

Kl. 12.30 – 13.30                    Frokost

Kl. 13.30 – 15.00                    Generalforsamling del 2

 1. Behandling af indkomne forslag
  1) Optag af rene ergometerklubber (bilag 2)
  2) Vedtægtsændring Fonden til Rosportens Fremme (bilag 3)
  3) Vedtægtsændring vedr. Etisk komite (bilag 4)
  4) Bestemmelser vedr. Etisk komite (bilag 5)
  5) Ændringer og tilføjelser til Kaproningsreglementet (bilag 6)

Kl. 15.00 – 15.15                    Pause

Kl. 15.15 – 17.30                    Generalforsamling del 3

 1. Valg af ny formand til Dansk Forening for Rosport
  Henning Bay Nielsen går af som formand jf. vedtægternes §8, stk. 6
 2. Valg af medlemmer til hovedbestyrelsen
  Næstformand Marie Heide (Fredensborg) – modtager genvalg
  Bestyrelsesmedlem Kasper Haagensen (DSR) – modtager ikke genvalg
 3. Valg af suppleanter til bestyrelsen
  Suppleant Nanna Bo Christensen (Holstebro Roklub)
  2. Suppleant Morten Juel Hansen (Dragør Roklub)
 4. Valg af statsautoriseret revisor
  Hovedbestyrelsen foreslår Ernst & Young
 5. Valg af 1 medlem og 2 suppleanter til Ordens- og Amatørudvalget
  Ove Pedersen (Roskilde) – modtager ikke genvalg
 6. Valg af 5 medlemmer og op til 2 suppleanter til Etisk Komite
  Valget til Etisk Komite er under forudsætningen, at forslaget til vedtægtsændring om nedsættelse af Etisk Komite vedtages.
 1. Eventuelt

Kl. 17.30                                   Farvel og tak for i dag

Kl. 17.45                                   Medlemsmiddag
(Kræver separat tilmelding og betaling)