wave Created with Sketch.
Se alle nyheder
Dansk Forening for Rosport har fået ny formand

Efter flere udsættelser af DFfR’s hovedgeneralforsamling blev den endeligt afviklet søndag den 22. august i Middelfart. Der var en omfattende dagsorden med valg af ny formand, en række forslag til behandling samt oplæg og dialog om DFfR’s kommende strategi.

Henning Bay Nielsen holdt som afgående formand sin sidste beretning for et år som har været meget præget af corona, hvilket bl.a. har betydet mange aflyste aktiviteter. Der var dog også grund til at glæde sig over et veloverstået OL med en bronzemedaljer og samlet 4 top 8 placeringer, det er et meget tilfredsstillende resultat. Af andre vigtige begivenheder er lancering af eRoning, som har åbnet en hel række nye muligheder, hvilket DIF også har anerkendt og således på den baggrund indstillede DFfR til årets specialforbund. Det var en bevæget formand der takkede af efter et flot indsats for dansk roning og Henning Bay Nielsen blev som afgående formand udnævnt til æresmedlem af DFfR.

Der skulle således vælges ny formand. To kandidater havde på forhånd meddelt sig på banen. Conny Sørensen (Skjold) og Astrid Haastrup (KVIK). Begge medlemmer af hovedbestyrelsen. Begge holdt flotte indlæg om deres visioner og hvad de ville arbejde med som evt. ny formand. Det blev en meget tæt afgørelse med 68 stemmer for Conny Sørensen og 66 stemmer til Astrid Haastrup samt en blank stemme.

”Jeg er meget stolt over at blive valgt som ny formand. Jeg har via mit arbejde i HB som økonomiansvarlig et indgående kendskab til DFfR og hvad det er for udfordringer, vi står overfor. Jeg vil i mit arbejde bestræbe mig på at samle forbundet, komme tættere på klubber og sikre at vi både fastholder vores medlemmer men at vi også skal være flere der dyrker roning. Tak til Astrid for en fair valgkamp og fordi du fortsætter i HB”, udtaler Conny Sørensen.

Foruden valget til formand, blev Susanne Thorsen valgt som ny økonomiansvarlig. Thomas Ebert valgte at trække sig fra hovedbestyrelsen før tid, og Marie Heide valgte ikke at genopstille til HB. Det gav plads til to nye medlemmer; Daniel Stentoft Mogensen (Holstebro) og Morten Juel Hansen (Dragør). Desuden blev Kasper Haagensen (DSR) genvalgt for en etårig periode.

Straks efter generalforsamlingens afslutning, holdt den nye HB sit første møde, hvor den konstituerede sig med Morten Juel Hansen som ny næstformand og Astrid Haastrup som ny formand for Danmarks Rocenter (DRC), efter Thomas Ebert.

Artiklen her vil senere blive fulgt op med interview med både den nye formand og de nyvalgte HB medlemmer samt den nye formand for DRC.

Herunder kan du se den nye HB, hvor der dog mangler nyvalgt økonomiansvarlig Susanne Thorsen.

Fra venstre: Daniel Mogensen, Hother Hennings, Morten Juel Hansen, Astrid Haastrup, Kasper Haagensen og forrest Conny Sørensen