wave Created with Sketch.
Se alle nyheder
Den 29. april klokken 17:00 blev der afholdt møde i Kaproningsudvalget og Dansk Rocenter. Stemning på mødet var god, og der var mange vigtige punkter på dagsordnen

Det var et tæt pakket lokale, der mødte dem, der endnu ikke havde fået nok kaproning lørdag den 29. april, da der fandt KU-møde sted kort tid efter afholdelsen af Odense Langdistance om lørdagen.

Af Gustav Højmark-Jensen

Det kombinerede KU/DRC-møde havde mange spændende punkter på programmet, og ifølge Conny Sørensen fra hovedbestyrelsen var stemningen blandt repræsentanterne god, selvom bølgerne gik lidt højt når diskussionen drejede sig om fordelingen af både ved DM.

Dagsorden og opstart
Op imod 50 repræsentanter fra roklubberne, KU og DRC havde fundet vej til mødet, og ungdomslandstræner Niels Henrik Stene fik lov til at lægge med programmet for, hvilke regattaer, der findes for ungdomsroerne, og hvornår der er fælles transport eller ej.

Selve dagsordenen for KU-mødet kan du se nedenfor:

 1. Ungdomslandstræner – U19 projekter og U23 projekter:
  Udtagelse af U19 JEM, JNM, JVM og U23 VM -EM: Mandskabsledere, bådtransport, træningslejre mm.
  Baltic Cup info.
  Ratzeburg, Hamborg og Amsterdam tilmelding, ophold, bådtransporter, rejser v/ Anders & Stene
 2. a. DRC valg ifølge udsendelse fra Lars Christensen
  b. Info fra DRC ledelse
 3. Arbejdsgruppe ”Fornyelse af KU” v/ Lea
 4. Reglementændringer vedtaget ved HGF 2017
 5. Haderslev Regatta 2017 – junior D&C Macon blade!
 6. KU Seminar og Regattaledermøde den 4. november i KR 10. Evt

Ny sportschef og ny klubrepræsentant i DRC
Noget andet, der også var oppe til orientering på KU-mødet var en redegørelse for processen med at finde en ny sportschef i DRC. Redegørelse blev fremført af formanden for DRC’s bestyrelse, men ifølge Conny Sørensen kan Kaproningsudvalget og DRC ikke løfte sløret for meget omkring denne process. Hvad de i stedet kan løfte sløret for, er valget af den nye klubrepræsentant i DRC’s bestyrelse. Michael Blomstrand fratræder nemlig stillingen, og det har givet anledningen til valget af en ny klubrepræsentant. Blandt de tre kandidater, Emil Black fra Bagsværd Roklub, Karen Leth Jensen fra DSR og Johnny Bo fra Odense Roklub, blev Karen Leth Jensen valgt med syv ud af ni mulige stemmer. Dermed er der nu to kvinder med i DRC’s bestyrelse, hvilket giver en bedre fordeling mellem mænd og kvinder end tidligere:

”Med valget af Karen Leth Jensen til DRC’s bestyrelse får vi en tidligere kaproer, en dygtigt jurist, og så vi er på samme tid kommet tættere på at opfylde kønsbalancen. Jeg synes, at vi generelt i ro-miljøet, er gode til at sikre kønsbalancen mellem atleter og politikere”, fortæller Conny Sørensen.

KU efter Reiner Modest
Næste punkt på dagsordenen var en orientering fra Lea Jakobsen, der har ledt kommissoriet kaldet ”Fornyelse af KU”. Kommissoriet blev nedsat efter at Reiner Modest meddelte, at han ønskede at fratræde som formand for KU. I orienteringen fra Lea Jakobsen blev der redegjordt for, hvad de var kommet frem til i kommissoriet, og Lea Jakobsen vil efterfølgende sende noget materiale rundt, om hvad de foreslår i det nye kommissorie om, hvordan KU skal agere videre frem.

Nyt reglement og tyske regler ved Haderslev-regatta
Herefter berørte Reiner Modest overfor KU og DRC, at der er kommet nyt reglement som følge af hovedgeneralforsamlingen tidligere på året, og til sidst orienterede Kenneth Drexel fra Haderslev Regattaforening om den nye junior-regatta i Haderslev. Her skal man ro efter tyske regler, men de vil i regattaforeningen forsøge at lave nogle løb med de danske roere, hvor man kan få lov til at ro med deep blade, i stedet for macon-blade. De forventer i regattaforeningen op imod 1000 deltagere, med start hvert tredje minut.

Fordelingen af både til DM
Til sidst på KU-mødet fremsatte Anders Brems fra DSR et forslag til, hvordan man kunne ændre på de både, der skal indgå i DM. Det har før været ni herre-både og tre dame-både, men der blev altså foreslået en ændring til seks dame-både og seks herre-både. Diskussionen om at fjerne inrigger-bådtypen skabte ifølge Conny Sørensen del debat på KU-mødet:

”Bølgerne gik ret højt da DM blev diskuteret, særligt med hensyn til om inriggeren skulle være der eller ej. Det er jo noget som alle har en mening om”, fortæller Conny Sørensen, men påpeger ellers, at der faktisk var en rigtig god stemning i salen, og at der kom mange gode spørgsmål fra de fremmødte. KU-mødet bød endda også på en kort rundvisning for en del af hovedbestyrelsen i det stadig ufærdige klubhus hos Odense Roklub:

”Selvom det endnu ikke står færdigt, så er der ingen tvivl om at deres nye hus bliver helt enormt flot, især med de store panoramavinduer ud mod kanalen. Og de har om nogen fortjent et flot sted at være”, sagde Conny Sørensen.

Til slut skal det bemærkes, at KU gerne modtager forslag til bådstrukturen ved DM, og at Bjarne Pedersen fra Aalborg Roklub foreslog, at man udarbejdede en formålsformulering for DM og at man ud fra den, bedre ville kunne få klarhed over, hvilke både, der skal være med til DM. Michael Sørensen og Bjarne Pedersen fik derfor til opgave at formulere denne formulering, men ifølge Conny Sørensen kommer der ikke nogen endelige beslutninger før KU-seminaret i Københavns Roklub den 4. november.