wave Created with Sketch.
Se alle nyheder
En nytrimmet løbsliste er netop offentliggjort.

Tekst og foto: Mette Bacher, formand DFfRs Regattaudvalg

Regattaudvalget har benyttet det meste af sommeren på at trimme DM-programmet således, at især DIF-mesterskabsløbene har fået en særlig opmærksomhed mht. afstanden imellem de enkelte løb.

DM i roning har i de senere år fået tilføjet flere løb, som Forbundsmesterskaber. Nye tiltag, som at afholde DM over to dage, har ligeledes været afprøvet.

Med tilføjelsen af flere løb er selve Danmarks- og Forbundsmesterskaberne i roning blevet en ret omfattende affære.

Det har også været sådan, at Danmarksmesterskaberne i roning indledtes med flere Forbundsmesterskabsløb, hvor der kunne gå op til 1½ time, før vi mødte de første reelle løb med DIF-medaljer til nykårede mestre. Det oplevede vi blandt andet, da der sidst var Danmarksmesterskaber på Sorø Sø i 2021.

Dertil har der, især hos herrerne, været DIF-finaler, som har været placeret så tæt, at deltagerne har skullet haste videre til næste finale, som eksempelvis i M2X & M4X. Det har betydet, at vinderne af M2X, som satser på flere løb, aldrig kunne fejres umiddelbart efter deres første finale, fordi de måtte videre for at hoppe hurtigt ombord i M4X og ro til start.

Eller hvor M2- i de senere år har været placeret så tæt på M8+, at deltagerne har skullet vælge, om de kunne være med i det ene eller andet. Derfor har M2- ikke været særligt velbesøgt, selvom M2-, med sine 90 år på bagen, er blandt de ældste DIF-mesterskaber i DM-programmet.

DIF-finalerne har en fast rækkefølge, og det er der, i sagens natur, ikke ændret på.

Der er i 2023 tilføjet DIF-mesterskab i kvindernes 8+, som ved årets Danmarksmesterskaber er placeret nogenlunde således, som de tidligere FM-løb i kvindernes 8+.

Der er lagt op til en fantastisk dag ved DM på Sorø Sø den 23. september Regattaudvalget har arbejdet på, at selve DIF-mesterskabsløbene kan få flere deltagere med Nu kan kvinderne ro sig til DIF-medaljer i W8+

Til gengæld har vi kunnet udnytte, at de mange løb om Forbundsmesterskaber, er blevet dét, der skulle til, for at skabe en, tidsmæssigt set, nødvendig afstand for afviklingen af selve DIF-mesterskaberne. Vi har således fyldt op med de andre løb imellem DIF-finalerne, så deltagerne her har mulighed for at kunne være med i kampen om flere DIF-medaljer.

DM i roning på Sorø Sø afholdes over én dag – og det ændres der ikke ved.

Det er indtrykket, at der stadig er ønsker om afholdelse af DM over to dage, som tidligere er afprøvet, og det bliver næste opgave for regattaudvalget således, at der kan blive to alternativer for selve DM-arrangementet fremover.

Men det må blive op til de enkelte arrangører, om de har mulighed og ressourcer til at stå for mesterskaberne over to dage.

Danmarksmesterskaberne i roning er et DFfR-arrangement, hvor DFfR udliciterer opgaven med selve afviklingen til de regattaarrangører, der har 2000 meter-baneanlæg i Danmark.

Den ny-reviderede DM-løbsliste har været præsenteret for DFfRs hovedbestyrelse, der blot havde enkelte bemærkninger, som nu er arbejdet ind i løbslisten.

En stor tak til Rodommer: Flemming Gaur, Sorø Regattaens Tommy Knudsen, DFfRs hovedbestyrelse og til Københavns Regattaforenings Karen Stahlschmidt for at bistå i forbindelse med offentliggørelsen af løbslisten til DM-2023.

Regattaudvalget er nedsat primært med den opgave at sikre, at de mange danske arrangementer for både kortbane-roere, LDK-roere og coastalroere får så mange deltagere, som overhovedet muligt, og i et tæt samarbejde med regattaarrangørerne tilstræbe, at der ikke bliver for mange overlap af tilbud med flere arrangementer på samme datoer.

Regattaudvalget afholder møder et par gange årligt, hvor emnerne, udover drøftelser og fastlæggelser af datoer for næste sæsons arrangementer også kan være, at udveksle erfaringer arrangørerne imellem, og endelig være forbindelsesled til DFfRs hovedbestyrelse.

Udvalget har repræsentanter fra:

Odense Langdistance, Sønderjysk Regattaforening, Holstebro Regattaen, Aarhus Open Regatta,

Sorø Regattaen, Københavns Regattaforening, Ro-dommerudvalget, Coastaludvalget, ergometerudvalget & LDK-udvalget.

Hovedbestyrelsens kontaktperson til Regattaudvalget er: Lotte Madsen

Formand for Regattaudvalget er: Mette Bacher