wave Created with Sketch.
Se alle nyheder
Det er vigtigt at have orden i sikkerhedsudstyret i klubben

På baggrund af et slemt uheld, under daglig træning, mellem to outriggere, hvor der er sket alvorlig personskade, opfordres alle medlemsklubber under DFfR til at igangsætte inspektion af alle spidsbolde og udskiftning af de, der ikke længere kan yde optimal beskyttelse ved sammenstød.

Spidsbolden er en vigtig sikkerhedsforanstaltning, som jf. vores vedtægter skal være monteret på alle outriggede både, der ikke har en afrundet spids.

DFfRs Love og vedtægter §5 stk. f:

f. at forsyne samtlige både med påskrift om navn, dog undtaget outriggerbåde som roes på lokalt træningsområde, samt at forsyne stævnen på alle outriggede både med en bold af massivt gummi med en mindste diameter på 4 cm, hvis stævnen ikke har en afrundet form, der giver samme beskyttelse.

Det er vigtigt at spidsbolden er monteret korrekt, men også at den er i ordentlig stand. Båden, der forårsagede personskaden var udstyret med en spidsbold, men denne var mørnet og ydede derfor ikke den nødvendige sikkerhed, da uheldet skete.

Spidsbolden, der var involveret i uheldet, flækkede ved sammenstødet.

En rigtigt monteret spidsbold

Når du tager fat i spidsbolden på en båd, så må du ikke kunne rykke på den, den skal sidde fast, gerne med en skrue på tværs. Hvis spidsbolden har tydelige tegn på slid, hvis den synligt er gået i stykker eller hvis den virker blød, så skal den skiftes. Ser spidsbolden ok ud, men sidder den ikke ordentligt fast, så er den heller ikke i orden og skal enten skiftes eller fastmonteres ordentligt.

  • Kontakt:
    Bent Jørgensen
    Sekretariatsleder
    Tlf.: +45 21 76 72 75