wave Created with Sketch.
Se alle nyheder
Nu er tiden igen kommet, til at forberede sig på hvordan I gør med vinterroning i roklubben

Vinterroning kan give mange gode ro oplevelser og bliver en mere og mere populær aktivitet. Men vinterroning medfører også, at der er nogle forhold, ud over de sædvanlige, der skal adresseres for at denne aktivitet også kan foregå sikkert og hensigtsmæssigt.
Hvordan man i den enkelte klub definerer, hvornår vinterroningen starter og slutter, kan være forskellige. Kan være datobestemt men burde helst være bestemt af en vandtemperatur på 10 0C til 12 0C, idet det primært er denne parameter, der betyder noget for sikkerheden i forhold til vinterroning.
Det er derfor nu tiden er inde til, at vi skal til at få klædt nye vinterroere på til, hvad der skal gøres for at imødegå de ekstra sikkerhedsrisici, der er forbundet med denne aktivitet. For mere erfarne vinterroere måske samtidig at benytte lejligheden til at få genopfrisket stoffet.
Det ville måske være en god ide, om klubben fik arrangeret en instruktionsdag /-aften, hvor man gennemgik klubbens regler, problemstillingerne og udvekslede erfaringer?
Et vigtigt fokusområde kunne være at give roerne en viden om, hvordan man hver især reagerer i koldt vand. Helst via praktiske øvelser under kontrollerede forhold. Dette måske i eget regi. En bedre løsning kunne være at drage nytte af den erfaring, der kan findes hos eksterne leverandører, der har ”Koldtvands kurser” på programmet. Firmaet ”LifeAid”, der står bag DKF og DFfR’s førstehjælpskurserne, sponsoreret af TrygFonden, kunne være en aktuel leverandør.

Redningsmidler.
I forbindelse med valget af redningsmidler er det vigtigt at forholde sig til, hvad redningsvestene er beregnet til, som følger:
100 N – Redningsveste.
Til anvendelse i kystnært og beskyttet farvand. Kun begrænset sikkerhed ved bevidstløshed,
150 N – Redningsveste.
Til brug i alle farvande. Fuld sikkerhed ved bevidstløshed, dog begrænset sikkerhed, hvis der bæres kraftigt, vandtæt sejlertøj.

Sikkerhedsuvalget anbefaler:

  • At din påklædning følger anbefalingerne i publikationen ”Værd at vide om kulde og beklædning”.
  • At der bæres 150 N veste, der giver fuld sikkerhed ved bevidstløshed. Bæres uden på anden beklædning.
  • At der bruges skridtrem.
  • At der bruges veste med automatisk udløsning.
  • At du aldrig ror alene.
  • At du altid har en livline til land/i land.
  • At du altid er realistisk omkring planlægningen af turen og omkring egne og andres evner og forudsætninger ved aktiviteten.
  • At du i forbindelse med planlægningen sikrer, at turen kan afvikles i fuldt dagslys/sigtbarhed og at risici for dannelse af havgus, som er et fænomen der primært optræder i forårsmånederne, er med i planlægningen.
  • At du i forbindelse med aktiviteten bruger sikkert og stabilt bådmateriel.

Overordnet.
Når I, i klubben drøfter sikkerhed ved vandaktiviteter, så tænk også på følgende:
Prøv at ændre holdningen fra ”Det sker ikke for mig” til ”Det kan også ske for mig”, og det sker oftere end man skulle tro.
Forsøg også for at påvirke dine ro kammerater således, at I har/får en fælles holdning til og forståelse af, hvad man skal gøre for at sikre, at man hver især, under normale forhold, kan tage vare på sig selv også i koldt vand.

Med ønsket om en god, sikker og oplevelsesrig vintersæson 2022-2023
Sikkerhedsudvalget