wave Created with Sketch.
Se alle nyheder

Dansk Forening for Rosports coastaludvalg kunne lørdag den 5. november byde velkommen til 21 repræsentanter fra 13 forskellige roklubber ved det årlige møde for coastalroning. Mødet er det hidtil største i DFfR’s interessenetværk for coastalroning, og det blev afholdt i Korsør Roklub. På mødet havde deltagerne mulighed for at udveksle og diskutere erfaringer, og tale om, hvordan coastalroningen i Danmark kan udvikle sig. Det kom der flere spændende tiltag ud af, blandt andet en hel del spændende aktiviteter fra både roklubberne selv og DFfR.

Af Gustav Højmark-Jensen

Lige nu ligger der mere end 120 coastalbåde fordelt på 42 roklubber over hele landet. Coastalbådens indtog har ifølge Peter Froskov, formand for DFfR’s Coastaludvalg, betydet et væld af nye muligheder for roerne:

“Flere og flere roere har nu mulighed for at opleve de mange nye muligheder, som coastalbådene giver i forhold til daglig roning, ferie- og langture, træning og kaproning. Det udvider også mulighederne for at ro i forhold til vind og vejr, og alle steder tiltaler coastalroning nye og ofte yngre målgrupper”.

Fælles for de mange klubber, der nu kan tilbyde deres medlemmer coastalroning er, at det giver klubberne mulighed for at tænke roning i et bredere format, og udvide med nye aktiviteter. Og præcis det forhold blev også diskuteret ved lørdagens interessenetværksmøde. Her kunne de enkelte klubber nemlig også byde ind med ideer, ønsker og behov, som DFfR’s coastaludvalg senere kan gå videre med, i forhold til budgettering, strategi og prioritering.

Coastal - stormøde

Coastalroning kan, ifølge Peter Froskov, også bruges som et supplement til den ro-aktivitet, der traditionelt har været i den enkelte roklub, om det har været ekstremroning, kaproning eller daglig træning:

“Der kan være stor forskel på, hvordan de enkelte klubber betragter og anvender tilbudet om coastalroning. Nogle steder mødes tilbudet af skepsis, begrænsninger og vanetænkning, og i andre klubber indgår coastalroning på lige fod med andre bådtyper og roaktiviteter. Derfor er et interessemøde, som det i lørdags, vigtigt for at oplyse og samle de forskellige stemninger for coastalroning – og andre roaktiviteter – rundt omkring i klubberne”.

Udstyrskasse skal lette regatta-arrangører
Under interessemødet blev der fremsat et ønske om mere hjælp til potentielle arrangører af coastalregattaer i form af en udstyrskasse med bøjer og lignende. Det var derfor med glæde, at coastaludvalget kunne fortælle at de allerede havde indstillet forslaget om en udstyrskasse i budgettet for 2017, så der bliver mulighed for at arrangørerne kan få hjælp fra DFfR den vej igennem. Derudover blev der også diskuteret masser af ideer og muligheder for, hvordan man får endnu flere klubber og hold til at melde deres standere til kommende regattaer. Der blev blandt andet diskuteret live-streaming, chip, droner, flere løb og bedre kommunikation omkring hver begivenhed.

Mulighed for C- og D-finaler til Coastal-VM?
Coastal VM i Monaco tilbage i slutningen af oktober oplevede rekordt højt deltagerantal, og Danmark var repræsenteret med ikke mindre end 22 deltagere fordelt på 14 hold. På mødet blev der blandt andet talt om, hvordan man sikrer at stævnet fortsat kan få så mange deltagere, og hvordan man sikrer, at det ikke kun bliver til et rent elite-stævne. På mødet blev det aftalt, at DFfR’s coastaludvalg vil gå i dialog med FISA om, hvordan man kan udvide arrangementets varighed, så det også kan inkludere C- og D-finaler, så flere klubber og hold får mulighed for at deltage i et stort, international coastal-event.

Coastal-stormøde 2

DFfR’s coastaludvalg vil også gå i dialog med FISA omkring nogle af FISA-dommernes kompetencer og kendskab til de særlige coastal-regler. Ifølge Peter Froskov er det vigtigt, at alle ved et internationalt stævne føler, at afgørelserne er både objektive, korrekte, logiske og i overensstemmelse med det regelsæt, der gælder. Og her er oplevelsen, at det er tydeligt, at coastalroning – også for mange dommere – er en ny aktivitet inden for rosporten.

Coastal-aktiviteter i 2017

Den 11. til 12. februar afholdes Prince Albert II Challenge i Monaco. Det er verdens største coastal-regatta og Lene Haugaard Mikkelsen fra Kalundborg Roklub varslede i lørdags på interessenetværksmødet, at hun gerne ville være tovholder på begivenheden i forhold til at forsøge at få Danmark repræsenteret med flere hold, eventuelt mixet hvis det bliver en mulighed.

Den 3. juni er Præstø Roklub meget åbne overfor at afholde coastalløb i forbindelse med langdistanceturnering, hvis andre vil stå for dette i samarbejde med Præstø Roklub.

Den 17. juni afholdes der coastalløb i forbindelse med langdistancekaproning i Kolding.

Den 2. september afvikles DFfR Danish Open Coastal Rowing 2017 – det uofficelle DM – af Horsens Roklub.

Den 13. til 15. oktober afholdes FISA Coastal VM for klubhold i Thonon i Frankrig.

Derudover er der et stærkt ønske om en coastalregatta i august. På mødet blev alle deltagere opfordret til at prøve at forhøre sig i deres bagland, om der kunne være mulighed for en regatta i starten eller i midten i august. Det bliver spændende at se, hvad der kommer ud af det ønske.

Udover de forskellige ro-aktiviteter, blev der på interessenetværksmødet også fremlagt datoer for uddannelse og kurser inden for coastalroning:

Den 16. og 17. juni afholdes der i Kalundborg et coastalkursus med fokus på sikkerhed, bølger med videre.

I april/maj kan der ligeledes afholdes et weekendkursus i form af en “Coastaltræningsweekend”, med fokus på teknik, indstilling af både, bådvendinger med mere. Weekendkurset henvender sig både til trænede og utrænede roere, der gerne vil anvende coastalbåden til træning og evt. forberede sig til coastalkaproninger. Weekenden arrangeres i samarbejde med DFfR’s træneruddannelsesudvalg og Danske Studenters Roklub. Den præcise dato for weekendkurset skal stadig aftales indbyrdes mellem arrangørerne.

Som en af de sidste planlagte aktiviteter for 2017 kunne Kate Skavin fra Skovshoved Roklub, og Claus Lerche fra Nyborg Roklub fortælle om deres planlægning af en langtur rundt om Bornholm i august. Der er indtil videre tale om en tur over fire dage for en ”trailerfuld” både, sandsynligvis i C4x+, men informationer om tidspunkt, vilkår mv. meldes først ud i slutningen af november.

Til sidst blev mulighederne i DFfR Coastal Rowing Center i Thorsminde nævnt endnu en gang, som tilbud til klubber, der vil lave nogle spændende coastaltilbud til deres medlemmer. Centret indeholder fantastiske lokaler til klubture og kursusvirksomhed, mulighed for overnatning på Naturskolen eller campingplads, to udstationerede DFfR coastalbåde (C2x og C4x+) som alle kan leje og muligheden for både at ro på fjord og på hav, hvis ellers evnerne og vejret er til det.

Thorsminde Coastal Roklub forventer at afvikle Vandssportsuge i uge 30 ud fra centret. Nærmere info om denne begivenhed kommer senere.

Coastalprojekter i DFfR

Peter Froskov kunne orientere om et stort påtænkt coastalprojekt i Dansk Forening for Rosport a la Projekt RoBattle, som mange af roklubberne måske allerede kender. Formålet med det nye coastalprojekt er at udbrede kendskabet til coastalroning for både roere og ikke-roere. Projektet involverer projektansatte, trailere med coastalbåde og motorbåde, som kan flyttes rundt i landet og kræver ekstern finansiering. Dialogen med mulige fonde er allerede sat igang og så snart der foreligger flere konkret informationer så meldes de bredt ud sammen med en opfordring til involvering og samarbejde mellem DFfR, roklubber og roere.

Herudover er Roklubben Stevns langt i planerne om at etablere et regionalt coastalcenter i samarbejde med DFfR. Her er både planlægning og dialogen omkring det i gang.

Alt i alt bød interessenetværksmødet blandt roklubber og DFfR’s coastaludvalg på mange spændende diskussioner, ideer og nye projekter. For formanden for coastaludvalget, Peter Froskov, blev lørdagens møde med de mange interesserede deltagere kendetegnet ved en god, positiv og konstruktiv dialog, og han ser frem til at arbejde videre med udvikling af coastalroningen i udvalget og med de mange gode kræfter blandt roere og i DFfR.