wave Created with Sketch.
Se alle nyheder
Sådan skriver Vejle Kommune ud til alle kommunens idrætslærere. Kommunen har indgået en ambitiøs og spændende aftale med Vejle Roklub.

Aftalen mellem Vejle Kommune og Vejle Roklub handler om at sætte roning på skoleskemaet på kommunens skoler. Planen for skoleåret er bygget op af forskellige elementer, som tilsammen skal gøre det attraktivt for skolerne at være med, og nemt og overskueligt for roklubben.

Frem til sommerferien tilbydes alle idrætslærere et gratis ergometermedlemsskab af roklubben. De kan deltage i den almindelige ergometertræning, og på den måde blive fortrolige med rotaget, træning i romaskine samt klubbens faciliteter og medlemmer.

I oktober afholder Vejle kommune, i samarbejde med DFfR, et 6 timers lærerkursus. Her klædes idrætslærerne på til at varetage undervisningsforløbet Attention… GO! i romaskiner. Deltagelse i kurset, er en forudsætning for at lærerne efterfølgende (med deres 5.-9. klasser) mellem oktober og maj kan afvikle Attention… GO! enten i roklubben lokaler, eller ved at leje 12 romaskiner hos DFfR.

I foråret 2018 gennemfører skolerne selv skoleroningskonkurrencen Danmarks Stærkeste Klasse, og indberetter tiderne til DFfR med henblik på at kvalificere sig til Skole OL finalen i Aarhus.

”I vores tilfælde, hvor det kan være svært at tage i mod skolerne i skoletiden, er dette en overskuelig måde for os som roklub at give et kvalitetstilbud til både lærere og elever i hele kommunen. På denne måde bliver det ikke roklubbens ressourcer, der bliver den begrænsende faktor for, hvor mange skoler der kan få roning på skoleskemaet. Alle skoler har muligheden, hvis lærerne er med på den.” Birgit Bech er et af de medlemmer fra Vejle Roklub, der tidligere måtte tage fri fra arbejde, for at kunne tage i mod en skoleklasse i arbejdstiden.

”For os som roklub er dette en perfekt model. Lærerne klædes på til selv at undervise eleverne, og vores opgave består derfor I at arbejde med og have kontakten til lærerne, men ikke at undervise eleverne.” Ved at tilbyde lærerne et gratis ergometermedlemskab, og dermed hægte dem på klubbens eksisterende tilbud, ser klubben også en anden stor fordel. ”Vi kan jo også være heldige at lærerne får smag for roning selv. De tilhører jo en alder, som vi bestemt også er interesserede i at få medlemmer i. Så for os er denne model og samarbejdet med kommunen win-win hele vejen rundt.” slutter Birgit Bech.