wave Created with Sketch.
Se alle nyheder
Tre vandsportsklubber i Aarhus, herunder Aarhus Roklub, får en fælles børne- og ungeansvarlig gennem det nye DIF-tiltag Fremtidens Idræt for Børn og Unge

Frem til d. 16. oktober er ansøgningen til stillingen: Børne- og ungeansvarlig til vandsportsforeninger i Aarhus åben.

Med andre ord, så er jagten sat ind på at finde en Børne- og ungeansvarlig, der de næste to år skal understøtte Aarhus Sejlklub, Aarhus Roklub og Kajakklubben Viking og arbejde med at videreudvikle børne- og ungeidrætten og sikre viden om samarbejde på tværs af vandsportsidrætterne i Aarhus.

Udsigten til at få en dedikeret konsulent, som skal arbejde med de tre foreninger, er naturligvis også noget, der skaber glæde hos formanden i Aarhus Roklub, Niels Iversen:

“Det er fantastisk godt og positivt at Aarhus Roklub er udpeget til at være med i det spændende DIF-satsningsprojekt “Fremtidens idræt for børn og unge”. Det passer godt sammen med den lokale strategi, hvor vi netop arbejder på at øge og fastholde medlemstallet, og ikke mindst forsøge nye arbejdsmetoder og aktiviteter i ungdomsafdelingen. Jeg tænker projektet og samarbejdet i klyngen med de 2 andre “vandklubber” og ikke mindst den kommende konsulent, vil kunne tilvejebringe nye og virksomme værktøjer, samt gode synergieffekter til brug i arbejdet mod målet – flere unge i rosporten og større fastholdelse af denne medlemsgruppe.”

Noget af det, som den nye konsulent skal arbejde med, er at styrke kapaciteten af frivillige og instruktører, som skal muliggøre, at flere interesserede børn og unge kan prøve og forblive en del af vandsportsmiljøet i Aarhus.

Marianne Stæhr, der er udviklingskonsulent for ungdom i forbundet, ser også mange positive ting ved, at en roklub, er blevet en del af de nye spydspidser:

”Jeg er utrolig glad for, at det lykkes at få en roklub med som spydspids i DIFs satsningsprojekt ”Fremtidens idræt for børn og unge”. Det er vigtigt, at den blå idræt bliver repræsenteret og præsenteret. Jeg håber, at en ”vand”-konsulent lokalt ansat, kan være med til at skabe en masse gode synergier og aktiviteter, som er med til at fremme roningen i Aarhus endnu mere.”

Om den nye indsats fra DIF

Med støtte fra A.P. Møller Fonden udvikler DIF i samarbejde med specialforbundene fremtidens idræt for børn og unge. Programmet er opstartet i 2023 og kører i fem år. Et led i dette indebærer blandt andet ansættelsen af 30 børne- og ungeansvarlige, der lokalt skal styrke arbejdet i minimum 70 udvalgte spydspidsforeninger. Erfaringerne fra disse foreninger vil i løbet af projektperioden blive udbredt til landes øvrige idrætsforeninger gennem 30 nationale udviklingsforløb for foreningsfrivillige. I projektets sidste år vil op til 60 foreninger yderligere får mulighed for at søge om tilskud til delfinansiering af en lokal børne- og ungeansvarlig.

Læs mere om indsatsen